Generatie VIII
In deze generatie zijn 82 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1874 en 1975. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (23x), Enschede (21x), Workum (19x), Amsterdam (17x), Sneek (17x), Doniawerstal (14x), Lutkewierum (11x), Wieringerwerf (10x), Rauwerderhem (10x), Oakville - Ontario - Can. (9x), Culemborg (7x), Almelo (7x), Makkum (6x), Sint Nicolaasga (6x), Wymbritseradeel (5x), Greonterp (5x), Nijhuizum (5x), Assen (5x), gem. Wymbritseradeel (3x), Groningen (3x), Leeuwarden (3x), Engwier (3x), Enkhuizen (3x), Oosterlittens (3x), Harlingen (3x), Volendam (2x), Ameland (2x), Wonseradeel (2x), Arnhem (2x), gem. Wonseradeel (2x), Rotterdam (2x), Buffalo (Erie New York) (2x), Landsmeer (2x), Witmarsum, Beverwijk, Westhem, Brisbane - Australië, Waalwijk, Eindhoven, Steggerda, Scharnegoutum, gem. Amsterdam, Oosterland, Nowra - N.S.W. - Australië, Haarlem, Middenmeer en Den Helder. Er zijn momenteel nog 178 van de 306 kinderen in leven.

 


VIII - A.
Catharina Sietzes Dijkstra

Geboren 20 nov 1851 te Westhem.
Overleden 28 mrt 1884 te Greonterp.

dochter van VII-A. Sytze Jetzes Dijkstra

 


huwelijk
3 mei 1873
te Wonseradeel
 
Joseph Jarings Siemonsma

 
Geboren 7 dec 1844 te Greonterp.
Overleden 7 mrt 1931 te Sint Nicolaasga.
 
zoon van Jarig Thomas Symonsma en Marijke Josephs Witteveen
 Kinderen:
 1. Jarig Siemonsma (1874-?)
 2. Marijke Jozefs Siemonsma (1875-1939)
 3. Hitje Josephs Siemonsma (1876-1906)
 4. Akke Siemonsma (1878-?)
 5. Jaring Siemensma (1884-1969)
 6. Sytze Siemonsma (1880-?)
 7. Froukje Siemonsma (1882-?)

VIII - B.
Rintje Dijkstra
van boerenbedrijf

Geboren ±1855 te Nijhuizum.
wonende te Oosterend - Hennaarderadeel

zoon van VII-C. Johannes Jetzes Dijkstra

 


huwelijk
10 mei 1879
te Wonseradeel
 
Trijntje van der Werf

van boerenbedrijf

 
Geboren ±1849 te Koudum.
Overleden < 14 aug 1912.
 
dochter van David Sytzes van der Werf en Akke Ittes Roodhof
 Kind:

     Jitske Dijkstra (±1882-1965)
 


VIII - C.
Ypke Rintjes Ketelaar

Geboren ±1855 te Workum.

zoon van VII-D. Rintje Ypkes Ketelaar

 


huwelijk
6 mei 1882
te Leeuwarderadeel
 
Cornelia Sjoerds Hoekstra

 
Geboren ±1858 te Goutum.
 
dochter van Sjoerd Sybrens Hoekstra en Fronica Josephs Bergsma
 Kind:

     Rintje Ketelaar (±1884-?)
 


VIII - D.
Gerke Douwes Ketelaar

Geboren 9 apr 1863 te Nijhuizum.
Overleden 5 nov 1942 te Workum.

zoon van VII-F. Dominicus Lieuwes Ketelaar

 


huwelijk
12 mei 1889
te Bolsward
 
Klaaske Gorrits Obbema

 
Geboren 10 okt 1863 te Bolsward.
Overleden 27 nov 1941 te Workum.
 
dochter van Gorrit Douwes Obbema en Grietje Reins Hettinga
 Kinderen:
 1. Dominicus Ketelaar (1890-1944)
 2. Gregorius Ketelaar (1890-1890)
 3. Grietje Ketelaar (Margaretha) (1892-1990)
 4. Anskje Ketelaar (1894-1979)
 5. Aaltje Ketelaar (1895-1895)
 6. Aaltje Ketelaar (Alida) (1896-1995)
 7. Gregorius Ketelaar (1897-1984)
 8. Johannes Ketelaar (1898-1899)
 9. Tjitske Ketelaar (1900-1900)
 10. Cecilia Ketelaar (1907-2002)

VIII - E.
Siemon Yettes Flapper
huisknecht

Geboren 16 feb 1864 te Westhem.
Overleden 3 jan 1928 te Arnhem.

zoon van VII-I. Yette Symens Flapper

 


huwelijk
20 apr 1910
te Arnhem
 
Anna Jacoba Bosch

 
Geboren 13 jan 1878 te Arnhem.
 
dochter van Johannes Bosch en Cornelia Delsink
 Kinderen:
 1. Johannes Siemon Jitte Flapper (1911-?)
 2. Anna Regina Cornelia Flapper (1918-1961)

VIII - F.
Tjebbe Flapper
boerenknecht

Geboren 6 jul 1869 te Nijland - Súdwest Fryslân.
Overleden 16 dec 1949 te Sneek.

zoon van VII-I. Yette Symens Flapper

 


huwelijk
5 jun 1892
te Sneek
 
Bernardina Fronica Faber

zonder beroep

 
Geboren 13 apr 1867 te Sneek.
Overleden 5 mrt 1931 te Sneek.
 
dochter van Boetius Faber en Froukje Vos
 Kinderen:
 1. Anna Flapper (1892-1892)
 2. Jitte Flapper (1895-1964)
 3. Boétius Simion Flapper (1898-1936)
 4. Fronica Flapper (1900-1982)
 5. Simon Flapper (1904-1963)
 6. Jantje Flapper (1907-2003)

VIII - G.
Jacob Witteveen

Geboren 23 aug 1888 te Doniaga.
Overleden 1 mei 1981 te Joure.

zoon van VII-L. Cornelis Witteveen

 


huwelijk
15 mei 1919
te Gaasterland
 
Attje Tolsma

 
Geboren 23 mrt 1894 te Mirns en Bakhuizen.
Overleden 24 mrt 1985 te Bakhuizen.
 
dochter van Klaas Tolsma en Klaaske van der Hoff
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.

VIII - H.
Ynze Leenstra

Geboren 9 mei 1886 te Doniawerstal.
Overleden 7 mrt 1960 te Sint Nicolaasga.

zoon van VII-M. Korneliske Meinderts Witteveen

 


huwelijk
9 mei 1917
te Lemsterland
 
Pietertje Adema

 
Geboren 8 jul 1883 te Oosterzee.
Overleden 18 feb 1970 te Idskenhuizen.
 
dochter van Pieter Adema en Jantje Monkelbaan
 Kind:

     Wiebe Leenstra (1918-1990)
 


VIII - I.
Gerben Flapper
timmerman

Geboren 5 nov 1871 te Bolsward.
Overleden 30 aug 1931 te Bolsward.

zoon van VII-R. Antje Gerbens Pietersma

 


huwelijk
28 mei 1899
te Bolsward
  Foto.
Taetske Meyes Hoekstra

dienstbode

 
Geboren 11 apr 1875 te Tjerkwerd.
Overleden 30 jun 1913 te Franeker.
 
dochter van Meye Lieuwes Hoekstra en Sjuttje Teyes Brattinga

huwelijk
7 feb 1914
te Bolsward
 
Maria de Boer

zonder beroep

 
Geboren 12 sep 1882 te Bolsward.
Overleden 23 jul 1965 te Bolsward.
 
dochter van Menardus Jans de Boer en Agnietje Slippens
 Kinderen:
 1. Michael Johannes Flapper (1900-1975)
 2. Martinus Petrus Flapper (1903-1964)
 3. Tije Theodorus Flapper (1904-1904)
   
 4. Menardus Flapper (1916-1979)

VIII - J.
Johannes Flapper
winkelier

Geboren 18 jun 1878 te Idzega.
Overleden 20 nov 1947 te Noordwijkerhout.

zoon van VII-R. Antje Gerbens Pietersma

 


huwelijk
23 nov 1901
te Bolsward
 
Akke Brandsma

dienstbode

 
Geboren 5 mrt 1877 te Greonterp.
Overleden 30 jul 1904 te Witmarsum.
 
dochter van Klaas Brandsma en Tjerkje Nota
 Kinderen:
 1. Anna Flapper (1902-1908)
 2. Akke Flapper (1904-1977)

VIII - K.
Teetske Flapper

Geboren 11 mrt 1873 te Bolsward.
Overleden 19 jun 1908 te Leeuwarden.

dochter van VII-R. Antje Gerbens Pietersma

 


huwelijk
4 jul 1897
te Bolsward
 
Nicolaas Potma

kleermaker

 
Geboren 6 jun 1871 te Bolsward.
Overleden 16 mrt 1946 te Leeuwarden.
 
zoon van Jan Nicolaas Potma en Teetske Roorda
 Kinderen:
 1. Johannes Michael Potma (1898-?)
 2. Michael Petrus Potma (1899-?)

VIII - L.
Akke Engwerda

Geboren 4 mrt 1883 te Burgwerd.
Overleden 29 okt 1909 te Lutkewierum.

dochter van VII-T. Trijntje Gerbens Pietersma

 


huwelijk
±1905
 
Jan Johannes Klazes Galama

 
Geboren 23 sep 1878 te Wons.
Overleden 23 mrt 1968 te Sint Nicolaasga.
 
zoon van Klaas Gaeles Galema en Minke Cornelis Witteveen
 Kind:

     Klaas Ysbrand Galama (1907-1987)
 


VIII - AC.
Hotze Elzinga
autoschilder

Geboren 27 feb 1915 te Rauwerderhem.
Overleden 19 dec 1944 te Meppel.

zoon van VII-AQ. Ruurd Hotzes Elzinga

 


huwelijk
31 jan 1940
te Rotterdam
 
Johanna Margaretha Heerbaart

 
Geboren 16 feb 1916 te Rotterdam.
 Kinderen:
 1. Margaretha Johanna Maria Elzinga (1941-2017)
 2. N.N.

VIII - AD.
Siebe Elzinga

Geboren 18 mrt 1917 te Irnsum.
Overleden 4 nov 1977 te Irnsum.

zoon van VII-AQ. Ruurd Hotzes Elzinga

 


huwelijk
7 okt 1942
te Leeuwarden
 
Catharina Terveer

 
Geboren 15 nov 1916 te Leeuwarden.
Overleden 20 nov 2009 te Irnsum.
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. Julia Maria Theresia Elzinga (1945-1946)
 3. N.N.
 4. N.N.
 5. N.N.
 6. N.N.
 7. Hotze Hilarius Maria Elzinga (1952-2010)

VIII - AE.
Petrus de Jong
koopman

Geboren 5 nov 1891 te Bolsward.
Overleden 31 aug 1931 te Amsterdam.

zoon van VII-AT. Jan Hommes de Jong

 


huwelijk
28 feb 1924
te Amsterdam
  zie VIII - U.
Hiltje Flapper

 
Geboren 12 dec 1889 te Workum.
Overleden 3 jul 1979 te Amsterdam.

dochter van VII-AL. Sijke Folkerts Zijlstra (Cecilia)

 Kinderen:
 1. N.N.
 2. Petrus Jacob de Jong (1930-1932)

VIII - AF.
Johannes de Jong

Geboren 16 mrt 1896 te Bolsward.
Overleden 1984 te Berkel-Enschot.

zoon van VII-AT. Jan Hommes de Jong

 


huwelijk
1939
 
Johanna Jacoba Roos

 
Geboren 24 sep 1908 te Amsterdam.
Overleden 14 okt 1992 te Tilburg.
 Kinderen:
 1. Jan de Jong (1940-1947)
 2. N.N.

VIII - AG.
Tjebbe Sjoerds de Jong

Geboren 2 mrt 1901 te Bolsward.
Overleden 12 jan 1979 te Bolsward.

zoon van VII-AU. Sjoerd Hommes de Jong
en VII-BX. Andrieske Andries Bekema (Anna)

 


huwelijk
26 mei 1925
te Leens
 
Catharina.H. van Oosten

 
Geboren 17 jan 1901 te Wehe.
Overleden 2 mrt 2001 te Bolsward.
 Kinderen:
 1. Sjoerd Jan de Jong (1926-?)
 2. Johannes Theodorus de Jong (Johan) (1927-?)
 3. Andreus Petrus de Jong (Andries) (1929-?)
 4. N.N.
 5. Wilhelmus Ignatius de Jong (Wim) (1932-2002)
 6. Johanna Arendina Maria de Jong (Jenny) (1934-1992)
 7. N.N.
 8. Theodorus Petrus Maria de Jong (Theo) (1938-2003)
 9. N.N.
 10. N.N.
 11. N.N.
 12. Homme Ignatius Maria de Jong (Homme) (1945-1945)

VIII - AH.
Ruurd Beekema

Geboren 4 jul 1912 te Ruigahuizen.
Overleden 25 mrt 1978 te Leeuwarden.

zoon van VII-AW. Stijntje Molenaar
en VII-CG. Yme Jentjes Bekema

 


huwelijk
29 jul 1935
te Ameland
 
Duifje Metz

 
Geboren 9 mei 1913 te Ameland.
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.

VIII - AI.
Riemke de Jong

Geboren 24 jan 1888 te Koudum.
Overleden 27 aug 1964 te Sneek.

dochter van VII-BA. Elisabeth Johannes Westendorp

 
 
Tjitte Ages Huitema

boer

 
Geboren 18 feb 1887 te Tjalhuizum.
Overleden 29 sep 1954 te Sneek.
 
zoon van Age Tjittes Huitema en Renske Klazes Flapper
 Kind:

     Maria Agatha Huitema (1920-1981)
 


VIII - M.
Johannes Theodorus Bekema (Johan)

Geboren 18 feb 1924 te Bolsward.
Overleden 14 nov 2001 te Bolsward.

zoon van VII-Z. Maria Juliana de Jong
en VII-CX. Wopke Lieuwes Bekema

 


huwelijk
4 jan 1949
te Bolsward
 
Regina Joukje Draaisma (Giny)

 
Geboren 1 jun 1926 te Bolsward.
Overleden 25 dec 2008 te Sneek.
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.
 5. N.N.
 6. N.N.
 7. N.N.

VIII - N.
Franciscus Eelke Bekema (Frans)

Geboren 12 jul 1928 te Bolsward.
Overleden 17 sep 1985 te Bolsward.

zoon van VII-Z. Maria Juliana de Jong
en VII-CX. Wopke Lieuwes Bekema

 


 
(geen informatie wegens privacy)
 
N.N.
(geen informatie wegens privacy)
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.

VIII - O.
N.N. (geen informatie wegens privacy)

zoon van VII-Z. Maria Juliana de Jong
en VII-CX. Wopke Lieuwes Bekema

 


 
(geen informatie wegens privacy)
 
Elisabeth Flapper (Lies - Liesbeth)

 
Geboren 23 mei 1937 te Wymbritseradeel.
Overleden 27 okt 2009 te Sneek.
 
dochter van Dominicus Flapper en Ymkje Bruinsma
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.
 5. N.N.

VIII - P.
Sebastiana Symonsma

Geboren 11 sep 1909 te Workum.
Overleden 5 dec 2002 te Workum.

dochter van VII-AB. Tjitte Gerben Symonsma

 
 
Anthonius Yntema

 
Geboren 24 mei 1907.
Overleden 13 aug 1970 te Workum.
 
zoon van Evert Ringenerus Yntema en Cecilia Annes Kooiker (Sietske)
 Kind:

     N.N.
 


VIII - T.
Jacob Flapper
timmerman

Geboren 16 apr 1888 te Workum.
Overleden 4 jun 1968 te Amsterdam.

zoon van VII-AL. Sijke Folkerts Zijlstra (Cecilia)

 


huwelijk
20 aug 1919
te Amsterdam
 
Cornelia Johanna van Zijl

 
Geboren 29 aug 1891 te gem. Amsterdam.
Overleden 19 mei 1956 te Amsterdam.
 
dochter van Stephanus van Zijl en Helena Cornelia van Sandwijk
 Kinderen:
 1. Cecilia Helena Flapper (1921-2011)
 2. Helena Johanna Flapper (1927-2018)

VIII - U.
Hiltje Flapper

Geboren 12 dec 1889 te Workum.
Overleden 3 jul 1979 te Amsterdam.

dochter van VII-AL. Sijke Folkerts Zijlstra (Cecilia)

 


huwelijk
28 feb 1924
te Amsterdam
  zie VIII - AE.
Petrus de Jong

koopman

 
Geboren 5 nov 1891 te Bolsward.
Overleden 31 aug 1931 te Amsterdam.

zoon van VII-AT. Jan Hommes de Jong

 Kinderen:
 1. N.N.
 2. Petrus Jacob de Jong (1930-1932)

VIII - V.
IJfke Elzinga

Geboren 10 nov 1894 te Sint Nicolaasga.
Overleden 20 feb 1978 te Joure.

dochter van VII-AN. Hendrik Hotzes Elzinga
en VII-BO. Rinkje van der Zee

 


huwelijk
20 jan 1922
te Doniawerstal
 
Taeke de Ree

 
Geboren 3 mrt 1891 te Doniawerstal.
Overleden 14 okt 1987 te Sint Nicolaasga.
 
zoon van Jaitze Siebes de Ree en Jantje Taekes de Jong
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.

VIII - W.
Jantje Elzinga

Geboren 3 jan 1897 te Sint Nicolaasga.
Overleden 20 feb 1986 te Enschede.

dochter van VII-AN. Hendrik Hotzes Elzinga
en VII-BO. Rinkje van der Zee

 


huwelijk
2 jul 1920
te Doniawerstal
 
Sake Veldman

 
Geboren 7 dec 1893 te Doniawerstal.
Overleden 21 apr 1960 te Enschede.
 
zoon van Meindert Jeroens Veldman en Durkje Harmens Bouwma
 Kinderen:
 1. Regina Evenia Veldman (1921-?)
 2. Theodora Maria Veldman (1922-?)
 3. Euphemia Catharina Veldman (1924-?)
 4. Martinus Hermanus Veldman (1925-?)
 5. Catharina Petronella Veldman (1926-?)
 6. Maria Cecilia Veldman (1928-?)
 7. N.N.
 8. N.N.
 9. N.N.
 10. N.N.
 11. N.N.

VIII - X.
Hotze Elzinga

Geboren 22 mei 1902 te Sint Nicolaasga.
Overleden 24 sep 1935 te Sint Nicolaasga.

zoon van VII-AN. Hendrik Hotzes Elzinga
en VII-BO. Rinkje van der Zee

 
  Foto.
Boukje Spijkerman

zonder beroep

 
Geboren 18 jun 1910.
Overleden 11 jul 1980 te Sint Nicolaasga.
 Kind:

     Eva Veronica Elzinga (±1935-1935)
 


VIII - Y.
Jetske Elzinga

Geboren 17 jun 1905 te Sint Nicolaasga.
Overleden 13 jul 1976 te Joure.

dochter van VII-AN. Hendrik Hotzes Elzinga
en VII-BO. Rinkje van der Zee

 


huwelijk
15 mei 1931
te Doniawerstal
 
Johannes Langhout

 
Geboren 11 nov 1895 te Idaarderadeel.
Overleden 11 nov 1966 te Leeuwarden.
 
zoon van Tette Langhout en Antje Boekema

huwelijk
3 aug 1973
te Haskerland
 
Heronimus Meijer (Hero)

 
Geboren 9 aug 1908 te Haskerland.
Overleden 28 sep 1989 te Joure.
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.

VIII - Z.
IJpke Elzinga

Geboren 25 jul 1908 te Sint Nicolaasga.
Overleden 8 dec 1985 te Skarsterlân.

zoon van VII-AN. Hendrik Hotzes Elzinga
en VII-BO. Rinkje van der Zee

 


huwelijk
13 jun 1946
te Doniawerstal
 
Jantje Adema

 
Geboren 18 mrt 1920 te Lemmer.
Overleden 14 okt 2002 te Sint Nicolaasga.
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.

VIII - AA.
Hotze Dirk Elzinga
sigarensorteerder

Geboren 28 sep 1899 te Culemborg.
Overleden 9 sep 1946 te Culemborg.

zoon van VII-AO. Sijbrandus Hotzes Elzinga

 


huwelijk
20 mei 1925
te Culemborg
 
Petronella Cornelia Johanna Telkamp

zonder beroep

 
Geboren 6 mrt 1899 te Culemborg.
 
dochter van Gerrit Johannes Telkamp en Hendrika Maria van Kempen
 Kinderen:
 1. Sijbrandus Gerardus Elzinga (1927-2015)
 2. Gerardus Sijbrandus Elzinga (1931-2004)
 3. N.N.

VIII - AB.
Dirk Sijbrandus Elzinga

Geboren 13 jun 1901 te Culemborg.

zoon van VII-AO. Sijbrandus Hotzes Elzinga

 


 
(geen informatie wegens privacy)
 
N.N.
(geen informatie wegens privacy)
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. Cornelia Dirkje Elzinga (1927-2018)
 3. N.N.
 4. Jacoba IJfke Elzinga (1930-2001)
 5. N.N.

VIII - Q.
George J Vanderwerf

Geboren 22 nov 1917.
Overleden 2 mei 1990 te ST. Benedict's Church.

zoon van VII-AC. Tjitske Symonsma

 
 
Grace Vanderhoff

 
Geboren 9 jan 1914.
Overleden mei 1985 te Buffalo (Erie New York).
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.

VIII - R.
N.N. (geen informatie wegens privacy)

zoon van VII-AE. Anna de Jong

 


 
(geen informatie wegens privacy)
 
N.N.
(geen informatie wegens privacy)
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.
 5. N.N.
 6. N.N.
 7. N.N.
 8. N.N.
 9. N.N.

VIII - S.
N.N. (geen informatie wegens privacy)

zoon van VII-AE. Anna de Jong

 


 
(geen informatie wegens privacy)
 
N.N.
(geen informatie wegens privacy)
 Kinderen:
 1. Bouke Terpstra
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.
 5. N.N.