Generatie V
In deze generatie zijn 82 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 279 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1877. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (26x), Wymbritseradeel (23x), Woudsend (22x), Hemelumer Oldeferd (18x), Folsgare (16x), Balk (14x), Doniawerstal (11x), Heeg (9x), Hommerts (9x), Dedgum (8x), Sandfirden (7x), Franekeradeel (6x), Greonterp (6x), Leeuwarden (5x), Oudega - Hem. Old. (5x), Tjerkwerd (5x), Bolsward (5x), Delft (4x), Stavoren (4x), Warns (4x), Sint Nicolaasga (4x), Kolderwolde (3x), Gaasterland (3x), Hennaarderadeel (3x), Blauwhuis (3x), Oosterend - Hennaarderadeel (3x), Lemsterland (3x), Mirns en Bakhuizen (3x), Nijega - Hem. Old. (3x), Bakhuizen (2x), Wonseradeel (2x), Lemmer (2x), Nijhuizum (2x), Joure (2x), Hemelum, Haskerland, Achlum, Meppel, Zwiggelte, Oudega, Rijs, Schiedam, Sloten - Frl., Sneek, 't Haantje, Westhem, Koudum en Harich.

 


V - A.
Tjitske Lieuwes van der Meulen

Gedoopt 4 feb 1770 te Heeg.
Overleden 24 jun 1810 te Sandfirden.

dochter van IV-A. Lieuwe Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
17 okt 1789
te Workum
 
Rintje Ypkes Ketelaar

boer

 
Gedoopt 1 mrt 1764 te Workum.
Overleden 12 jan 1836 te Sandfirden.
 
zoon van Ypke Hieltjes Ketelaar en Taetske Jarigs
 Kinderen:
 1. Teetske Rintjes Ketelaar (1790-1875) (zie VI-A)
 2. Geertje Rintjes Ketelaar (1792-1832)
 3. Froukjen Rintjes Ketelaar (1794-1857)
 4. Ypke Rintjes Ketelaar (1796-1870) (zie VI-B)
 5. Haebeltje Rintjes Ketelaar (1797-1880)
 6. Lieuwe Rintjes Ketelaar (1799-1863) (zie VI-C)
 7. Joseph Rintjes Ketelaar (1808-1876)

V - B.
Johannes Lieuwes van der Meulen
timmerman

Geboren 10 okt 1778 te Sandfirden.
Overleden < 12 mei 1838.

zoon van IV-A. Lieuwe Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
25 mei 1800
te Workum
 
Taetske Ypes Ketelaar

 
Gedoopt 24 nov 1780 te Workum.
Overleden 30 jan 1812 te Workum.
 
dochter van Ypke Hieltjes Ketelaar en Reinou Gerbens
 Kinderen:
 1. Reino Johannes van der Meulen (1801-<1853) (zie VI-D)
 2. Lieuwe Johannes van der Meulen (1804-?)
 3. Getje Johannes van der Meulen (1806-?)
 4. Ypke Johannes van der Meulen (1809-?)
 5. Tjitske Johannes van der Meulen (1812-1838) (zie VI-E)

V - C.
Lieuwe Lieuwes van der Meulen
timmerman

Geboren 5 feb 1781 te Sandfirden.
Overleden 10 nov 1841 te Wymbritseradeel.

zoon van IV-A. Lieuwe Lieuwes van der Meulen

 


huwelijk
27 mei 1812
te Woudsend
  zie IV - AV.
Uilkjen Sytzes Fluitman

 
Geboren 5 apr 1788 te Woudsend.
Overleden 15 mrt 1875 te Gaasterland.

dochter van III-P. Sijtse Gerbens Fluitman

 Kinderen:
 1. Lieuwe Lieuwes van der Meulen (1813-1818)
 2. Zytse Lieuwes van der Meulen (1813-1834)
 3. Geertruida Lieuwes van der Meulen (1814-1886) (zie V-BX)
 4. Tjitske Lieuwes van der Meulen (1819-1894)
 5. Lieuwe Lieuwes van der Meulen (1822-?)
 6. Lieuwe Lieuwes van der Meulen (1828-?)
 7. Johannes Lieuwes van der Meulen (1831-1846)

V - D.
Antje Rintjes Veltman
zonder beroep

Gedoopt 5 mei 1787 te Workum.
wonende te Workum

dochter van IV-C. Sietske Gerbens

 


huwelijk
16 feb 1814
te Workum
 
Jan Lieuwes Donia

boerenknecht

 
Geboren 22 aug 1774 te Workum.
Overleden 18 jan 1825 te Workum.
 
zoon van Lieuwe Jans en Aaltje Jans
 Kinderen:
 1. Rintje Jans Donia (1818-1849)
 2. Johannes Jans Donia (1820-?)

V - E.
Baukje Johannes Marijnen
logementhoudster

Geboren 29 mrt 1801 te Woudsend.
Overleden 27 sep 1861 te Balk.

dochter van IV-F. Baukje Hielkes Tromp

 
  Foto.
Sybren Aukes Dooper

boerenknecht

 
Geboren 14 nov 1795 te Scharnegoutum.
Overleden 10 mei 1876 te Balk.
 
zoon van Auke Siebrens Dooper en Geertje Johannis
 Kinderen:
 1. Auke Dooper (1830-1905)
 2. Luitje Sybrens Dooper (1839-1924) (zie VI-F)
 3. Holkjen Siebrens Dooper (1836-1914) (zie VI-G)

V - F.
Hinke Tiettes Tromp
boerin

Geboren 22 jan 1791 te Dedgum.
Overleden 2 nov 1816 te Greonterp.

dochter van IV-G. Tiette Hielkes Tromp (Tjitte)

 


kerkelijk huwelijk
15 mei 1808
te Blauwhuis
 
Sieuwke Pieters Pietersma

boer

 
Geboren 21 okt 1779 te Greonterp.
Overleden 8 jul 1840 te Greonterp.
 
zoon van Pieter Sjerps en Antie Iemes
 Kinderen:
 1. Pieter Sjieuwkes (1809-?)
 2. Pieter Sjieuwkes Pietersma (1811-1889)
 3. Tjiette Sjoukes Pietersma (1813-1886)
 4. Gerben Sjieuwkes Pietersma (1815-1864) (zie VI-H)
 5. Jan Sjieuwkes Pietersma (1816-1871)

V - G.
Klaske Tiettes Tromp
dienstmeid

Geboren 12 feb 1796 te Dedgum.
wonende te Kingmatille

dochter van IV-G. Tiette Hielkes Tromp (Tjitte)

 


huwelijk
6 jun 1818
te Wymbritseradeel
 
Pieter Simmes Andringa

boer

 
Geboren 4 nov 1793 te Irnsum.
 
zoon van Simme Tjipkes Andringa en Trijntje Jans
 Kinderen:
 1. Jantje Pieters Andringa
 2. Trientje Pieters Andringa

V - H.
Riemke Tietes Tromp
arbeidster

Geboren 11 apr 1807 te Dedgum.
Overleden 21 jan 1846 te Dedgum.

dochter van IV-G. Tiette Hielkes Tromp (Tjitte)

 


huwelijk
15 jun 1830
te Wonseradeel
  zie V - Z.
Ruurd Riemers Huitema

timmerknecht

 
Gedoopt 3 nov 1802 te Heeg.
Overleden 24 sep 1843 te Dedgum.

zoon van IV-R. Riemer Ruurds Huitema

 Kinderen:
 1. Trijntje Ruurds Huitema (1838-1928) (zie VI-I)
 2. Tiete Ruurds Huitema (1840-1917)

V - I.
Doetje Tiettes Tromp

Geboren 7 mrt 1812 te Dedgum.

dochter van IV-G. Tiette Hielkes Tromp (Tjitte)

 


huwelijk
29 jun 1833
te Wonseradeel
 
Lolle Jans van der Meulen

boer

 
Geboren 26 mrt 1794 te Greonterp.
Overleden 12 dec 1858 te Bolsward.
 
zoon van Jan Lolles van der Meulen en Maike Watzes
 Kinderen:
 1. Jan Lolles van der Meulen (1834-?) (zie VI-J)
 2. Tiete Lolles van der Meulen (1837-1904)

V - J.
Hinke Tietes Tromp
zonder beroep

Geboren 21 nov 1820 te Dedgum.
Overleden 21 jul 1886 te Greonterp.

zoon van IV-G. Tiette Hielkes Tromp (Tjitte)

 


huwelijk
14 nov 1846
te Wonseradeel
 
Hepke Tjallings van der Zee

 
Gedoopt 9 mrt 1811 te Bolsward.
Overleden 13 mrt 1900 te Westhem.
 
dochter van Tjalling Lazes van der Zee en Atje Ypkes Ketelaar
 Kinderen:
 1. Attje Hepkes van der Zee (1852-1924) (zie VI-K)
 2. Tjitte Hepkes van der Zee (1859-1901) (zie VI-L)

V - K.
Riemke Geerts Tromp

Gedoopt 2 apr 1802 te Woudsend.

dochter van IV-H. Geert Hielkes Tromp

 


huwelijk
21 mei 1834
te Leeuwarden
 
Ruurd Rutgerus Posthumus

kleermaker

 
Geboren ±1811 te Leeuwarden.
 Kind:

     Christina Maria Posthumus (1843-?)
 


V - L.
Cecilia Harmens Tromp

Gedoopt 6 feb 1804 te Workum.

dochter van IV-I. Harmen Hielkes Tromp

 


huwelijk
20 mei 1827
te Workum
 
Jan Baukes de Boer

 

 
zoon van Bauke Jans de Boer en Dieuwke Tjebbes de Boer
 Kind:

     Bauke Jans de Boer (±1831-?)
 


V - M.
Hielke Hielkes Tromp

Gedoopt 15 okt 1803 te Woudsend.

zoon van IV-J. Hylke Hylkes Tromp

 


huwelijk
14 dec 1830
te Wymbritseradeel
 
Riemke Wiebes Swart

 

 
dochter van Wiebe Jelles Swart en Trijntje Eizes Perdok
 Kind:

     Jan Tromp (?-<1909)
 


V - N.
Foeke Tjittes de Wolf
arbeider

Gedoopt 30 mei 1810 te Workum.
wonende te Workum

zoon van IV-K. Titte Foekes de Wolf

 


huwelijk
13 mei 1835
te Workum
 
Anna Alderts de Jong

dienstmeid

 
Gedoopt 14 jun 1807 te Workum.
 
dochter van Aldert Hendriks de Jong en Ester Broers Dikkes
 Kind:

     Geertje Foekes de Wolf (zie VI-M)
 


V - O.
Bauke Olferts van der Pal
boerenknecht

Geboren ±1801 te Workum.
wonende te Dedgum

zoon van IV-N. Grietje Eelkes de Jong

 


huwelijk
22 nov 1837
te Wymbritseradeel
 
Grietje Melis Bergsma

 
Gedoopt 4 okt 1808 te Oosterwierum.
 
dochter van Melis Tjallings Bergsma en Riemke Wybes
 Kind:

     Grietje van der Pal (1838-1916) (zie VI-N)
 


V - P.
Eelke Tjittes de Jong

Geboren ±1816 te Workum.

zoon van IV-O. Tjitte Eelkes de Jong

 


huwelijk
28 mei 1851
te Workum
  zie VII - H.
Jeltje Lieuwes Hoekstra

 
Geboren ±1831 te Abbega.

dochter van VI-D. Reino Johannes van der Meulen

 Kinderen:
 1. Eelke de Jong (±1870-?) (zie VI-O)
 2. Reinskjen de Jong (1853-<1914) (zie VI-P)

V - Q.
Bauke Tjittes de Jong

Geboren 25 dec 1820 te Workum.
Overleden 18 okt 1902 te Heeg.

zoon van IV-O. Tjitte Eelkes de Jong

 


huwelijk
26 jan 1850
te Wymbritseradeel
 
Sjoukje Baukes Simonsma

 
Geboren 1 mrt 1826 te Workum.
Overleden 4 feb 1897 te Heeg.
 
dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts
 Kinderen:
 1. Tjitte Baukes de Jong (1851-1926)
 2. Eelke de Jong (1860-1933) (zie VI-Q)

V - R.
Eelko Hommes de Jong
huisman (boer)

Geboren 7 apr 1787 te Workum.
wonende te It Heidenskip

zoon van IV-Q. Akke Ruurds

 


huwelijk
2 jun 1813
te Workum
 
Beitske Pieters Jukkers

 

 
dochter van Pieter Jukkers en Dieuwke Piebes

huwelijk
20 nov 1839
te Workum
 
Jelletje Annes Vogelzang

 

 
dochter van Anne Jans en Geertje Jolles
 Kinderen:
 1. Dieuwke Eelkes de Jong (zie VI-R)
 2. Homme Eelkes de Jong (zie VI-S)

V - S.
Grietje Hommes de Jong

Geboren 8 mrt 1788 te Workum.

dochter van IV-Q. Akke Ruurds

 


huwelijk
25 aug 1813
te Workum
 
Folkert Pieters Wagenaar

timmermansknecht

 

 
zoon van Pieter Johannes Wagenaar en Maaike Folkerts
 Kind:

     Mayke Folkerts Wagenaar (zie VI-T)
 


V - T.
Anske Hommes de Jong

Geboren 21 feb 1791 te Workum.
Overleden 26 okt 1812 te Workum.

dochter van IV-Q. Akke Ruurds

 


huwelijk
27 mei 1810
te Workum
 
Ruurd Gosses Visser

boerenknecht

 
Geboren 16 mei 1785 te Heeg.
Overleden 15 dec 1833 te Workum.
 
zoon van Gosse Reintjes en Hieltje Hessels
 Kind:

     Hieke Ruurds Visser (1811-?)
 


V - U.
Andrieske Hommes de Jong

Geboren 28 nov 1793 te Workum.
wonende te Gaast

dochter van IV-Q. Akke Ruurds

 


huwelijk
4 mei 1817
te Workum
 
Albert Hendriks Hoyrink

boerenarbeider

 

 
zoon van Hendrik Hoyrink en Lijsbeth Sjoerds
 Kind:

     Akke Alberts Hooijenga (zie VI-U)
 


V - V.
Ruurd Hommes de Jong
boerenknecht

Geboren 12 sep 1797 te Workum.
Overleden < 4 aug 1858.

zoon van IV-Q. Akke Ruurds

 


huwelijk
9 jun 1827
te Wonseradeel
 
Pietrik Sjerps Pietersma

zonder beroep

 
Geboren 5 okt 1805 te Dedgum.
Overleden 4 aug 1858 te Nijehaske.
 
dochter van Sjerp Pieters Pietersma en Jitske Hessels van der Meer
 Kinderen:
 1. Akke Ruurds de Jong (1828-?) (zie VI-V)
 2. Sibrandus Ruurd de Jong (1829-?)
 3. Jetske Ruurds de Jong (1831-1843)
 4. IJfke Ruurds de Jong (1833-1915) (zie VI-W)
 5. Anskje Ruurds de Jong (1834-1922)
 6. Jeltje Ruurds de Jong (1836-?)
 7. Trijntje Ruurds de Jong (1838-?)
 8. Fintje Ruurds de Jong (1841-?)
 9. Jantje Ruurds de Jong (1843-?)
 10. Jetske Ruurds de Jong (1844-?)
 11. Jantje Ruurds de Jong (1847-?)

V - W.
Pieter Hommes de Jong
boer

Geboren 18 dec 1798 te Workum.
Overleden 14 jan 1864 te Workum.

zoon van IV-Q. Akke Ruurds

 


huwelijk
5 mei 1822
te Workum
 
Jantje Jans Dijkstra

 
Geboren 8 dec 1796 te Workum.
Overleden 27 jun 1841 te Pingjum.
 
dochter van Jan Sijtses Dijkstra en Rinske Lieuwes van de Pol

huwelijk
23 aug 1850
te Stavoren
 
Antje Wiebes Spinbaas

zonder beroep

 
Geboren 19 jun 1824 te Hindeloopen.
Overleden 2 sep 1904 te Workum.
 
dochter van Wiebe Gerrits Spinbaas en Stientje Hendriks Dikkes
 Kinderen:
 1. Rinske Pieters de Jong (zie VI-X)
 2. Homme Pieters de Jong (1824-1898) (zie VI-Y)

V - X.
Sietske Hommes de Jong

Geboren 13 jul 1801 te Workum.
Overleden 14 okt 1848 te Workum.

dochter van IV-Q. Akke Ruurds

 


huwelijk
4 nov 1827
te Workum
 
Pieter Ydes Ydema

boer

 
Gedoopt 23 sep 1794 te Joure.
Overleden 11 sep 1859 te Franeker.
 
zoon van Yde Pieters Ydema en Jantje Lammerts Buisman
 Kinderen:
 1. Yde Pieters Ydema (1829-1858)
 2. Homme Pieters Ydema (1831-1854)
 3. Antje Pieters Ydema (1836-1886)

V - Y.
Janke Riemers Huitema
dienstmaagd

Gedoopt 21 jul 1800 te Blauwhuis.
wonende te Lutkewierum

dochter van IV-R. Riemer Ruurds Huitema

 


huwelijk
28 feb 1829
te Hennaarderadeel
 
Meindert Taekes van der Ark

boerenknecht

 
Gedoopt 16 mrt 1790 te Leeuwarden.
 
zoon van Taeke Meinderts en Marijke Sjoukes
 Kind:

     Marijke Meinderts van der Ark (1838-1864) (zie VI-Z)
 


V - Z.
Ruurd Riemers Huitema
timmerknecht

Gedoopt 3 nov 1802 te Heeg.
Overleden 24 sep 1843 te Dedgum.

zoon van IV-R. Riemer Ruurds Huitema

 


huwelijk
15 jun 1830
te Wonseradeel
  zie V - H.
Riemke Tietes Tromp

arbeidster

 
Geboren 11 apr 1807 te Dedgum.
Overleden 21 jan 1846 te Dedgum.

dochter van IV-G. Tiette Hielkes Tromp (Tjitte)

 Kinderen:
 1. Trijntje Ruurds Huitema (1838-1928) (zie VI-I)
 2. Tiete Ruurds Huitema (1840-1917)

V - AA.
Aaltje Jacobs Coldewaayer

Gedoopt 31 jan 1797 te Heeg.

dochter van IV-S. Jetske Ruurds Huitema

 


huwelijk
11 jun 1826
te Gaasterland
 
Yke Siegers Falkena

veldwachter

 
Geboren ±1802 te Mirns.
 
zoon van Sieger Jelles Falkena en Romkjen Ykes de Jong
 Kind:

     Sieger Ykes Falkena (±1840-?) (zie VI-AA)
 


V - AB.
Stientje Jacobs Coldewaayer

Gedoopt 14 sep 1798 te Heeg.

dochter van IV-S. Jetske Ruurds Huitema

 


huwelijk
22 jun 1834
te Sloten - Frl.
 
Ype Reins Molenaar

werkman

 
Geboren ±1799 te Lemmer.
 
zoon van Rein Ypes Molenaar en Lijsbeth Rienzes
 Kind:

     Rein Molenaar (±1835-1884) (zie VI-AB)
 


V - AC.
Ruurt Jacobs Coldewaayer
winkelier

Gedoopt 15 sep 1805 te Heeg.
wonende te Workum

zoon van IV-S. Jetske Ruurds Huitema

 


huwelijk
15 jun 1839
te Wymbritseradeel
 
Jeltje Andries Walta

 
Geboren 12 mrt 1805 te Workum.
 
dochter van Andries Ages Walta en Grietje Eelkes de Jong
 Kinderen:
 1. Jacob Ruurds Coldewaayer (?-1855)
 2. Grietje Ruurds Coldewaayer

V - AD.
Anskjen Gerkes Huitema
boerendochter

Gedoopt 10 feb 1796 te Heeg.
wonende te It Heidenskip

dochter van IV-T. Gerke Ruurds

 


huwelijk
8 aug 1817
te Wymbritseradeel
 
Willem Cornelis Zwaga

schipper

 
Gedoopt 15 mei 1793 te Woudsend.
 
zoon van Cornelis Johannes Zwaga en Riemkje Willems
 Kind:

     Froukje Willems Zwaga (±1823-?)
 


V - AE.
Yntie Arjens

Geboren 26 okt 1774 te Folsgare.
Overleden 27 okt 1808 te Heeg.

dochter van IV-U. Arien Kerstes

 


huwelijk
26 jun 1799
te Oosthem
 
Klaas Paulus Hagedoorn

schuitmakersknecht

 
Gedoopt 2 nov 1771 te Heeg.
Overleden 19 dec 1839 te Heeg.
 
zoon van Paulus Klazes Hagedoorn en Uilkje Hoites
 Kinderen:
 1. Arien Klases Hagedoorn (1800-1861)
 2. Uilkje Klases Hagedoorn (1801-1854)
 3. Paulus Klases Hagedoorn (1802-?)
 4. Hoite Klases Hagedoorn (1804-1885)
 5. Johannes Klases (1806-?)
 6. Johannes Klases Hagedoorn (1807-1847)

V - AF.
Kerst Arjens Hylkema
zonder beroep

Geboren 6 jul 1785 te Folsgare.
Overleden 26 jun 1850 te Bolsward.

zoon van IV-U. Arien Kerstes

 


kerkelijk huwelijk
15 okt 1810
te Roodhuis
  zie V - AI.
Attie Rimmerts Hylkema

zonder beroep

 
Geboren 7 apr 1788 te Warns.
Overleden 20 sep 1853 te Bolsward.

dochter van IV-V. Riemer Kerstes Hijlkema

 Kinderen:
 1. Arjen Kerstes Hylkema (1810-1868)
 2. Riemer Kerstes Hijlkema (1813-1876)
 3. Johanna Kerstes Hylkema (1816-1870)
 4. Sibbele Kerstes Hylkema (1817-1839)
 5. Pieter Kerstes Hylkema (1819-1848)
 6. Inte Kerstes Hylkema (1820-1827)
 7. Trijntje Kerstes Hylkema (1822-1867)
 8. Hyltje Kerstes Hylkema (1824-1865)

V - AG.
Iefke Riemers

Geboren 13 okt 1779 te Stavoren.
Begraven 5 feb 1809 te Workum.

dochter van IV-V. Riemer Kerstes Hijlkema

 
 
Jan Ypkes Huisman

 
Gedoopt 2 mrt 1782 te Workum.
Overleden 19 mei 1828 te Wymbritseradeel.
 
zoon van Ypke Jans Huisman en Sietske Eelkes
 Kind:

     Ypke Jans Huisman (1809-?)
 


V - AH.
Lolle Rimmers Hylkema
werkman

Geboren 22 mei 1786 te Warns.
Overleden 12 nov 1858 te Mirns en Bakhuizen.

zoon van IV-V. Riemer Kerstes Hijlkema

 
 
Aaltje Rintjes van der Beek

 
 Kinderen:
 1. Hyltje Lolles Hylkema (1812-?)
 2. Rimmer Lolles Hylkema (1815-?)
 3. Rindtje Lolles Hylkema (1816-?)
 4. Klaaske Lolles Hylkema (1818-?)
 5. Arnoldus Lolles Hylkema (1820-1864) (zie VI-AC)
 6. Hyltje Lolles Hylkema (1822-?)
 7. Froukjen Lolles Hylkema (1823-?)
 8. Frouk Lolles Hylkema (1824-?)
 9. Trijntje Lolles Hylkema (1825-?)
 10. Rimmer Lolles Hylkema (1827-1911) (zie VI-AD)
 11. Pieter Lolles Hylkema (1829-?)
 12. Trijntje Lolles Hylkema (1830-?)
 13. Pieter Lolles Hylkema (1832-?)
 14. Trijntje Lolles Hylkema (1834-?)

V - AI.
Attie Rimmerts Hylkema
zonder beroep

Geboren 7 apr 1788 te Warns.
Overleden 20 sep 1853 te Bolsward.

dochter van IV-V. Riemer Kerstes Hijlkema

 


kerkelijk huwelijk
15 okt 1810
te Roodhuis
  zie V - AF.
Kerst Arjens Hylkema

zonder beroep

 
Geboren 6 jul 1785 te Folsgare.
Overleden 26 jun 1850 te Bolsward.

zoon van IV-U. Arien Kerstes

 Kinderen:
 1. Arjen Kerstes Hylkema (1810-1868)
 2. Riemer Kerstes Hijlkema (1813-1876)
 3. Johanna Kerstes Hylkema (1816-1870)
 4. Sibbele Kerstes Hylkema (1817-1839)
 5. Pieter Kerstes Hylkema (1819-1848)
 6. Inte Kerstes Hylkema (1820-1827)
 7. Trijntje Kerstes Hylkema (1822-1867)
 8. Hyltje Kerstes Hylkema (1824-1865)