Generatie III
In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1729 en 1740. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer.

 


III - A.
Hotse Jannes
arbeider

Gedoopt 11 sep 1701 te Oostermeer.
wonende te Rottevalle

zoon van II. Johannes Yskes

 


huwelijk
13 aug 1724
te Oostermeer
 
Taapke Tjallings

 
Gedoopt 20 okt 1695 te Oostermeer.
 
dochter van Tjalling Tjeerds en Geeske Foekes

huwelijk
31 mrt 1765
te Rottevalle
 
Lijsbeth Dirks

 
 Kinderen:
  1. Jisk Hotzes (?-<1825) (zie IV-A)
  2. Tjalling Hotzes Booi (1729-1814) (zie IV-B)
  3. Johannes Hotzes Boom (1729-1812) (zie IV-C)
  4. Foeke Hotzes Tuinstra (1740-1813)

III - B.
Eise Johannes

Gedoopt 11 sep 1701 te Oostermeer.
Overleden 20 mrt 1785.

zoon van II. Johannes Yskes

 
 
Aatje Halbes

 
 Kinderen:
  1. Halbe Eises (?-1808) (zie IV-D)
  2. Aukje Eises (±1734-1819) (zie IV-E)