Generatie VIII (oudovergrootouders)
In deze generatie zijn 2 (2 %) van de 128 voorouders bekend, geboren in 1690.
 

178
Gosse Riemers

Geboren <1690 .
179
Yts Jenties

Geboren <1690 .