Generatie III
In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1795 en 1829. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hilaard (9x), Rauwerd (4x), Rauwerderhem (3x), Irnsum (2x), Deersum (2x) en Baarderadeel.

 


III - A.
Pieter Geerts Bleeksma
timmerman

Geboren 5 aug 1771 te Oosterlittens.
Overleden 8 jun 1845 te Rauwerd.

zoon van II-A. Geert Pieters Bleeksma

 


huwelijk
29 mei 1794
te Deersum
 
Jantje Lourens

 

Overleden 26 mei 1809 te Rauwerd.
 
dochter van Lourens Joukes Schilstra en Rigtje Sydzes de Jong
 Kinderen:
 1. Richtje Pieters Bleeksma (1795-?) (zie IV-A)
 2. Neeltje Pieters Bleeksma (1797-1849) (zie IV-B)
 3. Geert Pieters Bleeksma (1799-1866) (zie IV-C)
 4. Laurens Pieters Bleeksma (1804-1850) (zie IV-D)
 5. Rommert Pieters Bleeksma (1808-1863) (zie IV-E)

III - B.
Pals Geerts Bleeksma
mr. timmerman

Geboren 8 aug 1784 te Deersum.
Overleden 23 aug 1878 te Deersum.

zoon van II-A. Geert Pieters Bleeksma

 


huwelijk
29 mei 1811
te Leeuwarderadeel
 
Froukje Martens Jelgersma

dienstmeid

 
Geboren 25 dec 1785 te Wirdum - Frl..
Overleden 9 okt 1828 te Deersum.
 
dochter van Marten Tymens en Aafke Pieters Hoitema
 Kinderen:
 1. Geert Palses Bleeksma (1812-1847) (zie IV-F)
 2. Marten Palses Bleeksma (1814-1912)

III - C.
Grietje Rommerts Elzinga
winkelierster

Geboren 23 mrt 1775 te Hilaard.
Overleden 3 jul 1848 te Hilaard.

dochter van II-B. Rommert Pieters

 
 
Douwe Dirks Palstra

gepensioneerd assistent van politie

 
Geboren 31 jan 1765 te Hilaard.
Overleden 26 feb 1836 te Hilaard.
 
zoon van Dirk Douwes en Gerritje Gerrits Post
 Kinderen:
 1. Gerritje Douwes (1800-?)
 2. Rommert Douwes Palstra (1801-1874) (zie IV-G)
 3. Gerritje Douwes Palstra (1804-?) (zie IV-H)
 4. Jeltje Douwes (1806-1810)
 5. N.N. Douwes (±1808-1808)

III - D.
Anne Rommerts Elzinga
arbeider

Geboren 7 mrt 1782 te Hilaard.
Overleden 6 mrt 1842 te Hilaard.

zoon van II-B. Rommert Pieters

 


huwelijk
16 jun 1816
te Jorwerd
 
Trijntje Jans

arbeider

 
Geboren ±1782 te Harlingen.
Overleden 14 okt 1850 te Hilaard.
 
dochter van Jan en Feikje
 Kinderen:
 1. Aan Annes Elzinga (1816-1852) (zie IV-I)
 2. Jeltje Annes Elsinga (1818-1887) (zie IV-J)
 3. Rommert Annes Elsinga (1823-1866) (zie IV-K)

III - E.
Jelle Rommerts Elzing
arbeider

Geboren 2 sep 1785 te Hilaard.
Overleden 25 dec 1850 te Irnsum.

zoon van II-B. Rommert Pieters

 


huwelijk
4 jul 1812
te Jorwerd
 
Tjitske Tettes Boonstra

winkelierster

 
Geboren 1790 te Jorwerd.
Overleden 27 jul 1870 te Rauwerderhem.
 
dochter van Tette Thomas Boonstra en Tietje Tjerks
 Kinderen:
 1. Tette Jelles Elzing (1812-1812)
 2. Rommert Jelles Elzing (1814-1896) (zie IV-L)
 3. Tietje Jelles Elzinga (1817-1893) (zie IV-M)
 4. Tette Jelles Elzing (1821-?) (zie IV-N)
 5. Pieter Jelles Elzing (1823-1893) (zie IV-O)
 6. Tomas Jelles Elzing (1826-?)
 7. Thomas Jelles Elzing (1829-1910) (zie IV-P)