Generatie VI
In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 68 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1806 en 1868. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (18x), Smallingerland (10x), Balk (7x), Drachten (4x), Gaasterland (4x), gem. Dantumadiel (4x), Rottevalle (4x), gem. Achtkarspelen (3x), Nijehaske, Nijega - Hem. Old., Workum, Oostermeer, Augustinusga, Oudega - Smal., Echten - Lemsterland, Driesum, Surhuisterveen en Houtigehage.

 


VI - A.
Jisk Hotzes van der Veen
schipper

Geboren ±1778 te Rottevalle.
Overleden 26 jun 1816 te Oostermeer.

zoon van V-A. Hotze Jiskes van der Veen

 


huwelijk
12 jan 1800
te Rottevalle
 
Grietje Dirks

 
 Kinderen:
 1. Jacob Jiskes van der Veen (±1807-1849)
 2. Eelke Jiskes van der Veen (±1811-1818)

VI - B.
Jisk Jogchums van der Veen
arbeider

Geboren ±1815 te Rottevalle.
wonende te Drachten

zoon van V-B. Jogchum Jiskes van der Veen

 


huwelijk
19 mei 1855
te Smallingerland
 
Minke Gerbens de Vries

arbeidster

 
Geboren 28 apr 1823 te Noorderdrachten.
Overleden 8 apr 1862 te Smallingerland.
 
dochter van Gerben Heerkes de Vries en Pietje Sjoerds de Vries
 Kinderen:
 1. Gerben van der Veen (1856-1932)
 2. Jogchum van der Veen (1858-?)

VI - C.
Idskje Hotzes Top

Geboren 26 dec 1781 te Balk.
Overleden 8 nov 1858 te Gaasterland.

dochter van V-D. Hotze Tjallings Top

 


huwelijk
19 mei 1804
te Balk
 
Hendrik Rinzes Rinzema

winkelier

 
Geboren ±1766.
Overleden 12 sep 1827 te Balk.
 
zoon van Rinze en N.N.
 Kinderen:
 1. Sytske Hendriks Rinzema (1806-?)
 2. Rinze Hendriks Rinzema (1809-?)
 3. Jaike Hendriks Rinzema (1810-?)
 4. Hotze Hendriks Rinsema (1812-1814)
 5. Marijke Hendriks Rinzema (1816-1817)
 6. Hotskje Hendriks Rinzema (1816-?)

VI - D.
Aukjen Hotzes Booi (Top)
zonder beroep

Geboren 16 feb 1791 te Balk.
Overleden 18 dec 1856 te Balk.

dochter van V-D. Hotze Tjallings Top

 


huwelijk
17 jun 1819
te Gaasterland
 
Jelle Kornelis Dijkstra

schipper

 
Geboren 29 mei 1785 te Haskerdijken.
Overleden 28 dec 1826 te Echten - Lemsterland.
 
zoon van Kornelis Jelles Dijkstra en Geesjen Meelis

huwelijk
20 feb 1833
te Haskerland
 
Kornelis Jans de Vries

schipper

 
Geboren te Groningen.
 
zoon van Jan Tjeerds de Vries en Haske Rentjes Hanema
 Kinderen:
 1. Kornelis Jelles Dijkstra (1819-1845)
 2. Hotze Jelles Dijkstra (1821-?)
 3. Jan Jelles Dijkstra (1823-1838)
 4. Jaaitje Jelles Dijkstra (1825-?)

VI - E.
Huite Hotzes Booi (Top)
schipper

Geboren 3 jul 1788 te Balk.
Overleden 26 apr 1858 te Woudsend.

zoon van V-D. Hotze Tjallings Top

 


huwelijk
23 mei 1813
te Balk
 
Jeltje Gerrits Fellinga

zonder beroep

 
Geboren 13 mei 1788 te Balk.
Overleden 26 jun 1879 te Woudsend.
 
dochter van Gerrit Binnes Fellinga en Jitske Jans Bos
 Kinderen:
 1. Jaaike Huites Top (1816-?) (zie VII-A)
 2. Itskje Huites Top (1818-?)
 3. Gerritje Huites Top (1821-?)
 4. Hotske Huites Top (1823-?)
 5. Gerrit Huites Booi (1826-1902) (zie VII-B)
 6. Pieter Huites Booi (1830-?)

VI - F.
Tjitske Gaeles van der Wal
dienstdoende

Geboren 12 apr 1786 te Garijp.
Overleden 19 jan 1846 te Murmerwoude.

dochter van V-E. Taapke Tjallings Booi

 


huwelijk
4 mei 1817
te Dantumadeel
 
Gerlof Egberts Elderhuis

boerenknecht

 
Geboren 12 mei 1794 te Driesum.
Overleden 10 sep 1838 te Dantumadeel.
 
zoon van Egbert Geerts en Klaaske Gerlofs
 Kinderen:
 1. Egbert Gerlofs Elderhuis (1818-1873) (zie VII-C)
 2. Tjalling Gerlofs Elderhuis (1820-?)
 3. Tjalling Gerlofs Elderhuis (1823-?)
 4. Tjalling Gerlofs Elderhuis (1824-?)
 5. Klaaske Gerlofs Elderhuis (1829-1875)

VI - G.
Tjalling Sakes Booi

Geboren 25 sep 1798 te Rottevalle.
Overleden 1856 te Illionis - U.S.A..

zoon van V-F. Sake Tjallings Booi

 


huwelijk
28 apr 1831
te Smallingerland
 
Eelkjen Jelles Drijfstra

dienstmaagd

 
Geboren okt 1802 te Noorderdrachten.
 
dochter van Jelle Freerks Drijfstra en Gettje Freerks Bakkerus
 Kinderen:
 1. Sake Tjallings Booi (1829-?)
 2. Folkert Tjallings Booi (1832-1841)
 3. Attje Tjallings Booi (1835-?)
 4. Eize Tjallings Booi (1837-1906)
 5. Geertje Tjallings Booi (1840-?)
 6. Folkert Tjallings Booi (1842-?)
 7. Sjoukjen Tjallings Booi (1845-?)

VI - H.
Halbe Sakes Booi

Geboren ±1807.
Overleden 17 okt 1850 te Achtkarspelen.

zoon van V-F. Sake Tjallings Booi

 
 
Wietske Hendriks Luchtenveld

 
Geboren ±1798.
Overleden 11 mei 1881 te Smallingerland.
 
dochter van Hendrik Wietzes Luchtenveld en Grietje Jans
 Kind:

     Jelle Booi (1838-1897)
 


VI - I.
Aalsen Sakes Booi

Geboren 1 jun 1815 te Rottevalle.
Overleden 30 mei 1876 te Smallingerland.

zoon van V-F. Sake Tjallings Booi

 


huwelijk
9 mrt 1839
te Smallingerland
 
Gerkjen Sjoerds Dijkstra

 
Geboren 5 jul 1806 te Nijega - Smal..
Overleden 2 feb 1863 te Smallingerland.
 
dochter van Sjoerd Ruurds Dijkstra en Joukjen Gerkes Helder
 Kinderen:
 1. Baukjen Aalzens Booi (1839-1840)
 2. Baukjen Aalzens Booi (1841-1869)
 3. Sjoerd Aalsens Booi (1843-1880) (zie VII-D)
 4. Sake Aalsens Booi (1848-1889) (zie VII-E)

VI - J.
Aafke Sakes Booi
arbeidster

Geboren 16 jan 1819 te Rottevalle.
Overleden 27 feb 1902 te Drachten.

dochter van V-F. Sake Tjallings Booi

 


 
(geen huwelijk bekend)
 
 Kinderen:
 1. Sake Booi (1840-1841)
 2. Sake Booi (1844-1924)
 3. Bauke Booi (1850-1930) (zie VII-F)
 4. Jacobus Booi (±1866-1866)

VI - K.
Aukje Hessels Booij
zonder beroep

Geboren 5 dec 1807 te Vrouwenparochie.
Overleden 5 apr 1891 te Leeuwarden.

dochter van V-G. Hessel Tjallings Booi

 


huwelijk
19 jun 1836
te Leeuwarden
 
Johannes Jans Holwerda

 
Geboren 11 dec 1804 te Anjum.
Overleden 22 mrt 1842 te Leeuwarden.
 
zoon van Jan Sijtzes Holwerda en Yke Simons Sijtsma
 Kinderen:
 1. Grietje Holwerda (1837-1921)
   
 2. Nicolaas Booij (1849-1915) (zie VII-G)
 3. Johanna Catharina Booy (1844-1923) (zie VII-H)
 4. Sjuwke Booy (1846-1860)

VI - L.
Joukjen Hessels Booi
zonder beroep

Geboren 7 dec 1809 te Vrouwenparochie.
Overleden 25 jul 1859 te Leeuwarderadeel.

dochter van V-G. Hessel Tjallings Booi

 


huwelijk
27 okt 1839
te Leeuwarden
 
Olferd Luitzens Boersma

arbeider

 
Geboren 26 jan 1813 te Wirdum - Frl..
Overleden 9 mrt 1875 te Wirdum - Frl..
 
zoon van Luitzen Ulbes Boersma en Antje Olferds Odinga
 Kind:

     Luitzen Boersma (1840-?)
 


VI - M.
Tjalling Hessels Booij

Geboren 15 mei 1819 te Leeuwarden.
Overleden 2 jan 1907 te Leeuwarden.

zoon van V-G. Hessel Tjallings Booi

 


huwelijk
30 mrt 1845
te Leeuwarden
 
Rinske Fredriks

zonder beroep

 
Geboren 2 jun 1824 te Leeuwarden.
Overleden 1 aug 1849 te Leeuwarden.
 
dochter van Jan Fredriks en Wijpkje Lieuwes Deinema

huwelijk
23 dec 1849
te Leeuwarden
 
Catharina van Lottum

 
Geboren ±1824.
Overleden 16 apr 1911 te Utrecht.
 
dochter van Jan van Lottum en Tjitske Wassenaar
 Kinderen:
 1. Wypkje Booy (1844-1848)
 2. Hessel Booy (1847-?)
   
 3. Jan Booy (1850-1851)
 4. Grietje Booy (1852-1930)
 5. Jan Booy (1854-1856)
 6. doodgeboren zoon Booy (1857-?)
 7. Tjitske Booy (1859-?)
 8. Aukje Booij (1861-1950) (zie VII-I)
 9. Ytje Booy (1861-1862)
 10. Jan Booy (1863-1944)
 11. Karel Willem Booy (1863-?)
 12. Ytje Booy (1865-1866)
 13. Tjalling Booy (1868-1868)

VI - N.
Jitske Arnoldus Boom
zonder beroep

Geboren te Rottevalle.
Overleden < 8 nov 1861.

dochter van V-J. Arnoldus Johannes Boom

 


huwelijk
22 mei 1845
te Smallingerland
 
Johannes Johannes Mensinga Zijlstra

schipper

 
Geboren 1 nov 1817 te Workum.
Overleden 24 nov 1887 te Tietjerksteradeel.
 
zoon van Antje Klazes Zijlstra
 Kinderen:
 1. Antje Johannes Minsenga (1842-?)
 2. Aaltje Mensinga-Zijlstra (1844-?)

VI - O.
Jan Arnoldus Boom
schipper


wonende te Rottevalle

zoon van V-J. Arnoldus Johannes Boom

 


huwelijk
5 apr 1845
te Smallingerland
 
Jeltje Berends Wever

 

 
dochter van Berend Wolters Wever en Geertje Jacobs Kolk
 Kind:

     Leentje Boom (1851-?) (zie VII-J)
 


VI - P.
Bintje Halbes van der Heide
arbeidster

Geboren 6 mrt 1790 te Oostermeer - Eestrum.
Overleden 1 nov 1872 te Drogeham.

dochter van V-M. Halbe Tjeerds van der Heide

 


huwelijk
9 jul 1809
te Oostermeer
 
Geert Johannes van der Meer

arbeider

 
Geboren ± mei 1777 te Oostermeer.
Overleden 3 nov 1827 te Rottevalle.
 
zoon van Johannes Luitzens en Barber Geerts

huwelijk
26 apr 1845
te Achtkarspelen
 
Jan Hendrik Rolfing

linnenwever

 
Geboren ±1767 te Schuttorf - Dld..
 
zoon van Jan Rolfing en Fenne Brinkman
 Kinderen:
 1. Johannes Geerts van der Meer (1810-?)
 2. Minke Geerts van der Meer (1811-?)
 3. Barber Geerts van der Meer (1813-?)
 4. Halbe Geerts van der Meer (1817-?)
 5. Aukjen Geerts van der Meer (1820-?)
 6. Halbe Geerts van der Meer (1823-?)