Generatie IV
In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 73 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1827 en 1872. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rauwerderhem (20x), Franeker (5x), Sijbrandaburen (4x), Leeuwarden (4x), Irnsum (4x), Tzummarum (3x), Oosterlittens (3x), Lekkum (3x), Baarderadeel (3x), Hilaard (2x) en Jelsum.

 


IV - A.
Richtje Pieters Bleeksma

Geboren 17 apr 1795 te Deersum.
wonende te Rauwerd

dochter van III-A. Pieter Geerts Bleeksma

 


huwelijk
18 nov 1816
te Rauwerderhem
 
Hessel Folkerts Postma

schipper

 
Geboren 22 feb 1792 te Oosterwierum.
 
zoon van Folkert Hanses Postma en Sytske Hessels Wassenaar
 Kinderen:
 1. Sytske Hessels Postma
 2. Jantje Hessels Postma

IV - B.
Neeltje Pieters Bleeksma
zonder beroep

Geboren 25 jun 1797 te Rauwerd.
Overleden 7 aug 1849 te Tersoal.

dochter van III-A. Pieter Geerts Bleeksma

 


huwelijk
15 jul 1820
te Rauwerderhem
 
Sjoerd Tietes de Boer

schatter

 
Geboren ±1794 te Tersoal.
 
zoon van Tiete Harmens de Boer en Aaltje Sjoerds
 Kind:

     Jantje Sjoerds de Boer
 


IV - C.
Geert Pieters Bleeksma
timmerman

Geboren 12 apr 1799 te Rauwerd.
Overleden 19 dec 1866 te Roordahuizum.

zoon van III-A. Pieter Geerts Bleeksma

 


huwelijk
11 mei 1820
te Rauwerderhem
 
Engeltje Hendriks Frankena

zonder beroep

 
Gedoopt 12 jan 1793 te Irnsum.
 
dochter van Hendrik Frankena en Sara Sierks van der Meulen
 Kinderen:
 1. Jantje Geerts Bleeksma
 2. Pieter Geerts Bleeksma

IV - D.
Laurens Pieters Bleeksma
timmerman

Geboren 28 jan 1804 te Rauwerd.
Overleden 26 jul 1850 te Rauwerd.

zoon van III-A. Pieter Geerts Bleeksma

 


huwelijk
12 mei 1825
te Rauwerderhem
 
Reinou Sytses Dotinga

verversche

 

 
dochter van Sytse Thomas Dotinga en Femke Tjipkes Boersma
 Kinderen:
 1. Pieter Lourens Bleeksma
 2. Doeke Lourens Bleeksma
 3. Jantje Lourens Bleeksma
 4. Femke Lourens Bleeksma
 5. Sytze Lourens Bleeksma (?-1848)
 6. Geeske Lourens Bleeksma (?-1851)

IV - E.
Rommert Pieters Bleeksma
timmerman

Geboren 13 mei 1808 te Rauwerd.
Overleden 30 apr 1863 te Rauwerd.

zoon van III-A. Pieter Geerts Bleeksma

 


huwelijk
22 mei 1831
te Rauwerderhem
 
Getje Reinders van der Schaaf

dienstmeid

 
Geboren 5 sep 1809 te Roordahuizum.
 
dochter van Reindert Sybrens van der Schaaf en Sjoukje Durks
 Kinderen:
 1. Jantje Rommerts Bleeksma
 2. Neeltje Rommerts Bleeksma
 3. Grietje Rommerts Bleeksma
 4. doodgeboren dochter Bleeksma (1849-?)

IV - F.
Geert Palses Bleeksma
timmerknecht

Geboren 6 nov 1812 te Rauwerderhem.
Overleden 28 okt 1847 te Rinsumageest.

zoon van III-B. Pals Geerts Bleeksma

 


huwelijk
15 dec 1832
te Rauwerderhem
 
Dieuwke Sikkes Bakker

schipperse

 

 
dochter van Sikke Jeltes Bakker en Tjaltje Tjallings
 Kinderen:
 1. Sikke Geerts Bleeksma
 2. Jelte Geerts Bleeksma
 3. Pals Geerts Bleeksma (±1833-1855)
 4. Tjaltje Geerts Bleeksma (±1838-1849)
 5. Froukje Geerts Bleeksma (±1844-1854)

IV - G.
Rommert Douwes Palstra
gardenier

Geboren 31 dec 1801 te Hilaard.
Overleden 20 jun 1874 te Dronrijp.

zoon van III-C. Grietje Rommerts Elzinga

 


huwelijk
27 mei 1826
te Baarderadeel
 
Aantje Jans Meinsma

zonder beroep

 
Geboren 5 mrt 1805 te Hilaard.
Overleden 14 mrt 1891 te Lutkewierum.
 
dochter van Jan Meinderts Meinsma en Lijsbeth Jacobs Hagema
 Kind:

     Grietje Rommerts Palstra (1827-?) (zie V-A)
 


IV - H.
Gerritje Douwes Palstra
zonder beroep

Geboren 7 aug 1804 te Hilaard.
wonende te Hommerts

dochter van III-C. Grietje Rommerts Elzinga

 


huwelijk
27 mei 1826
te Baarderadeel
 
Arjen Sytses Sytsma

koopmansknecht

 
Geboren 27 mrt 1804 te Winsum - Frl..
Overleden 24 dec 1855 te Hennaarderadeel.
 
zoon van Sytse Arjens Sytsma en Hitje Reins
 Kind:

     Sijtze Arjens Sijtsma
 


IV - I.
Aan Annes Elzinga
boerenknecht

Geboren 29 aug 1816 te Hilaard.
Overleden 26 mei 1852 te Baarderadeel.

zoon van III-D. Anne Rommerts Elzinga

 


huwelijk
31 jul 1844
te Baarderadeel
 
Jeltje Haantjes Joustra

naaister

 
Geboren 13 feb 1823 te Baarderadeel.
Overleden 9 dec 1891 te Baard.
 
dochter van Haantje Gerbens Joustra en Klaaske Franses Kuipers
 Kinderen:
 1. Klaaske Aans Elzinga (1844-?) (zie V-B)
 2. Trijntje Aans Elzinga (1846-1846)
 3. Haantje Aans Elzinga (1848-?) (zie V-C)
 4. Trijntje Aans Elzinga (1849-1926) (zie V-D)
 5. Akke Aans Elzinga (1850-?) (zie V-E)
 6. Anneke Aans Elzinga (1851-1852)

IV - J.
Jeltje Annes Elsinga
dienstmeid

Geboren 22 aug 1818 te Hilaard.
Overleden 13 mrt 1887 te Franeker.

dochter van III-D. Anne Rommerts Elzinga

 


huwelijk
17 feb 1838
te Baarderadeel
 
Fokke Hotses Kleefstra

mr. kuiper

 
Geboren 6 apr 1817 te Weidum.
Overleden 9 okt 1861 te Franeker.
 
zoon van Hotze Fokkes Kleefstra en Johanna Fokkes de Jong
 Kinderen:
 1. Hotse Kleefstra (1839-1922) (zie V-F)
 2. Anne Fokkes Kleefstra (1840-1921) (zie V-G)
 3. Trijntje Kleefstra (1848-1870) (zie V-H)
 4. Johanna Kleefstra (1851-?)
 5. Gaitske Wilhelmina Kleefstra (1852-?)
 6. Gaitske Wilhelmina Kleefstra (1854-?)
 7. doodgeboren zoon Kleefstra (1856-?)
 8. Rinske Kleefstra (1858-?)

IV - K.
Rommert Annes Elsinga
arbeider

Geboren 16 jan 1823 te Hilaard.
Overleden 4 aug 1866 te Lekkum.

zoon van III-D. Anne Rommerts Elzinga

 


huwelijk
4 jun 1846
te Leeuwarderadeel
 
Ytje Pieters Hiemstra

zonder beroep

 
Geboren 8 feb 1820 te Rinsumageest.
Overleden 14 mei 1900 te Lekkum.
 
dochter van Pieter Douwes Hiemstra en Grietje Alles Klaver
 Kinderen:
 1. Anne Rommerts Elsinga (1847-1918) (zie V-I)
 2. Grietje Rommerts Elzinga (1848-1880) (zie V-J)
 3. Pieter Rommerts Elzinga (1851-1923) (zie V-K)
 4. Trijntje Rommerts Elzinga (1853-1861)
 5. Aan Rommerts Elsinga (1856-1914) (zie V-L)
 6. Douwe Rommerts Elzinga (1858-1858)
 7. Douwe Rommerts Elzinga (1859-1908) (zie V-M)
 8. doodgeboren dochter Elsinga (1862-?)
 9. Kornelis Rommerts Elzinga (1865-1923) (zie V-N)

IV - L.
Rommert Jelles Elzing

Geboren 10 jan 1814 te Baarderadeel.
Overleden 9 jul 1896 te Rauwerderhem.

zoon van III-E. Jelle Rommerts Elzing

 


huwelijk
12 mei 1838
te Rauwerderhem
 
Elizabeth Jacobs Gaastra

 
Geboren ±1805.
Overleden 11 aug 1839 te Rauwerderhem.
 
dochter van Jacob Sjoerds Gaastra en Gatske Tjibbes

huwelijk
10 okt 1867
te Rauwerderhem
 
Trijntje Ruurds Hemstra

 
Geboren 30 sep 1809 te Britswerd.
Overleden 29 jan 1895 te Rauwerderhem.
 
dochter van Ruurd Ruurds en Wytske Abes
 Kind:

     Tjitske Rommerts Elsing (1839-1913)
 


IV - M.
Tietje Jelles Elzinga

Geboren 10 mei 1817 te Hilaard.
Overleden 8 feb 1893 te Rauwerderhem.

dochter van III-E. Jelle Rommerts Elzing

 


huwelijk
21 mei 1846
te Rauwerderhem
 
Jan Abes Hainje

 
Geboren 5 mrt 1814 te Wirdum - Frl..
Overleden 17 apr 1913 te Rauwerderhem.
 
zoon van Abe Klazes Hainje en Ymkje Pieters Feenstra
 Kinderen:
 1. Ymkje Jans Hainje (1847-1930)
 2. Jelle Jans Hainje (1850-?)
 3. Tjitske Jans Hainje (1853-1929)
 4. Abe Jans Hainje (1856-?)
 5. Jantje Jans Hainje (1861-?)

IV - N.
Tette Jelles Elzing
timmerknecht

Geboren 3 jan 1821 te Irnsum.

zoon van III-E. Jelle Rommerts Elzing

 


huwelijk
11 mei 1845
te Rauwerderhem
 
Antje Andries Koster

 
Geboren 28 dec 1821 te Sneek.
 
dochter van Andries Harmens Koster en Louwkjen Louwes de Boer
 Kinderen:
 1. Jelle Elzing (1846-1848)
 2. Andries Elzing (1847-?)
 3. Lolkjen Elzing (1849-?)
 4. Jelle Elzing (1851-?)
 5. Rommert Elzing (1853-?)
 6. Tjitske Elzing (1855-?)
 7. doodgeboren zoon Elzing (1857-?)
 8. Martje Elzing (1858-?)
 9. Tytje Elzing (1861-?)
 10. doodgeboren dochter Elzing (1861-?)
 11. Harmen Elzing (1863-?)

IV - O.
Pieter Jelles Elzing
koemelker

Geboren 28 dec 1823 te Irnsum.
Overleden 2 jan 1893 te Nijland - Súdwest Fryslân.

zoon van III-E. Jelle Rommerts Elzing

 


huwelijk
13 mei 1852
te Rauwerderhem
 
Jitske Anskes de Vries

zonder beroep

 
Geboren 30 jun 1830 te Sijbrandaburen.
Overleden 26 jun 1911 te Sneek.
 
dochter van Anske Johannes de Vries en Antje Willems Andringa
 Kinderen:
 1. Tjitske Pieters Elzing (1853-?)
 2. Antje Pieters Elzing (1855-1930) (zie V-O)
 3. doodgeboren dochter Elzing (1857-?)
 4. doodgeboren zoon Elzing (1858-?)
 5. Anskje Pieters Elzing (1859-1885) (zie V-P)
 6. Jelle Pieters Elzing (1861-?)
 7. Jeltje Pieters Elzing (1863-1938) (zie V-Q)
 8. Akke Pieters Elzing (1864-?) (zie V-R)
 9. Maria Pieters Elzing (1868-?)
 10. doodgeboren zoon Elzing (1872-?)

IV - P.
Thomas Jelles Elzing

Geboren 10 jul 1829 te Rauwerderhem.
Overleden 2 aug 1910 te Rauwerderhem.

zoon van III-E. Jelle Rommerts Elzing

 


huwelijk
30 apr 1867
te Rauwerderhem
 
Aaltje Willems de Groot

 
Geboren 11 aug 1839 te Terhorne.
Overleden 5 jan 1910 te Rauwerderhem.
 
dochter van Willem Martens de Groot en Geertje Hendriks Beers
 Kind:

     doodgeboren dochter Elzing (1872-?)