Generatie V
In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 54 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1778 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (8x), Garijp (5x), Leeuwarden (4x), Balk (4x), Vrouwenparochie (2x), Oostermeer - Eestrum (2x), Wijns, Stiens, Oostermeer, Noorderdrachten, Harkema Opeinde en Achtkarspelen.

 


V - A.
Hotze Jiskes van der Veen
arbeider

Geboren ±1750.
Overleden 1 sep 1825 te Achtkarspelen.

zoon van IV-A. Jisk Hotzes

 


huwelijk
21 mei 1775
te Rottevalle
 
Lutske Alberts

arbeider

 
 Kind:

     Jisk Hotzes van der Veen (±1778-1816) (zie VI-A)
 


V - B.
Jogchum Jiskes van der Veen

Geboren ±1763 te Rottevalle.
Overleden 23 mrt 1829 te Smallingerland.

zoon van IV-A. Jisk Hotzes

 


huwelijk
3 jul 1826
te Smallingerland
 
Trijntje Johannes Blauwwykel

 
Geboren ±1779 te Drachten.
Overleden < 9 mei 1855.
 
dochter van Johannes Melles Blauwwykel en Grietje Jans
 Kind:

     Jisk Jogchums van der Veen (±1815-?) (zie VI-B)
 


V - C.
Iebeltje Jiskes van der Veen

Geboren ±1776 te Rottevalle.
Overleden 18 jun 1820 te Achtkarspelen.

dochter van IV-A. Jisk Hotzes

 


huwelijk
22 dec 1799
te Rottevalle
 
Geert Lammerts Lamsma

 
Geboren 1771.
Overleden 25 jun 1813 te Oudega - Smal..
 
zoon van Lammert Geerts Lamsma en Grietje Jans

huwelijk
22 feb 1815
te Smallingerland
 
Andries Hendriks de Groot

 
Geboren 1767 te Rottevalle.
 
zoon van Hendrik Edzes en Aukje Siebes
 Kinderen:
 1. Jitske Geerts Lamsma (±1804-?)
 2. Jisk Geerts Lamsma (±1812-1813)
   
 3. Hendrik Andries de Groot (1819-?)

V - D.
Hotze Tjallings Top
schuitenvoerder

Geboren ±1759.
Overleden 19 aug 1826 te Balk.

zoon van IV-B. Tjalling Hotzes Booi

 


huwelijk
28 jan 1781
te Balk
 
Jaike Huites Pietersen

 
Geboren 15 sep 1756 te Balk.
Overleden 23 nov 1819 te Balk.
 
dochter van Hoite Pieters en Idske Teekes
 Kinderen:
 1. Idskje Hotzes Top (1781-1858) (zie VI-C)
 2. Aukjen Hotzes (1786-1786)
 3. Aukjen Hotzes Booi (Top) (1791-1856) (zie VI-D)
 4. Huite Hotzes Booi (Top) (1788-1858) (zie VI-E)

V - E.
Taapke Tjallings Booi
daglonerse

Geboren ±1762.
Overleden 6 jul 1847 te Smallingerland.

dochter van IV-B. Tjalling Hotzes Booi

 


huwelijk
6 apr 1783
te Garijp - Suameer - Eernewoude
 
Geele Martens van der Wal

 
Geboren ±1759 te Veenwouden.
Overleden 11 feb 1817 te Garijp.
 
zoon van Marten Doeyes en Tjitske Geeles
 Kinderen:
 1. Aukje Gaeles van der Wal (1784-?)
 2. Tjitske Gaeles van der Wal (1786-1846) (zie VI-F)
 3. Tjalling Geeles van der Wal (1793-1815)
 4. Andries Geeles (±1797-?)
 5. Jitske Geeles van der Wal (1804-1895)

V - F.
Sake Tjallings Booi
arbeider

Geboren ±1763.
Overleden 31 dec 1838 te Rottevalle.

zoon van IV-B. Tjalling Hotzes Booi

 
 
Baukjen Gerrits

 
Geboren 1770.
Overleden 11 jun 1846 te Drachten.
 
dochter van Gerrit Baukes en Aafke Hendriks

huwelijk
23 nov 1794
te Rottevalle
 
Atje Jannes

 

Overleden <1811.
 
dochter van Jannes Eises en Seeske Jans
 Kinderen:
 1. Teetske Sakes Booi (±1795-1853)
 2. Tjalling Sakes Booi (1798-1856) (zie VI-G)
 3. Jannes Sakes Booi (±1802-?)
 4. Aukjen Sakes Booi (±1803-?)
 5. Halbe Sakes Booi (±1807-1850) (zie VI-H)
   
 6. Aalsen Sakes Booi (1815-1876) (zie VI-I)
 7. Aafke Sakes Booi (1819-1902) (zie VI-J)

V - G.
Hessel Tjallings Booi
sjouwer

Geboren ±1773.
Overleden 28 mrt 1829 te Leeuwarden.

zoon van IV-B. Tjalling Hotzes Booi

 


kerkelijk huwelijk
18 jan 1807
te Vrouwenparochie
 
Grietje Jurjens Hofman

zonder beroep

 

Overleden 2 feb 1871 te Leeuwarden.
 Kinderen:
 1. Aukje Hessels Booij (1807-1891) (zie VI-K)
 2. Joukjen Hessels Booi (1809-1859) (zie VI-L)
 3. Tjallings Hessels (±1811-1811)
 4. Tjalling Hessels Booij (1813-1814)
 5. Sjouke Hessels Booi (1815-?)
 6. Tjalling Hessels Booij (1819-1907) (zie VI-M)
 7. Sjuwke Hessels Booij (1818-1844)
 8. Ytje Hessels Booi (1823-?)
 9. Jurjen Hessels Booi (1827-1830)

V - H.
Taapke Johannes Boom

dochter van IV-C. Johannes Hotzes Boom

 
 
Binne Gerrits de Vrij

schipper

 
 Kinderen:
 1. Grietje Binnes de Vrij
 2. Rinske Binnes de Vrij

V - I.
Hotze Johannes Boom
zonder beroep

Geboren 14 nov 1763 te Rottevalle.
Overleden 16 feb 1831 te Rottevalle.

zoon van IV-C. Johannes Hotzes Boom

 


huwelijk
11 feb 1787
te Rottevalle
 
Jantie Eeuwes

vroedvrouw

 
 Kinderen:
 1. Saapke Hotzes Boom
 2. Heiltje Hotzes Boom
 3. Johanna Hotzes Boom
 4. Leentje Hotzes Boom
 5. Anke Hotzes Boom
 6. Eeuwe Hotzes Boom (±1796-?)

V - J.
Arnoldus Johannes Boom
schipper

Geboren 8 mrt 1766 te Achtkarspelen.
Overleden 4 mrt 1847 te Drachten.

zoon van IV-C. Johannes Hotzes Boom

 
 
Aaltje Jans Pool

 

Overleden < 22 mei 1845.
 Kinderen:
 1. Jitske Arnoldus Boom (?-<1861) (zie VI-N)
 2. Johannes Arnoldus Boom
 3. Jan Arnoldus Boom (zie VI-O)
 4. Lena Arnoldus Boom
 5. Aalke Arnoldus Boom
 6. Jantje Arnoldus Boom
 7. Jacoba Arnoldus Boom

V - K.
Bonne Tjeerds

zoon van IV-E. Aukje Eises

 


huwelijk
22 feb 1778
te Rottevalle
 
Fetje Johannes

 
 Kind:

     Aukje Bonnes (±1794-1818)
 


V - L.
Fokke Tjeerds


Overleden 23 aug 1809 te Witveen.

zoon van IV-E. Aukje Eises

 


huwelijk
7 jul 1799
te Tietjerksteradeel
 
Baukjen Gerrits

 
 Kinderen:
 1. Gerrit Fokkes (±1800-?)
 2. Aukje Fokkes Postma (±1801-1862)
 3. Tjeerd Fokkes (±1803-?)
 4. Age Fokkes van der Heide (1808-?)
 5. Fokke Fokkes Postma (±1809-?)

V - M.
Halbe Tjeerds van der Heide
arbeider

Geboren ±1762.
Overleden 11 apr 1846 te Harkema Opeinde.

zoon van IV-E. Aukje Eises

 


huwelijk
17 mei 1789
te Oostermeer
 
Menke Jochums

 

Overleden 16 jun 1808 te Harkema Opeinde.

huwelijk
25 dec 1808
te Drogeham
 
Sijke Durks Kuipers

zonder beroep

 
 Kinderen:
 1. Bintje Halbes van der Heide (1790-1872) (zie VI-P)
 2. Aukje Halbes van der Heide (1792-?)
   
 3. Jantje Halbes van der Heide (1809-?)