Generatie V
In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 78 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1826 en 1866. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (19x), Burgwerd (19x), Workum (15x), Tirns (6x), Tjerkwerd (4x), Oldeklooster - Frl. (4x), Hennaarderadeel (4x), Oosterend - Hennaarderadeel (3x), Edens (3x) en Bolsward.

 


V - A.
Waltje Reins Miedema

Geboren 13 okt 1804 te Burgwerd.
Overleden 28 mrt 1879 te Bolsward.

dochter van IV-A. Rein Pieters Miedema

 


huwelijk
2 nov 1827
te Hennaarderadeel
 
Bauke Dirks de Boer

 
Geboren 3 jan 1798 te Edens.
Overleden 13 dec 1866 te Edens.
 
zoon van Durk Boukes en Bottje Johannes de Boer
 Kinderen:
 1. Bottje Baukes de Boer (±1831-?)
 2. Rein Baukes de Boer (1833-?) (zie VI-A)
 3. Okke Baukes de Boer (1836-1874) (zie VI-B)
 4. Dirk Baukes de Boer (±1839-?)
 5. Jan Baukes de Boer (1839-1911) (zie VI-C)
 6. Fetje Baukes de Boer (1841-1880) (zie VI-D)
 7. Antje Baukes de Boer (1845-?)
 8. Minke Baukes de Boer (1847-1928) (zie VI-E)

V - B.
Pieter Reins Miedema

Gedoopt 26 dec 1805 te Bolsward.
Overleden 29 nov 1873 te Burgwerd.

zoon van IV-A. Rein Pieters Miedema

 


huwelijk
2 jun 1839
te Bolsward
 
Wobbeltje Pieters Bruinsma

 
Geboren 27 dec 1816 te Witmarsum.
Overleden 2 apr 1896 te Burgwerd.
 
dochter van Pieter Gosses Bruinsma en Grietje Siebes Yetsinga
 Kinderen:
 1. Rein Pieters Miedema (1840-1917) (zie VI-F)
 2. Petrus Pieters Miedema (1841-1919)
 3. Gerrit Pieters Miedema (1843-1915) (zie VI-G)
 4. Okke Pieters Miedema (1845-1878)
 5. Grietje Pieters Miedema (1847-1909)
 6. Tjittje Pieters Miedema (1849-?)
 7. Klaas Pieters Miedema (1853-1927)
 8. Gosse Pieters Miedema (1855-?)
 9. Siebe Pieters Miedema (1858-1862)

V - C.
Johannes Reins Miedema

Geboren 2 feb 1809 te Burgwerd.
Overleden 27 apr 1904 te Wons.

zoon van IV-A. Rein Pieters Miedema

 


huwelijk
19 okt 1833
te Wonseradeel
 
Janneke Jans Bruinsma

 
Geboren 16 nov 1813 te Witmarsum.
Overleden 10 jan 1854 te Tjerkwerd.
 
dochter van Jan Tjeerds Bruinsma en Liskjen Sibles van der Werf
 Kinderen:
 1. Liskje Jans Miedema (1834-1879) (zie VI-H)
 2. Tietje Jans Miedema (1836-1919) (zie VI-I)
 3. Gerritje Jans Miedema (1839-1840)
 4. Jan Jans Miedema (1841-1841)
 5. Gerritje Jans Miedema (1842-1879)
 6. Jan Jans Miedema (1845-1913) (zie VI-J)

V - D.
Gerritje Reins Miedema

Gedoopt 23 okt 1810 te Bolsward.
Overleden 25 aug 1836 te Wommels.

dochter van IV-A. Rein Pieters Miedema

 


huwelijk
1 jul 1829
te Hennaarderadeel
 
Everardus Feikes Yntema

boer

 
Geboren 12 feb 1806 te Wommels.
Overleden 4 mei 1887 te Wommels.
 
zoon van Feike Johannes Yntema en Bottje Johannes de Boer
 Kinderen:
 1. Johannes Everts Yntema (1830-1908)
 2. Tietje Everts Yntema (1832-1865) (zie VI-K)
 3. Feike Everts Yntema (1833-1907)
 4. Ringnerus Yntema (1835-1913) (zie VI-L)

V - E.
Antje Reins Miedema

Geboren 22 mrt 1820 te Burgwerd.
Overleden 22 apr 1909 te Franeker.

dochter van IV-A. Rein Pieters Miedema

 


huwelijk
17 mei 1845
te Wonseradeel
 
Gerben Jans Bruinsma

boerenknecht

 
Geboren 6 mrt 1822 te Witmarsum.
Overleden 1 jan 1899 te Bolsward.
 
zoon van Jan Tjeerds Bruinsma en Liskjen Sibles van der Werf
 Kinderen:
 1. Liskjen Bruinsma (1846-?)
 2. Rein Bruinsma (1849-?)
 3. Tietje Bruinsma (1851-?)
 4. Janneke Bruinsma (1854-?)
 5. Symontje Bruinsma (1857-?)
 6. Catharina Gerbens Bruinsma (1859-1938)
 7. Jan Bruinsma (1862-?)

V - F.
Waltje Yettes Flapper
zonder beroep

Geboren 7 apr 1800 te Hartwerd.
Overleden 25 mei 1834 te Midlum.

dochter van IV-B. Intje Pieters Miedema

 


huwelijk
28 mei 1825
te Wonseradeel
 
Douwe Harmens van der Tol

kooltjer

 
Geboren 4 dec 1802 te Midlum.
Overleden 30 jun 1880 te Almenum.
 
zoon van Harmen Ypes van der Tol en Pietie Harmens van der Wal
 Kinderen:
 1. Yntje Douwes van der Tol (1828-1873)
 2. Pietje Douwes van der Tol (1826-<1888) (zie VI-M)
 3. Harmen Douwes van der Tol (1830-1832)
 4. Yette Douwes van der Tol (1830-1831)

V - G. Foto.
Jacob Yettes Flapper
boer

Geboren 7 apr 1802 te Burgwerd.
Overleden 26 nov 1855 te Workum.

zoon van IV-B. Intje Pieters Miedema

 


huwelijk
8 mei 1830
te Wonseradeel
  Foto.
Andrieske Jans Jorna

 
Geboren 29 nov 1805 te Kubaard.
Overleden 19 nov 1841 te Workum.
 
dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma

huwelijk
26 apr 1843
te Workum
 
Hiltje Jans Jorna

boerin

 
Geboren 27 mei 1815 te Kubaard.
Overleden 21 jun 1887 te Workum.
 
dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma
 Kinderen:
 1. Fokje Jacobs Flapper (1831-1855)
 2. Intje Jacobs Flapper (1832-1913) (zie VI-N)
 3. Marijke Jacobs Flapper (1834-1869)
 4. Yette Jacobs Flapper (1835-1902)
 5. Feikje Jacobs Flapper (1837-1859)
 6. Waltje Jacobs Flapper (1838-1885)
 7. Anna Jacobs Flapper (1840-1858)
 8. Andrieske Jacobs Flapper (1841-1842)
   
 9. Johannes Jacobs Flapper (1844-1933) (zie VI-O)
 10. Petrus Jacobs Flapper (1846-1933) (zie VI-P)
 11. Andreas Jacobs Flapper (1848-1855)
 12. Andrieske Jacobs Flapper (1851-1929) (zie VI-Q)
 13. Hendrik Jacobs Flapper (1854-1925)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

V - H.
Johannes Yettes Flapper
boer

Geboren 7 sep 1806 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 13 apr 1884 te Bolsward.

zoon van IV-B. Intje Pieters Miedema

 


huwelijk
2 mei 1835
te Wonseradeel
  Foto.
Taetske Lolles van der Meer

 
Geboren 10 nov 1812 te Workum.
Overleden 17 aug 1880 te Bolsward.
 
dochter van Lolle Hessels van der Meer en Ytje Johannes Symonsma
 Kinderen:
 1. Lolle Johannes Flapper (Lodewijk) (1836-1896) (zie VI-R)
 2. Intje Johannes Flapper (1837-±1904) (zie VI-S)
 3. Yette Johannes Flapper (1838-1914) (zie VI-T)
 4. Yttje Johannes Flapper (1840-1890) (zie VI-U)
 5. Catharina Johannes Flapper (1845-1911)
 6. Michael Johannes Flapper (1847-1881) (zie VI-V)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

V - I. Foto.
Sijmon Yettes Flapper
boer

Geboren 14 dec 1808 te Burgwerd.
Overleden 25 jan 1848 te Burgwerd.

zoon van IV-B. Intje Pieters Miedema

 


huwelijk
13 apr 1834
te Workum
  Foto.
Tjitske Johannes van der Meulen

boerin

 
Geboren 22 jan 1812 te Workum.
Overleden 12 mei 1838 te Burgwerd.
 
dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen en Taetske Ypes Ketelaar

huwelijk
24 okt 1840
te Wonseradeel
 
Teetske Andries Symonsma

boerin

 
Geboren 28 mrt 1822 te Workum.
Overleden 25 nov 1892 te Witmarsum.
 
dochter van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga
 Kinderen:
 1. Yette Symens Flapper (1835-1901) (zie VI-W)
 2. Taetske Symons Flapper (1836-1836)
 3. Johannes Symons Flapper (1838-1860)
   
 4. Andries Sijmens Flapper (1841-1920)
 5. Tjitske Sijmens Flapper (1842-1909)
 6. Petrus Sijmens Flapper (1844-1928)
 7. Michiel Sijmens Flapper (1846-1879)
 8. Symontje Sijmens Flapper (1848-1931) (zie VI-X)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

V - J.
Okke Yettes Flapper
kastelein

Geboren 30 mei 1813 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 12 nov 1864 te Tirns.

zoon van IV-B. Intje Pieters Miedema

 


huwelijk
20 mei 1843
te Wonseradeel
 
Jetske Wudmers Tolsma

 
Geboren 19 jul 1818 te Nijland - Súdwest Fryslân.
Overleden 22 mrt 1887 te Bolsward.
 
dochter van Widmer Pieters Tolsma en IJttje Gerrits de Boer
 Kinderen:
 1. Ytje Okkes Flapper (1844-?)
 2. Intje Okkes Flapper (1846-1886)
 3. Yette Okkes Flapper (1847-?)
 4. Waltje Okkes Flapper (1849-1901) (zie VI-Y)
 5. Wudmer Okkes Flapper (1850-1851)
 6. Wudmer Okkes Flapper (1852-?)
 7. Petrus Okkes Flapper (1854-1933) (zie VI-Z)
 8. Yttje Okkes Flapper (1857-1935) (zie VI-AA)
 9. Akke Okkes Flapper (1859-?) (zie VI-AB)

 
Foto. Foto.

V - K. Foto.
Durk Yettes Flapper
landbouwer

Geboren 29 jan 1818 te Hartwerd.
Overleden 4 sep 1867 te Bolsward.

zoon van IV-B. Intje Pieters Miedema

 


huwelijk
16 mei 1857
te Wonseradeel
 
Teetske Baukes Siemensma

 
Geboren 19 sep 1830 te Workum.
Overleden 13 apr 1915 te Bolsward.
 
dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts
 Kinderen:
 1. Yette Flapper (1858-?) (zie VI-AC)
 2. Marijke Flapper (1860-1941) (zie VI-AD)
 3. IJntje Flapper (1862-1955)
 4. Elisabeth Flapper (1866-1946) (zie VI-AE)

 
Foto. Foto.