Generatie VI
In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1884 en 1935. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (8x), Leeuwarderadeel (2x), Goutum (2x) en Wymbritseradeel.

 


VI - A.
Lolke Elsinga
timmerknecht

Geboren 3 mei 1852 te Nijland - Súdwest Fryslân.
Overleden 22 mei 1912 te Goutum.

zoon van V-B. Hans Pieters Elsinga

 


huwelijk
2 jun 1883
te Leeuwarderadeel
 
Hendrikje van der Veen

 
Geboren 17 jun 1861 te Wirdum - Frl..
 
dochter van Pieter Hendriks Veen en Hinke Sipkes Ritsma
 Kinderen:
 1. Janke Elsinga (1884-?)
 2. Hinke Elzinga (1892-1961)
 3. Pieter Elzinga (1885-?)
 4. Hans Elzinga (1893-1985) (zie VII-A)

VI - B.
Jeltje Elsinga
dienstmeid

Geboren 1 jun 1863 te Abbega.
wonende te Sneek

dochter van V-D. Jouke Pieters Elsinga

 


huwelijk
25 mei 1889
te Wymbritseradeel
 
Auke Boersma

timmermansknecht

 
Geboren 11 sep 1863 te Oosthem.
Overleden 12 mei 1897 te Sneek.
 
zoon van Hessel Keimpes Boersma en Johantje Aukes Piersma
 Kinderen:
 1. Johanna Boersma (1890-?)
 2. Akke Boersma (1893-?)

VI - C.
Pieter Elsinga
boerenknecht

Geboren 17 jul 1866 te Oosthem.
Overleden 10 dec 1914 te Sneek.

zoon van V-D. Jouke Pieters Elsinga

 


huwelijk
24 apr 1898
te Sneek
 
Sijmentje Grasman

zonder beroep

 
Geboren 2 mrt 1871 te Heeg.
Overleden 24 mrt 1914 te Sneek.
 
dochter van Tjerk Grasman en Tjerkje Grasman
 Kinderen:
 1. Jouke Elsinga (1899-?) (zie VII-B)
 2. Tjerk Elsinga (1903-1990) (zie VII-C)

VI - D.
Lolkje Elsinga
zonder beroep

Geboren 17 mrt 1873 te Wymbritseradeel.
Overleden 12 aug 1930 te Leeuwarden.

dochter van V-D. Jouke Pieters Elsinga

 


huwelijk
19 aug 1899
te Wymbritseradeel
 
Doen Wybrands Fennema

schipper

 
Geboren 19 mei 1872 te Oldeboorn.
Overleden 21 jun 1946 te Leeuwarden.
 
zoon van Wybrand Jacobs Fennema en Ymkje Klazes van der Ploeg
 Kinderen:
 1. IJmkje Fennema (1900-1993) (zie VII-D)
 2. Anke Fennema (±1904-1904)
 3. Anke Fennema (1905-?)
 4. Wijbrand Fennema (1909-1939)

VI - E.
Gerbrig Elsinga
zonder beroep

Geboren 16 dec 1890 te Sneek.
wonende te Sneek

dochter van V-D. Jouke Pieters Elsinga

 


huwelijk
2 sep 1916
te Sneek
 
Gijsbert de Vries

tabakskerversknecht

 
Geboren 30 nov 1892 te Sneek.
 
zoon van Johannes de Vries en Tietje Reen
 Kind:

     doodgeboren zoon de Vries (1935-?)