Generatie VII (oudgrootouders)
In deze generatie zijn 10 (16 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1660 en 1690. Deze voorouders zijn afkomstig uit Bakhuizen en Harich.
 

88
Ruurd Tietes

Geboren 1670 .

huwelijk
±1690


89
Atje Gosses

Geboren <1690 .


90
Meindert
91
N.N.


96 (zie 88)
Ruurd Tietes

Geboren 1670 .

huwelijk
±1690


97 (zie 89)
Atje Gosses

Geboren <1690 .


98
Wibrant Tialles
99
Dieuke Durks


Overleden 14 sep 1704 te Harlingen.


120
Yme Fongers

Geboren ±1660 te Harich.

huwelijk
18 mrt 1696
te Hemelum


121
Gatske Hylkes

Geboren te Bakhuizen.


122
Gerrit Franses
123
Akke Jans