Generatie II
In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1723 en 1761. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (12x), Woudsend (5x), Ypecolsga (3x), Bakhuizen (3x), It Heidenskip en Balk.

 


II - A.
Tjitte Ruurds

Geboren ±1695.
Overleden 9 feb 1775 te Workum.

zoon van I. Ruurd Tietes

 


huwelijk
2 mei 1723
te Heeg
 
Bauckje Idses

 

 
dochter van Ids Gerbens en Riemkje Jans

huwelijk
10 sep 1741
te Nijega - Smal.
 
Trijntje Engels

 
 Kinderen:
 1. Agatha Tietes (1724-?) (zie III-A)
 2. Tjitske Tietes (1726-?)
 3. Gerben Tietes (1727-?) (zie III-B)
 4. Its Tietes (1731-?)
 5. Rimke Tietes (1734-1819) (zie III-C)
 6. Wapke Tietes (1736-?)
 7. Maria Tietes (1738-?) (zie III-D)
 8. Jan Tietes (1739-?)
   
 9. Cecilia Tietes (1742-?)
 10. Paulus Tietes (1744-?)
 11. Antje Tietes (1745-?)
 12. Foeke Tjittes de Wolf (1749-1836) (zie III-E)
 13. Antje Tietes (1753-?)
 14. Baukje Tietes (1755-1782) (zie III-F)
 15. Jan Tietes (1759-?)
 16. Ignatius Tietes (1761-?)

II - B.
Riemer Ruurds
boer

Geboren ±1700 te Heeg.
Overleden <1785 te Heeg.

zoon van I. Ruurd Tietes

 


huwelijk
14 apr 1720
te Heeg
 
Acke Meinderts

 

Overleden <1775 te Idzega.
 
dochter van Meindert en N.N.
 Kinderen:
 1. Meinert Riemers (?-1806) (zie III-G)
 2. Ruurd Riemers (?-<1827) (zie III-H)
 3. Aatje Riemers (zie III-I)
 4. Epke Riemers (1723-1802) (zie III-J)
 5. Wopke Riemers (?-1801) (zie III-K)

II - C.
Jentje Ruurds
boer

Geboren <1709.
wonende te Ypecolsga

zoon van I. Ruurd Tietes

 


huwelijk
±1728
 
Antje Wijbrens

 
Geboren 13 nov 1694 te Sexbierum.
 
dochter van Wibrant Tialles en Dieuke Durks

kerkelijk huwelijk
30 jan 1757
te Woudsend
 
Aatje Sytzes

 
 Kinderen:
 1. Ruurd Jentjes Bekema (1733-1819) (zie III-L)
 2. Tjeerd Jentjes (±1733-1795) (zie III-M)
 3. Pier Jentjes (?-1804)

II - D.
Gerben Ruurds Fluitman

Geboren ±1709.
Overleden 1 apr 1815 te Woudsend.

zoon van I. Ruurd Tietes

 


huwelijk
16 apr 1741
te Woudsend
 
Uilkjen Sijtses

 
Geboren >1709.
 Kinderen:
 1. Simon Gerbens Fluitman
 2. Hans Gerbens Fluitman
 3. Gatske Gerbens (±1742-1783) (zie III-N)
 4. Reinskje Gerbens Fluitman (±1745-1825) (zie III-O)
 5. Sijtse Gerbens Fluitman (±1747-1826) (zie III-P)
 6. Ruurd Gerbens Fluitman (±1748-1810)
 7. Houkje Gerbens Fluitman (±1750-1809) (zie III-Q)
 8. Sipkje Gerbens Fluitman (±1752-1792) (zie III-R)