Generatie IV
In deze generatie zijn 55 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 309 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1770 en 1834. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Woudsend (68x), Workum (52x), Heeg (40x), Dedgum (22x), Balk (16x), Sandfirden (9x), Mirns en Bakhuizen (9x), Gaasterland (9x), Abbega (9x), Blauwhuis (8x), Wymbritseradeel (8x), Warns (7x), Folsgare (7x), Tirns (3x), Joure (2x), Oosterend - Hennaarderadeel (2x), Bolsward (2x), Stavoren (2x), Ferwoude, Goutum, Doniawerstal, Harich, Idzega, Nieuwe Zijl, onder Oosthem, Oudega, Oudega - Wymbr., Parrega, Teroele, Trophorne en Koudum.

 


IV - A.
Lieuwe Lieuwes van der Meulen
timmerman

Geboren 30 jun 1744 te Workum.
Overleden 28 mei 1808 te Sandfirden.

zoon van III-A. Agatha Tietes

 


huwelijk
17 apr 1769
te Workum
 
Getje Johannes

 

Overleden 13 dec 1805 te Sandfirden.
 Kinderen:
 1. Tjitske Lieuwes van der Meulen (1770-1810) (zie V-A)
 2. Attien Lieuwes (1772-?)
 3. Attien Lieuwes (1773-?)
 4. Leeuwe Lieuwis (1776-?)
 5. Johannes Lieuwes van der Meulen (1778-<1838) (zie V-B)
 6. Lieuwe Lieuwes van der Meulen (1781-1841) (zie V-C)
 7. Marijke Lieuwes van der Meulen (1785-?)
 8. Hebeltje Lieuwes (1788-?)

IV - B.
Sikke Lieuwes

Geboren 13 apr 1758 te Workum.
Overleden 28 dec 1802 te Workum.

zoon van III-A. Agatha Tietes

 


huwelijk
13 mei 1791
te Workum
 
Marijke IJpkes

 

Overleden 16 mrt 1799.
 
dochter van IJpke
 Kinderen:
 1. Teetske Sikkes (1792-?)
 2. Atje Sikkes van der Meulen (1794-?)

IV - C.
Sietske Gerbens

Geboren 11 nov 1763 te Workum.
wonende te Workum

dochter van III-B. Gerben Tietes

 


huwelijk
17 jan 1786
te Workum
 
Rintje Idses

 
 Kinderen:
 1. Antje Rintjes Veltman (1787-?) (zie V-D)
 2. Anna Rintjes (1788-?)
 3. Anke Rintjes (1790-?)
 4. Anke Rintjes (1792-?)

IV - D.
Jan Hielkes Tromp


Overleden < 29 apr 1819.

zoon van III-C. Rimke Tietes

 


huwelijk
27 apr 1800
te Blauwhuis
 
Lutske Klazes Ydema

 
Gedoopt 25 aug 1781 te Blauwhuis.
Overleden < 31 dec 1849.
 
dochter van Klaas Dooitses Ydema en Waltje Yettes Flapper
 Kinderen:
 1. Hielke Jans Tromp (1801-?)
 2. Waltje Jans Tromp (1803-1842)
 3. Klaas Jans Tromp (1806-1849)
 4. Riemke Jans Tromp (1809-1835)

IV - E.
Pals Hielkes Tromp
mr. zeilmaker

Geboren ±1758.
Overleden < 29 apr 1819.

zoon van III-C. Rimke Tietes

 


huwelijk
8 mei 1781
te Woudsend
 
Sipkje Reins

 

huwelijk
5 feb 1786
te Woudsend
 
Antje Arjens Ketelaar

 
 Kinderen:
 1. Hielke Palses Tromp (1785-?)
 2. Rein Palses Tromp (1785-?)
   
 3. Iebeltje Palzes Tromp (1786-?)
 4. Riemke Palzes Tromp (1788-?)
 5. Hijlke Palzes Tromp (1789-?)
 6. Sipke Palzes Tromp (1791-?)
 7. Sipkje Palzes Tromp (1792-?)
 8. Hielke Palzes Tromp (1793-?)
 9. Arjen Palzes Tromp (1793-?)
 10. Sipkje Palzes Tromp (1795-?)
 11. Hielke Palzes Tromp (1796-?)

IV - F.
Baukje Hielkes Tromp

Geboren ±1760.
Overleden < 28 sep 1861.

dochter van III-C. Rimke Tietes

 


huwelijk
25 mei 1783
te Woudsend
 
Jentje Jentjes Groene

 

huwelijk
4 sep 1791
te Woudsend
 
Johannes Barteles Marijnen

 
Geboren 1760.
Overleden 13 feb 1843 te Gaasterland.
 Kinderen:
 1. Riemke Jentjes (1784-?)
   
 2. Anna Johannes Marijnen (1792-?)
 3. Hielke Johannes Mariani (1795-?)
 4. Bartel Johannes Mariani (1797-?)
 5. Cicilia Johannes Marijnen (1798-?)
 6. Baukje Johannes Marijnen (1801-1861) (zie V-E)

IV - G.
Tiette Hielkes Tromp (Tjitte)
mr. timmerman

Gedoopt 9 jul 1763 te Woudsend.
Overleden 27 nov 1831 te Dedgum.

zoon van III-C. Rimke Tietes

 


huwelijk
3 mei 1789
te Dedgum
 
Trijntje Klazes (Catharina)

 
Geboren 2 dec 1763 te Scharnegoutum.
Overleden 31 aug 1803 te Dedgum.
 
dochter van Klaas Gerbens en Hinke Hessels

kerkelijk huwelijk
8 jun 1806
te Blauwhuis
 
Oeke Siebolts Walta

 

Overleden 17 aug 1836 te Dedgum.
 Kinderen:
 1. Henke Tiettes Tromp (1790-?)
 2. Hinke Tiettes Tromp (1791-1816) (zie V-F)
 3. Riemke Tiettes Tromp (1792-?)
 4. Hielke Tiettes Tromp (1793-?)
 5. Klaske Tiettes Tromp (1796-?) (zie V-G)
 6. Rienke Tiettes Tromp (1797-?)
 7. Hielke Tiettes Tromp (1798-?)
 8. Riemke Tiettes Tromp (1802-?)
 9. Hielke Tiettes Tromp (Hilarius) (1803-1863)
   
 10. Riemke Tietes Tromp (1807-1846) (zie V-H)
 11. Doetje Tiettes Tromp (1808-?)
 12. Siebolt Tiettes Tromp (1809-?)
 13. Jan Tiettes Tromp (1810-1811)
 14. Doetje Tiettes Tromp (1812-?) (zie V-I)
 15. Jan Tiettes Tromp (1813-1813)
 16. Trijntje Tiettes Tromp (1813-1813)
 17. Trijntje Tiettes Tromp (1814-?)
 18. Jantje Tiettes Tromp (1816-1817)
 19. Harmen Tiettes Tromp (1818-1824)
 20. Hinke Tiettes Tromp (1819-1820)
 21. Hinke Tietes Tromp (1820-1886) (zie V-J)
 22. Johanna Tiettes Tromp (Jantje) (1822-1823)
 23. Gaatske Tiettes Tromp (1823-1824)
 24. Harmen Tiettes Tromp (1825-?)

IV - H.
Geert Hielkes Tromp

Gedoopt 6 dec 1767 te Woudsend.
wonende te Joure

zoon van III-C. Rimke Tietes

 


huwelijk
9 jun 1789
te Wymbritseradeel
 
Aaltje Lazes

 
Gedoopt 4 apr 1767 te Blauwhuis.
Overleden 5 jun 1796.
 
dochter van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes

kerkelijk huwelijk
5 jun 1796
te Woudsend
 
Trientje Koobs

 
 Kinderen:
 1. Riemke Geerts Tromp (1789-?)
 2. Laas Geerts Tromp (1791-?)
 3. Hielke Geerts Tromp (1792-?)
 4. Hepke Geerts Tromp (1794-?)
   
 5. Menke Geerts Tromp (1797-?)
 6. Hermpje Geerts Tromp (1798-?)
 7. Coob Geerts Tromp (1799-?)
 8. Tjebbe Geerts Tromp (1800-?)
 9. Riemke Geerts Tromp (1802-?) (zie V-K)
 10. Baukje Geerts Tromp (1803-?)
 11. Trijntje Geerts Tromp (1807-?)

IV - I.
Harmen Hielkes Tromp

Gedoopt 5 feb 1771 te Woudsend.
Overleden 19 dec 1817 te Workum.

zoon van III-C. Rimke Tietes

 


huwelijk
2 okt 1796
te Workum
 
Ietje Wiebrens

 
Gedoopt 6 mrt 1771 te Woudsend.
 
dochter van Wiebren Piers en Trijntje Sietses
 Kinderen:
 1. Trientje Harmens (1797-?)
 2. Riemke Harmens Tromp (1798-?)
 3. Wiebren Harmens Tromp (1799-?)
 4. Anna Harmens Tromp (1802-?)
 5. Cecilia Harmens Tromp (1804-?) (zie V-L)
 6. Hielke Harmens Tromp (1805-?)
 7. Trientje Harmens Tromp (1806-?)
 8. Hielke Harmens Tromp (1808-?)
 9. Hiltje Harmens Tromp (1810-?)
 10. Hielke Harmens Tromp (1811-?)

IV - J.
Hylke Hylkes Tromp
zeilmaker

Geboren ±1777 te Woudsend.
wonende te Woudsend

zoon van III-C. Rimke Tietes

 


kerkelijk huwelijk
16 mei 1802
te Woudsend
 
Trientje Lieuwes

 
 Kinderen:
 1. Hielke Hielkes Tromp (1803-?) (zie V-M)
 2. Teetske Hielkes Tromp (1805-?)
 3. Riemke Hielkes Tromp (1807-1819)
 4. Jan Hielkes Tromp (1809-?)

IV - K.
Titte Foekes de Wolf


Overleden 28 nov 1810 te Workum.

zoon van III-E. Foeke Tjittes de Wolf

 
 
Antje Tjeerds Buwalda

 
Geboren 3 mrt 1786 te Workum.
 
dochter van Tjeerd Jacobs Buwalda en Anke Yntes de Boer
 Kind:

     Foeke Tjittes de Wolf (1810-?) (zie V-N)
 


IV - L.
Trijntje Foekes de Wolf


Overleden < 29 aug 1838.

dochter van III-E. Foeke Tjittes de Wolf

 


huwelijk
17 mei 1815
te Koudum
 
Hendrik Jans Reekers

smid

 
Geboren ±1786.
Overleden 11 mrt 1864 te Hemelumer Oldeferd.
 
zoon van Jan Hendriks Rekers en Baukje Gerardus Pluim
 Kinderen:
 1. Foeke Hendriks Rekers
 2. Romkje Hendriks Rekers
 3. Jan Hendriks Rekers

IV - M.
Bauke Foekes de Wolf
arbeider

Gedoopt 31 aug 1790 te Bakhuizen.
Overleden < 8 mei 1848.

zoon van III-E. Foeke Tjittes de Wolf

 


huwelijk
16 jul 1820
te Workum
 
Marijke Willems Ydema

zonder beroep

 
Geboren 3 dec 1793 te Eemswoude.
Overleden 8 mei 1848 te Workum.
 
dochter van Willem Yedes Yedema en Dieuwke Tjepkes
 Kind:

     Dieuwke Baukes de Wolf
 


IV - N.
Grietje Eelkes de Jong

Gedoopt 16 feb 1778 te Workum.
Overleden 16 mrt 1806.

dochter van III-F. Baukje Tietes

 


huwelijk
5 apr 1796
te Workum
 
Olfert Taekes van der Pal

huisman (boer)

 
Geboren 26 mei 1765 te Workum.
 
zoon van Taeke Olferts en Lijsbeth Dirks
 Kinderen:
 1. Taeke Olpherts van der Pal
 2. Eelke Olpherts van der Pal (1798-?)
 3. Bauke Olferts van der Pal (±1801-?) (zie V-O)
 4. Elisabeth Olpherts van der Pal (±1803-?)

IV - O.
Tjitte Eelkes de Jong
huisman (boer)

Geboren 21 sep 1779 te Workum.
Overleden 29 jan 1842 te Workum.

zoon van III-F. Baukje Tietes

 


huwelijk
9 nov 1806
te Workum
 
Jeltje Rinses Veldman

 
Geboren 12 nov 1783 te Workum.
Overleden 21 mrt 1855 te Workum.
 
dochter van Rinse Pieters en Sjoukjen Lieuwes van der Pal
 Kinderen:
 1. Rinze Tjittes de Jong
 2. Eelke Tietes (1807-?)
 3. Eelke Tjittes de Jong (±1816-?) (zie V-P)
 4. Pieter Tjittes de Jong
 5. Sjoukjen Tjittes de Jong (±1810-?)
 6. Bauke Tjittes de Jong (1820-1902) (zie V-Q)

IV - P.
Meinske Meinderts Smakman
dienstmaagd

Gedoopt 31 aug 1783 te Heeg.
Overleden 28 mrt 1835 te Hartwerd.

dochter van III-G. Meinert Riemers

 


huwelijk
24 mei 1818
te Bolsward
 
Hendrik Douwes Ligthart

boerenknecht

 
Geboren 31 jan 1795 te Lutkewierum.
 
zoon van Douwe Gerrits Ligthart en Riekje Rientses
 Kinderen:
 1. Douwe Hendriks Ligthart
 2. Meindert Hendriks Ligthart

IV - Q.
Akke Ruurds
boer

Gedoopt 25 aug 1757 te Blauwhuis.
Overleden 11 jan 1819 te Workum.

dochter van III-H. Ruurd Riemers

 


huwelijk
22 jun 1784
te Workum
 
Homme Eelkes de Jong

 
Gedoopt 25 jun 1755 te Workum.
Begraven 9 jun 1809 te Workum.
 
zoon van Eelke Eelkes en Grietje Pieters
 Kinderen:
 1. Eelke Hommes de Jong (1786-?)
 2. Eelko Hommes de Jong (1787-?) (zie V-R)
 3. Grietje Hommes de Jong (1788-?) (zie V-S)
 4. Andries Hommes (1789-<1812)
 5. Anske Hommes (1789-<1812)
 6. Anske Hommes de Jong (1791-1812) (zie V-T)
 7. Ruurd Hommes (1792-<1812)
 8. Andrieske Hommes de Jong (1793-?) (zie V-U)
 9. Jeltje Hommes de Jong (1795-1817)
 10. Ruurd Hommes (1796-<1812)
 11. Ruurd Hommes de Jong (1797-<1858) (zie V-V)
 12. Pieter Hommes de Jong (1798-1864) (zie V-W)
 13. Sietske Hommes de Jong (1801-1848) (zie V-X)

IV - R.
Riemer Ruurds Huitema
arbeider

Gedoopt 24 jan 1762 te Blauwhuis.
Overleden 17 jan 1841 te Wonseradeel.

zoon van III-H. Ruurd Riemers

 


huwelijk
19 mei 1795
te Wymbritseradeel
 
Antje Boukes Kuipers

 

Overleden < 26 sep 1843.
 Kinderen:
 1. Janke Riemers (1797-?)
 2. Janke Riemers Huitema (1800-?) (zie V-Y)
 3. Ruurd Riemers Huitema (1802-1843) (zie V-Z)
 4. Anske Riemers Huitema (1805-?)
 5. Baukje Riemers Huitema (1806-?)
 6. Sjoukje Riemers Huitema (1808-?)

IV - S.
Jetske Ruurds Huitema
arbeider

Geboren 24 dec 1767 te Oudega - Wymbr..
wonende te Heeg

dochter van III-H. Ruurd Riemers

 


huwelijk
5 jun 1792
te Wymbritseradeel
 
Jacob Frankes

 
Gedoopt 16 apr 1758 te Bakhuizen.
Overleden < 23 dec 1811.
 
zoon van Frank Beernts Coldewaayer en Aatje Hanses

huwelijk
31 mei 1817
te Wymbritseradeel
 
Ypke Klazes de Boer

boerenarbeider

 
Gedoopt 24 dec 1779 te Woudsend.
Overleden 12 mrt 1838 te Wymbritseradeel.
 
zoon van Klaas Sietses en Sietske Ypkes
 Kinderen:
 1. Atje Jacobs Coldewaayer (1794-?)
 2. Anske Jacobs Coldewaayer (1795-?)
 3. Aaltje Jacobs Coldewaayer (1797-?) (zie V-AA)
 4. Stientje Jacobs Coldewaayer (1798-?) (zie V-AB)
 5. Gerke Jacobs Coldewaayer (1800-?)
 6. Ruurd Jacobs (1800-?)
 7. Ruurt Jacobs (1803-?)
 8. Ruurt Jacobs Coldewaayer (1805-?) (zie V-AC)
 9. Sjoukje Jacobs Coldewaayer (1808-?)

IV - T.
Gerke Ruurds
huisman (boer)

Geboren 27 mei 1770 te Oudega - Wymbr..
Overleden 17 mrt 1800 te Heeg.

zoon van III-H. Ruurd Riemers

 


huwelijk
19 mei 1795
te Wymbritseradeel
 
Vrouk Lazes van der Zee

boerin

 
Gedoopt 14 okt 1768 te Blauwhuis.
Overleden 29 nov 1820 te Oudega - Wymbr..
 
dochter van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes
 Kinderen:
 1. Anskjen Gerkes Huitema (1796-?) (zie V-AD)
 2. Vouw Gerkes Huitema (1798-?)
 3. Gerkjen Gerkes Postma (1800-1828)

IV - U.
Arien Kerstes

Geboren 26 feb 1748 te Tjerkwerd.
Overleden 23 jun 1795 te Folsgare.

zoon van III-I. Aatje Riemers

 


huwelijk
27 mei 1770
te Folsgare
 
Johanneske Jacobs

 

Overleden 12 jan 1803 te Folsgare.
 Kinderen:
 1. Jacob Arjens Hylkema (1771-1836)
 2. Petrus Arjens (1772-?)
 3. Yntie Arjens (1774-1808) (zie V-AE)
 4. Matthias Arjens (1776-?)
 5. Atje Arjens (1777-?)
 6. Cecilia Arjens (1779-?)
 7. Kerst Arjens Hylkema (1785-1850) (zie V-AF)

IV - V.
Riemer Kerstes Hijlkema
boer

Geboren 3 sep 1749 te Tjerkwerd.
Overleden 18 jun 1810 te Warns.

zoon van III-I. Aatje Riemers

 


huwelijk
19 mei 1777
te Oudega - Wymbr.
 
Klaaske Lolles van der Meulen

boerin

 
Geboren 21 jul 1754 te Tjerkwerd.
Overleden 27 jul 1823 te Warns.
 
dochter van Lolle Eelkes en Yfke Sijbrands
 Kinderen:
 1. Attien Remmerts (1778-?)
 2. Iefke Riemers (1779-1809) (zie V-AG)
 3. Eelke Remmerts (1781-?)
 4. Athje Remmerts (1783-?)
 5. Kerst Rimmerts Hylkema (1784-1851)
 6. Lolle Rimmers Hylkema (1786-1858) (zie V-AH)
 7. Attie Rimmerts Hylkema (1788-1853) (zie V-AI)
 8. Rimke Remmerts (1789-?)
 9. Trijntje Remmerts (1791-?)
 10. Pieter Rimmers Hylkema (1797-1855) (zie V-AJ)

IV - W.
Akke Kerstes
zonder beroep

Geboren 11 dec 1755 te Tjerkwerd.
Overleden 5 feb 1848 te Heeg.

dochter van III-I. Aatje Riemers

 
 
Jan Fretzes

 

Begraven 26 okt 1809 te Amsterdam.
 Kinderen:
 1. Anna Jans (1786-?)
 2. Kerst Jans (1787-?)
 3. Gouke Jans Swaga (1789-?)
 4. Hilk Jans (1793-?)
 5. Antje Jans Swaga (1797-?)

IV - X.
Sibbele Karstes Hylkema
boer

Geboren 14 feb 1758 te Tjerkwerd.
Overleden 19 apr 1837 te Tjerkwerd.

zoon van III-I. Aatje Riemers

 
 
Tietje Willems Polstra

 
 Kind:

     Karst Sibles Hylkema (±1790-1858)
 


IV - Y.
Marijke Karstes Hylkema
zonder beroep

Geboren 8 nov 1764 te Tjerkwerd.
Overleden 9 okt 1852 te Bolsward.

dochter van III-I. Aatje Riemers

 


huwelijk
13 apr 1788
te Tjerkwerd - Dedgum
 
Douwe Gerrits Hollander

arbeider

 
Geboren ±1766 te Makkum.
Overleden 5 okt 1814 te Bolsward.
 
zoon van Gerrit Dirks Hollander en Hiltje Douwes Donia
 Kind:

     Nicolaas Douwes Hollander (±1799-<1894) (zie V-AK)
 


IV - Z.
Aaltje Epkes

Gedoopt 25 apr 1748 te Blauwhuis.
Overleden 10 jan 1800 te Heeg.

dochter van III-J. Epke Riemers

 


huwelijk
17 mei 1778
te Heeg
 
Joost Huites Huitema

boer

 
Geboren ±1742.
Overleden 3 okt 1816 te Heeg.
 
zoon van Huite Klases en Taetske Sijbes
 Kinderen:
 1. Huite Joostes Huitema (1779-<1836) (zie V-AL)
 2. Epke Joostes (1782-<1811)
 3. Epke Joostes (1783-<1811)
 4. Siebe Joostes (1786-<1811)
 5. Wiebe Joostes Huitema (1790-?) (zie V-AM)

IV - AA.
Riemer Epkes Kloosterman
schuitevaarder

Gedoopt 1 sep 1751 te Heeg.
Overleden te Rijs.

zoon van III-J. Epke Riemers

 


kerkelijk huwelijk
27 mei 1771
te Heeg
 
Willemke Jans

werkvrouw

 

Overleden te Rijs.
 Kinderen:
 1. Aantje Riemers (1771-?)
 2. Epke Riemers Kloosterman (1772-?)
 3. Jan Rimmers Kloosterman (1775-?) (zie V-AN)
 4. Tjalling Rimmes Kloosterman (1777-1827) (zie V-AO)
 5. Vroukjen Riemers Kloosterman (±1783-1826)

IV - AB.
Tjerkje Epkes van der End
zonder beroep

Geboren 25 mei 1769 te Koudum.
Overleden 30 jan 1827 te Wijckel.

dochter van III-J. Epke Riemers

 


huwelijk
18 mei 1794
te Balk
 
Obbe Harmens Bosman

werkman

 
Gedoopt 20 jan 1768 te Heide onder Sint Nicolaasga.
Overleden 17 feb 1822 te Balk.
 
zoon van Harmen Jans Bosman en Antje Jelles
 Kinderen:
 1. Harmen Obbes Bosma (1795-1862) (zie V-AP)
 2. Grietje Obbes Bosman (1798-1885) (zie V-AQ)
 3. Antje Obbes Bosman (1802-1884) (zie V-AR)
 4. Jantje Obbes Bosman (1810-1885) (zie V-AS)
 5. Akke Obbes Bosman (1810-1866) (zie V-AT)

IV - AC.
Hendrik Wopkes Rauwerda
rentenier

Geboren 13 sep 1766 te Heeg.
Overleden 2 sep 1849 te Heeg.

zoon van III-K. Wopke Riemers

 
 
Rikstje Ypes

 
Geboren 18 nov 1764 te Parrega.
Overleden 1802.
 
dochter van Ype Thomas en Sietske Gerbens

huwelijk
1804
 
Antje Fretzes Zwaga

 
Geboren ±1760.
Overleden 13 jun 1835 te Heeg.

huwelijk
28 nov 1835
te Wymbritseradeel
 
Antje Jacobs

dienstmeid

 
Geboren 23 mrt 1788 te Greonterp.
Overleden 21 jan 1843 te Heeg.
 
dochter van Jacob Tjeerds en Trijntje Obes
 Kinderen:
 1. Ype Hendriks (?-1806)
 2. Wopke Hendriks Rauwerda (1799-1828)

IV - AD.
Riemer Wopkes Ruarda
zonder beroep

Gedoopt 23 apr 1769 te Heeg.
Overleden 28 jun 1846 te Het Meer.

zoon van III-K. Wopke Riemers

 


kerkelijk huwelijk
7 jun 1795
te Balk
 
Wytske Sjoerds Heslinga

 

 
dochter van Sjoerd Herres

huwelijk
8 feb 1828
te Doniawerstal
 
Antje Rintjes Siepenstein

zonder beroep

 

 
dochter van Rintje Hylkes Sypenstein en Ymkjen Ulbes
 Kinderen:
 1. Jetske Riemerts Ruarda (1796-?)
   
 2. Iemkjen Riemerts Ruardi (1829-?)

IV - AE.
Sibbeltje Wopkes Rauwerda
zonder beroep

Geboren 12 feb 1778 te Heeg.
Overleden 1 mei 1858 te Heeg.

dochter van III-K. Wopke Riemers

 


kerkelijk huwelijk
19 apr 1801
te Heeg
 
Dirk Ages Overmeer

 
Gedoopt 19 okt 1762 te Woudsend.
Overleden 21 sep 1811 te Heeg.
 
zoon van Age Lieuwes en Pierkje Dirks
 Kinderen:
 1. Age Dirks Overmeer (1803-?)
 2. Akke Dirks Overmeer (1806-?) (zie V-AU)
 3. Pierkje Dirks Overmeer (1809-1836)

IV - AF.
Ate Wopkes Rauwerda

Gedoopt 15 sep 1783 te Heeg.
Overleden 5 sep 1835 te Bolsward.

kind van III-K. Wopke Riemers

 


huwelijk
5 dec 1819
te Bolsward
 
Sietske Douwes Ynkroon

 
Geboren ±1785 te Bolsward.
 
kind van Douwe Jans en Anna Jans Cramer
 Kinderen:
 1. Akke Ates Rauwerda (1822-1824)
 2. Agatha Ates Rauwerda (1824-?)

IV - AG.
Jantje Wopkes Rauwerda

Geboren 15 sep 1783 te Idzega.

dochter van III-K. Wopke Riemers

 


huwelijk
5 mei 1816
te Langweer
 
Sikke Reins Hettinga

 
Geboren 22 mrt 1770 te Ypecolsga.
Overleden 8 mei 1827 te Teroele.
 
zoon van Rein Jacobs Hettinga en Reinskje Wiebes
 Kind:

     Rein Sikkes Hettinga (1818-1840)
 


IV - AH.
Gertje Wopkes Rauwerda

Geboren 30 mei 1789 te Heeg.
Overleden 1 feb 1830 te Heeg.

dochter van III-K. Wopke Riemers

 
 
Hylke Lieuwes Grondstra

slager

 

Overleden 6 feb 1843 te Wymbritseradeel.
 Kinderen:
 1. Akke Hylkes Grondstra
 2. Wopke Hylkes Grondstra
 3. Feike Hylkes Grondstra
 4. Lieuwe Hylkes Grondstra (1815-1873) (zie V-AV)
 5. Jitske Hylkes Grondstra (1821-?)
 6. Feikje Hylkes Grondstra (1825-1826)
 7. Feikjen Hylkes Grondstra (1827-1827)
 8. Hendrik Hylkes Grondstra (1829-?)

IV - AI.
Akke Wopkes Rauwerda
werkvrouw

Gedoopt 12 mrt 1780 te Heeg.
Overleden 4 jan 1859 te Gaasterland.

dochter van III-K. Wopke Riemers

 


kerkelijk huwelijk
24 nov 1799
te Heeg
 
Wouter Aukes Bruinsma

werkman

 
Geboren 14 feb 1776 te Balk.
Overleden 27 feb 1835 te Mirns en Bakhuizen.
 
zoon van Auke Jottjes Terpstra en Hetske Wouters Bruinsma
 Kinderen:
 1. Aucke Wouters (1800-?)
 2. Wopke Wouters Bruinsma (1803-1888)
 3. Auke Wouters Bruinsma (1805-1871)
 4. Tiebbe Wouters (1808-?)
 5. Hetske Wouters Bruinsma (1809-?) (zie V-AW)