Generatie III
In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 142 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1744 en 1800. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Woudsend (56x), Heeg (27x), Workum (19x), Tjerkwerd (11x), Idzega (4x), Blauwhuis (4x), Ypecolsga (3x), Oudega - Wymbr. (3x), Heerenveen (3x), Joure (2x), Westhem, Oudehaske, Koudum, Hieslum en Bakhuizen.

 


III - A.
Agatha Tietes

Geboren 13 jan 1724 te It Heidenskip.
wonende te Workum

dochter van II-A. Tjitte Ruurds

 


huwelijk
4 okt 1743
te Workum
 
Lieuwe Lieuwes

 

Overleden < 17 apr 1769.
 Kinderen:
 1. Lieuwe Lieuwes van der Meulen (1744-1808) (zie IV-A)
 2. Siuw Lieuwes (1745-?)
 3. Bauckien Lieuwes (1746-?)
 4. Tiete Lieuwes (1749-?)
 5. Tiete Lieuwes (1750-?)
 6. Marijke Lieuwes (1756-?)
 7. Sikke Lieuwes (1758-1802) (zie IV-B)
 8. Heebeltje Lieuwes (1761-?)

III - B.
Gerben Tietes

Geboren 22 jun 1727 te Workum.
wonende te Workum

zoon van II-A. Tjitte Ruurds

 


huwelijk
30 apr 1754
te Workum
 
Anke Wabes

 
 Kinderen:
 1. Baukje Gerbens (1756-?)
 2. Waabe Gerbens (1757-?)
 3. Jan Gerbens (1760-?)
 4. Bauckje Gerbens (1761-?)
 5. Sietske Gerbens (1763-?) (zie IV-C)
 6. Cecilia Gerbens (1766-?)
 7. Waebe Gerbens (1768-?)
 8. Tiete Gerbens (1772-?)

III - C.
Rimke Tietes
zonder beroep

Gedoopt mrt 1734 te Bakhuizen.
Overleden 29 apr 1819 te Workum.

dochter van II-A. Tjitte Ruurds

 


huwelijk
21 mei 1758
te Woudsend
 
Hylke Palzes Tromp

 
 Kinderen:
 1. Jan Hielkes Tromp (?-<1819) (zie IV-D)
 2. Pals Hielkes Tromp (±1758-<1819) (zie IV-E)
 3. Baukje Hielkes Tromp (±1760-<1861) (zie IV-F)
 4. Tiette Hielkes Tromp (Tjitte) (1763-1831) (zie IV-G)
 5. Cecilia Hielkes Tromp (1765-?)
 6. Geert Hielkes Tromp (1767-?) (zie IV-H)
 7. Cits Hielkes Tromp (1769-?)
 8. Harmen Hielkes Tromp (1771-1817) (zie IV-I)
 9. Dirk Hielkes Tromp (1774-?)
 10. Hylke Hylkes Tromp (±1777-?) (zie IV-J)

III - D.
Maria Tietes

Geboren 22 feb 1738 te Workum.

dochter van II-A. Tjitte Ruurds

 
 
Jelle Oeges

 
 Kind:

     Bauke Jelles (1775-?)
 


III - E.
Foeke Tjittes de Wolf
boer

Geboren 30 aug 1749 te Workum.
Overleden 6 apr 1836 te Workum.

zoon van II-A. Tjitte Ruurds

 
 
Antje Baukes van der Meer

zonder beroep

 
Gedoopt 19 apr 1759 te Heeg.
 
dochter van Bauke Lammerts en Gatske Sjoerds
 Kinderen:
 1. Titte Foekes de Wolf (?-1810) (zie IV-K)
 2. Trijntje Foekes de Wolf (?-<1838) (zie IV-L)
 3. Bauke Foekes de Wolf (1790-<1848) (zie IV-M)

III - F.
Baukje Tietes

Geboren 11 dec 1755 te Workum.
Overleden 4 sep 1782 te Workum.

dochter van II-A. Tjitte Ruurds

 


huwelijk
18 mei 1777
te Oudega
 
Eelke Eelkes de Jong

 
Gedoopt 7 sep 1746 te Workum.
Overleden 7 jun 1804 te Workum.
 
zoon van Eelke Eelkes en Grietje Pieters
 Kinderen:
 1. Grietje Eelkes de Jong (1778-1806) (zie IV-N)
 2. Tjitte Eelkes de Jong (1779-1842) (zie IV-O)

III - G.
Meinert Riemers


Overleden 25 mei 1806 te Heeg.

zoon van II-B. Riemer Ruurds

 


huwelijk
23 okt 1763
te Heeg
 
Froukje Meinerts

 

Overleden 26 jan 1795 te Heeg.
 Kinderen:
 1. Theodorus Meinerts (1764-?)
 2. Riemer Meinerts (1767-?)
 3. Meinert Meinerts (1771-?)
 4. Akke Meinerts (1773-?)
 5. Wijbe Meinerts (1776-?)
 6. Durkje Meinderts Smakman (1778-1859)
 7. Thierk Meiners (1782-?)
 8. Meinske Meinderts Smakman (1783-1835) (zie IV-P)
 9. Thierkje Meinerts (1784-?)
 10. Wijbe Meinerts Smakman (1790-1815)

III - H.
Ruurd Riemers


Overleden < 9 jun 1827 te Oudega - Wymbr..

zoon van II-B. Riemer Ruurds

 


kerkelijk huwelijk
11 feb 1755
te Blauwhuis
 
Anske Gerkes

 
Gedoopt 6 okt 1733 te Blauwhuis.
Overleden < 9 jun 1827 te Oudega - Wymbr..
 
dochter van Gerke Sjoukes en Idske Sjoerds
 Kinderen:
 1. Riemer Ruurds (1756-?)
 2. Akke Ruurds (1757-1819) (zie IV-Q)
 3. Riemer Ruurds Huitema (1762-1841) (zie IV-R)
 4. Likeltje Ruurds (1764-?)
 5. Jetske Ruurds Huitema (1767-?) (zie IV-S)
 6. Gerke Ruurds (1770-1800) (zie IV-T)
 7. Sjoukje Ruurds (1772-<1816)
 8. Gosse Ruurds (1775-?)

III - I.
Aatje Riemers

dochter van II-B. Riemer Ruurds

 


kerkelijk huwelijk
5 nov 1745
te Roodhuis
 
Kerst Hilkes

 
 Kinderen:
 1. Arien Kerstes (1746-?)
 2. Arien Kerstes (1748-1795) (zie IV-U)
 3. Riemer Kerstes Hijlkema (1749-1810) (zie IV-V)
 4. Froukje Kerstes (1751-?)
 5. Hilke Kerstes (1753-?)
 6. Akke Kerstes (1755-1848) (zie IV-W)
 7. Sibbele Karstes Hylkema (1758-1837) (zie IV-X)
 8. Pieter Kerstes (1760-?)
 9. Marijke Kerstes (1760-?)
 10. Marijke Kerstes (1761-?)
 11. Marijke Karstes Hylkema (1764-1852) (zie IV-Y)

III - J.
Epke Riemers
werkman

Geboren 1723 te Balk.
Overleden 4 mei 1802 te Balk.

zoon van II-B. Riemer Ruurds

 


kerkelijk huwelijk
10 mei 1746
te Blauwhuis
 
Vroukje Tjallings

 
Gedoopt 20 jun 1724 te Blauwhuis.
 
dochter van Tjalling Lases en Aaltje Wiebes

kerkelijk huwelijk
jan 1757
te Bakhuizen
 
Grietje Pieters

werkvrouw

 
Geboren 27 nov 1730 te Rijs.
Overleden 8 dec 1808 te Balk.
 
dochter van Pieter Johannes en Freerkje Fongers
 Kinderen:
 1. Wiebe Epkes (1747-?)
 2. Aaltje Epkes (1748-1800) (zie IV-Z)
 3. Riemer Epkes (1750-?)
 4. Riemer Epkes Kloosterman (1751-?) (zie IV-AA)
   
 5. Vroukje Epkes (1758-?)
 6. Froukje Epkes (1762-?)
 7. Akke Epkes (1766-?)
 8. Tjerkje Epkes van der End (1769-1827) (zie IV-AB)

III - K.
Wopke Riemers


Overleden 22 mrt 1801 te Heeg.

zoon van II-B. Riemer Ruurds

 


huwelijk
23 mei 1762
te Heeg
 
Jeedske Hendriks

 

Overleden <1775 te Heeg.
 
dochter van Hendrik Klazes en Jantje Hendriks

huwelijk
2 feb 1777
te Heeg
 
Akke Siberens

 
Gedoopt 5 mrt 1749 te Heeg.
Overleden 18 jul 1798 te Heeg.
 
dochter van Sibberen Thiebes en Sibbeltje Wijtzes
 Kinderen:
 1. Akke Wopkes (1764-?)
   
 2. Jitske Wopkes Rauwerda (1781-1816)
   
 3. Hendrik Wopkes Rauwerda (1766-1849) (zie IV-AC)
 4. Joanna Wopkes (1771-?)
 5. Akke Wopkes (1775-?)
 6. Riemer Wopkes Ruarda (1769-1846) (zie IV-AD)
   
 7. Sibbeltje Wopkes Rauwerda (1778-1858) (zie IV-AE)
 8. Ate Wopkes Rauwerda (1783-1835) (zie IV-AF)
 9. Jantje Wopkes Rauwerda (1783-?) (zie IV-AG)
 10. Sibrandus Wopkes (1785-?)
 11. Gertje Wopkes (1786-?)
 12. Gosse Wopkes (1788-?)
 13. Gertje Wopkes Rauwerda (1789-1830) (zie IV-AH)
 14. Akke Wopkes Rauwerda (1780-1859) (zie IV-AI)

III - L.
Ruurd Jentjes Bekema

Geboren 7 mrt 1733 te Ypecolsga.
Overleden 8 apr 1819 te Ypecolsga.

zoon van II-C. Jentje Ruurds

 


huwelijk
10 jul 1768
te Woudsend
 
Liesbeth Hendriks

boerin

 
Geboren ±1744 te Ypecolsga.
Overleden 30 jul 1826 te Ypecolsga.
 
dochter van Hendrik Piers en Yttje Symens
 Kinderen:
 1. Antje Ruurds Bekema (1768-1850)
 2. Ytje Ruurds Bekema (1770-1846)
 3. Jentje Ruurds Bekema (1773-1840)
 4. Attje Ruurds Bekema (1776-1849) (zie IV-AJ)
 5. Auck Ruurds Bekema (1779-?)
 6. Hendrikje Ruurds Bekema (1779-1817) (zie IV-AK)
 7. Auck Ruurds Bekema (1781-?)
 8. Aukje Ruurds Bekema (1786-1874) (zie IV-AL)

III - M.
Tjeerd Jentjes
slager

Geboren ±1733 te Ypecolsga.
Overleden 15 feb 1795 te Woudsend.

zoon van II-C. Jentje Ruurds

 


kerkelijk huwelijk
5 jun 1763
te Woudsend
 
Korneliske Martens

zonder beroep

 
Geboren te Ypecolsga.
Overleden 25 sep 1780 te Woudsend.

huwelijk
11 jan 1784
te Woudsend
 
Klaaske Pieters Poel

huishoudster

 
Geboren 21 mrt 1758 te Ossenzijl.
Overleden 8 jun 1827 te Gaasterland.
 
dochter van Pieter Alberts Poel en Aaltje Pieters
 Kinderen:
 1. Marten Tjeerds Bekema (1764-1817) (zie IV-AM)
 2. Jentje Tjeerds Bekema (1766-1817) (zie IV-AN)
 3. Wopke Tjeerds Bekema (1768-1815) (zie IV-AO)
 4. Nieske Tjeerds van der Ende (1770-1835) (zie IV-AP)
 5. Antje Tjeerds van der Werf (1772-1817) (zie IV-AQ)
 6. Neeltje Tjeerds (1775-?)
 7. Doike Tjeerds (1778-?)
   
 8. Pieter Tjeerds (1785-?)
 9. Petrus Tjeerds (1786-?)
 10. Corneliske Tjeerds Bekema (1787-1836) (zie IV-AR)
 11. Aeltje Tjeerds (1789-?)
 12. Petrus Tjeerds (1790-?)
 13. Aeltje Tjeerds (1792-?)
 14. Aaltje Tjeerds Bekema (1793-1826) (zie IV-AS)

III - N.
Gatske Gerbens

Geboren ±1742 te Woudsend.
Overleden 22 mei 1783 te Woudsend.

dochter van II-D. Gerben Ruurds Fluitman

 


huwelijk
30 sep 1764
te Woudsend
 
Haring Gerkes

 
Geboren ±1740.
Overleden 22 jul 1783 te Woudsend.
 Kinderen:
 1. Ullik Harings (1765-?)
 2. Gerben Harings (1766-?)
 3. Jisk Harings (1768-?)
 4. Gerke Harings (1770-?)
 5. Sibrin Harings (1773-?)
 6. Jisk Harings (1775-?)
 7. Wopke Harings (1778-?)
 8. Sijtse Harings (1780-?)

III - O.
Reinskje Gerbens Fluitman

Geboren ±1745 te Woudsend.
Overleden 24 mrt 1825 te Woudsend.

dochter van II-D. Gerben Ruurds Fluitman

 


huwelijk
26 apr 1772
te Woudsend
 
Gerrit Cornelis Laagland

 
Geboren 13 mei 1746 te Utrecht.
Overleden 18 okt 1810 te Woudsend.
 
zoon van Cornelis Gerrits Laagland en Steventje Jans van Kuijlenburgh
 Kinderen:
 1. Steventje Gerrits Laagland (1773-?)
 2. Gerben Gerrits Laagland (1775-1816) (zie IV-AT)
 3. Cornelis Gerrits Laagland (1778-1849) (zie IV-AU)
 4. Ruurd Gerrits Laagland (1780-?)
 5. Uilke Gerrits Laagland (1782-?)
 6. Jantje Gerrits Laagland (1785-?)
 7. Johannes Gerrits Laagland (1786-?)
 8. Willem Gerrits Laagland (1788-?)

III - P.
Sijtse Gerbens Fluitman
boer

Geboren ±1747.
Overleden 28 nov 1826 te Indijk.

zoon van II-D. Gerben Ruurds Fluitman

 


kerkelijk huwelijk
9 nov 1785
te Woudsend
 
Durkje Ages Overmeer

boerin

 
Geboren ±1755.
Overleden 29 sep 1847 te Indijk.
 
dochter van Age Lieuwes en Pierkje Dirks
 Kinderen:
 1. Pierik Sitzes (1785-?)
 2. Uilkjen Sytzes Fluitman (1788-1875) (zie IV-AV)
 3. Akke Sitzes (1790-?)
 4. Gaats Sitzes (1791-?)
 5. Age Sitzes (1794-?)
 6. Gerben Sitzes (1795-?)
 7. Akke Sytzes Fluitman (1797-1835) (zie IV-AW)
 8. Age Sytzes Fluitman (1798-1896)
 9. Sepke Sitzes (1800-?)

III - Q.
Houkje Gerbens Fluitman

Geboren ±1750 te Woudsend.
Overleden 20 feb 1809 te Woudsend.

dochter van II-D. Gerben Ruurds Fluitman

 


huwelijk
17 jan 1779
te Woudsend
 
Jan Auckes Aukes

mastmaker

 
Geboren ±1752.
Overleden 28 jul 1826 te Amsterdam.
 
zoon van Aukce Albertsz. en Wobbigje Jans
 Kinderen:
 1. Wobbigje Jans Aukes (1780-1817) (zie IV-AX)
 2. Uulk Jans (1781-?) (zie IV-AY)
 3. Auck Jans (1784-?)
 4. Auke Jans Aukes (1785-1849) (zie IV-AZ)
 5. Gerben Jans Aukes (1787-1843)
 6. Gatske Jans Aukes (1789-1861)
 7. Japikjen Jans Aukes (1791-1861)
 8. Marijke Jans Aukes (1793-1865) (zie IV-BA)
 9. Ruurd Jans Aukes (1795-1821)

III - R.
Sipkje Gerbens Fluitman

Geboren ±1752 te Woudsend.
Overleden 29 aug 1792 te Woudsend.

dochter van II-D. Gerben Ruurds Fluitman

 


kerkelijk huwelijk
1 aug 1784
te Woudsend
 
Jacob Ages Tabak

zonder beroep

 
Geboren ±1746.
Overleden 6 jun 1815 te Woudsend.
 Kinderen:
 1. Uillkje Jacobs Ages (1785-1852) (zie IV-BB)
 2. Antje Jacobs Tabak (1787-1863) (zie IV-BC)
 3. Age Jacobs (1790-?)