Generatie IV
In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1750 en 1779. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (4x), Oostermeer (2x), Witveen, Harkema Opeinde en Achtkarspelen.

 


IV - A.
Jisk Hotzes


Overleden < 3 sep 1825.

zoon van III-A. Hotse Jannes

 


huwelijk
27 sep 1748
te Rottevalle
 
Liske Jogchums van der Veen

 

Overleden 18 jan 1822 te Achtkarspelen.
 Kinderen:
 1. Hotze Jiskes van der Veen (±1750-1825) (zie V-A)
 2. Jogchum Jiskes van der Veen (±1763-1829) (zie V-B)
 3. Jisk Jiskes van der Veen (1764-1831)
 4. Taapke Jiskes (1766-1811)
 5. Iebeltje Jiskes van der Veen (±1776-1820) (zie V-C)

IV - B.
Tjalling Hotzes Booi

Geboren 1729.
Overleden 7 feb 1814 te Oudega - Smal..

zoon van III-A. Hotse Jannes

 


kerkelijk huwelijk
8 feb 1750
te Rottevalle
 
Aukjen Andries

 
Geboren 20 mrt 1730 te Noorderdrachten.
Overleden < 7 feb 1814.
 
dochter van Andries Sakes en Aaltje Hayes
 Kinderen:
 1. Andries Tjallings Booi (±1756-1818)
 2. Hotze Tjallings Top (±1759-1826) (zie V-D)
 3. Taapke Tjallings Booi (±1762-1847) (zie V-E)
 4. Sake Tjallings Booi (±1763-1838) (zie V-F)
 5. Hessel Tjallings Booi (±1773-1829) (zie V-G)

IV - C.
Johannes Hotzes Boom

Geboren 1729.
Overleden 18 mrt 1812 te Smallingerland.

zoon van III-A. Hotse Jannes

 


huwelijk
2 feb 1755
te Rottevalle
 
Baukje Pieters

 

huwelijk
27 feb 1763
te Rottevalle
 
Leentje Klazes Boom

 
 Kinderen:
 1. Taapke Johannes Boom (zie V-H)
 2. Hotze Johannes Boom (1763-1831) (zie V-I)
 3. Arnoldus Johannes Boom (1766-1847) (zie V-J)
 4. Teetske Johannes (1769-?)
 5. Jitske Johannes Boom (1772-1827)
 6. Grietje Johannes Boom (1777-?)

IV - D.
Halbe Eises
arbeider


Overleden 3 sep 1808 te Rottevalle.

zoon van III-B. Eise Johannes

 


huwelijk
2 mei 1773
te Oostermeer
 
Haebeltje Robberts

 

huwelijk
9 nov 1788
te Oostermeer
 
Antje Siedses

 
 Kind:

     Minke Halbes Halbersma (±1779-?)
 


IV - E.
Aukje Eises
zonder beroep

Geboren ±1734 te Oostermeer.
Overleden 4 jul 1819 te Harkema Opeinde.

dochter van III-B. Eise Johannes

 


huwelijk
2 jan 1757
te Oostermeer
 
Tjeerd Bonnes van der Heide

zonder beroep

 
Geboren ±1733 te Murmerwoude.
Overleden 4 dec 1816 te Rottevalle.
 
zoon van Bonne Fokkes en Jantje N.N.
 Kinderen:
 1. Bonne Tjeerds (zie V-K)
 2. Fokke Tjeerds (?-1809) (zie V-L)
 3. Halbe Tjeerds van der Heide (±1762-1846) (zie V-M)
 4. Eize Tjeerds van der Heide (±1767-1817)