Generatie VII
In deze generatie zijn 38 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1888 en 1947. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wymbritseradeel (13x), Sneek (12x), Franeker (9x), Bolsward (8x), Wonseradeel (7x), Amsterdam (6x), Wommels (5x), Ambt Hardenberg (5x), Arnhem (4x), Workum (4x), Heeg (3x), Slagharen (3x), Hartwerd (3x), Tirns (3x), Idzega (3x), Leeuwarden (3x), Borbeck - Dld. (2x), Burgwerd (2x), Groningen (2x), Harlingen (2x), Huizum (2x), Almenum, gem. Amsterdam, IJlst, Eiberg - Steele - Dld., Den Haag, Delft, Kimswerd, Königssteele - Horst Eiberg - Dld., Leeuwarderadeel, Balk, Lutkewierum, Schagen, Witmarsum en Hennaarderadeel. Er zijn momenteel nog 18 van de 117 kinderen in leven.

 


VII - A.
Marijke Dijkstra

Geboren 7 mrt 1873 te Workum.
Overleden 29 jun 1964 te Workum.

dochter van VI-E. Minke Baukes de Boer

 


huwelijk
2 mei 1896
te Workum
 
Dirk Douwes van der Werf

 
Geboren 27 aug 1868 te Workum.
Overleden 27 jan 1940 te Workum.
 
zoon van Douwe Durks van der Werf en Catharina Bleeker
 Kind:

     Dominicus van der Werf (1898-1954)
 


VII - B.
Wobbelina Miedema

Geboren 2 okt 1877 te Wonseradeel.
Overleden 27 dec 1955 te Sneek.

dochter van VI-F. Rein Pieters Miedema

 


huwelijk
5 mei 1900
te Wonseradeel
 
Wiebe Rijpma

timmerman

 
Geboren 7 okt 1875 te Hieslum.
Overleden 8 jun 1945 te Workum.
 
zoon van Johannes Sjoerds Rijpma en Antje Teyes Brattinga
 Kinderen:
 1. Lodewice Rijpma (Ludovica Ludo) (1904-1991) (zie VIII-A)
 2. Theresia Geertruida Rijpma (1912-1992) (zie VIII-B)

VII - C.
Wobelina Miedema

Geboren 9 jan 1876 te Wons.
Overleden 20 jan 1944 te Broek op Langedijk.

dochter van VI-G. Gerrit Pieters Miedema

 


huwelijk
1901
 
Andries Huitema

 
Geboren 17 dec 1871 te Hieslum.
Overleden 1 mrt 1945 te Broek op Langedijk.
 
zoon van Johannes Rientses Huitema en Trijntje Andries Symensma
 Kind:

     doodgeboren zoon Huitema (1912-?)
 


VII - D.
Jan Gerrits Miedema

Geboren 2 mrt 1878 te Bolsward.
Overleden 10 jun 1950 te Tjerkgaast.

zoon van VI-G. Gerrit Pieters Miedema

 


huwelijk
9 mei 1908
te Wymbritseradeel
  Foto.
Trijntje Flapper

 
Geboren 2 apr 1883 te Hommerts.
Overleden 21 jan 1940 te Joure.
 
dochter van Maurits Klazes Flapper en Akke Fokkes Homminga
 Kind:

     Maurits Klaas Miedema (1911-1933)
 


VII - E.
Tjitje Miedema

Geboren 11 jan 1888 te Wymbritseradeel.
Overleden 2 jan 1939 te Heeg.

dochter van VI-G. Gerrit Pieters Miedema

 


huwelijk
27 mei 1911
te Wymbritseradeel
  Foto.
Fokke Maurits Flapper

 
Geboren 26 nov 1885 te Hommerts.
Overleden 19 dec 1978 te Sneek.
 
zoon van Maurits Klazes Flapper en Akke Fokkes Homminga
 Kinderen:
 1. Maurits Klaas Flapper (1912-1991) (zie VIII-C)
 2. Wijtske Catharina Flapper (1913-1951)
 3. Gerrit Petrus Flapper (1914-2011) (zie VIII-D)
 4. Klaas Dominicus Flapper (1916-1989) (zie VIII-E)
 5. Rein Petrus Flapper (1918-1974)
 6. N.N.
 7. Catharina Flapper (1921-1982)
 8. Pieter Fokkes Flapper (1923-1999) (zie VIII-F)
 9. Johannes Flapper (1924-2009)
 10. Trijntje Maria Flapper (1926-1926)
 11. N.N.
 12. N.N.

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - F.
Jan Yntema

Geboren 26 jul 1859 te Wonseradeel.

zoon van VI-H. Liskje Jans Miedema

 
 
Janke Aalsma

 
 Kind:

     Liskje Yntema (1889-1956)
 


VII - G.
Evert Kuipers

Geboren 23 mei 1862 te Burgwerd.
Overleden 8 mrt 1942 te Burgwerd.

zoon van VI-K. Tietje Everts Yntema

 


huwelijk
23 mei 1888
te Burgwerd
  zie VII - T.
Taetske Terpstra

 
Geboren 12 dec 1864 te Bolsward.
Overleden 14 mei 1949 te Bolsward.

dochter van VI-U. Yttje Johannes Flapper

 Kinderen:
 1. Pieter Kuipers (1890-?)
 2. IJtje Kuipers (1893-?)

VII - H.
Evert Ringenerus Yntema

Geboren 27 okt 1867 te Oudega - Wymbr..
Overleden 9 mrt 1956 te Workum.

zoon van VI-L. Ringnerus Yntema

 


huwelijk
14 mei 1898
te Wymbritseradeel
 
Cecilia Annes Kooiker (Sietske)

 
Geboren 12 jun 1870 te Wonseradeel.
Overleden 31 dec 1958 te Workum.
 
dochter van Anne Jacobs Kooiker en Marijke Jittes Flapper
 Kinderen:
 1. Ida Yntema (1899-?)
 2. Regnerus Yntema (1900-1900)
 3. Ringeneris Yntema (1901-?)
 4. Anthonius Yntema (1901-1902)
 5. Anthonius Yntema (1907-1970) (zie VIII-G)

VII - I.
Jan Ettema
arbeider

Geboren 13 sep 1853 te Midlum.
Overleden 6 feb 1897 te Almenum.

zoon van VI-M. Pietje Douwes van der Tol

 


huwelijk
12 mei 1888
te Leeuwarden
 
Antje Boermans

dienstmeid

 
Geboren 23 jan 1857 te Harlingen.
Overleden 11 feb 1925 te Harlingen.
 
dochter van Douwe Willems Boermans en Pietje Lolles Klaver
 Kinderen:
 1. Eelke Ettema (1889-1956)
 2. Douwe Ettema (1891-?)
 3. Pietje Ettema (Zuster Josina) (1893-1940)
 4. Harmen Ettema (1895-1971)

VII - J.
Jacob Flapper
timmerman

Geboren 16 apr 1888 te Workum.

zoon van VI-P. Petrus Jacobs Flapper

 


huwelijk
20 aug 1919
te Amsterdam
 
Cornelia Johanna van Zijl

 
Geboren 29 aug 1891 te gem. Amsterdam.
 
dochter van Stephanus van Zijl en Helena Cornelia van Sandwijk
 Kind:

     Cecilia Helena Flapper (1921-2011)
 


VII - K.
Hiltje Flapper

Geboren 12 dec 1889 te Workum.
Overleden 3 jul 1979 te Amsterdam.

dochter van VI-P. Petrus Jacobs Flapper

 


huwelijk
28 feb 1924
te Amsterdam
  zie VII - AK.
Petrus de Jong

koopman

 
Geboren 5 nov 1891 te Bolsward.
Overleden 31 aug 1931 te Amsterdam.

zoon van VI-AD. Marijke Flapper

 Kinderen:
 1. N.N.
 2. Petrus Jacob de Jong (1930-1932)

VII - L.
Hessel Lodewijks Flapper
arbeider

Geboren 24 aug 1863 te Oosterend - Hennaarderadeel.
wonende te Tirns

zoon van VI-R. Lolle Johannes Flapper (Lodewijk)

 


huwelijk
11 mei 1889
te Wymbritseradeel
  Foto.
Marijke Simmes Andringa

 
Geboren 8 aug 1856 te Tirns.
Overleden 14 dec 1892 te Tirns.
 
dochter van Simme Tjipkes Andringa en Anke Joukes Bouma

huwelijk
4 mei 1895
te Wymbritseradeel
 
Tjerkje Siebrens Hiemstra

 
Geboren 19 aug 1864 te Bozum.
Overleden te Wymbritseradeel.
 
dochter van Sybren Takes Hiemstra en Pietje Johannes Boersma
 Kinderen:
 1. Pieter Flapper (1890-1892)
 2. Lodewijk Flapper (1892-1893)
   
 3. Lodewijk Flapper (1896-?)
 4. Sybren Flapper (1897-?)
 5. Pietje Flapper (1899-?)

VII - M. Foto.
Jitte Lodewijks Flapper
boer

Geboren 24 dec 1868 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 9 jun 1944 te Blauwhuis.

zoon van VI-R. Lolle Johannes Flapper (Lodewijk)

 


huwelijk
20 mei 1900
te Bolsward
 
Reino Graafsma

dienstmeid

 
Geboren 17 aug 1871 te Westhem.
Overleden 13 dec 1948 te Blauwhuis.
 
dochter van Bernhardus Sybrens Graafsma en Fokje Lieuwes Hoekstra
 Kinderen:
 1. Agatha Flapper (1901-1978)
 2. Fokje Flapper (1903-1904)
 3. Lodewijk Johannes Flapper (1904-1999) (zie VIII-H)
 4. Hessel Flapper (1906-1972) (zie VIII-I)
 5. Bernhard Flapper (1906-1997) (zie VIII-J)
 6. Siebren Flapper (1908-1909)
 7. Veronika Maria Flapper (1909-1994)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - N. Foto.
Taeke Lodewijks Flapper

Geboren 10 feb 1870 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 3 feb 1949 te Slagharen.

zoon van VI-R. Lolle Johannes Flapper (Lodewijk)

 


huwelijk
2 mei 1902
te Ambt Hardenberg
 
Maria Aleida Heitbrink

 
Geboren 14 nov 1877 te Ambt Hardenberg.
 
dochter van Andries Heitbrink en Maria Meijer
 Kinderen:
 1. Johannes Lodewijk Flapper (1903-1944) (zie VIII-K)
 2. Maria Gesina Flapper (1904-?) (zie VIII-L)
 3. Andreas Flapper (1906-1974) (zie VIII-M)
 4. N.N.
 5. Tekela Theodora Flapper (1908-?)
 6. Lodewijk Johannes Flapper (1910-?)
 7. N.N.
 8. N.N.

 
Foto. Foto.

VII - O. Foto.
Fedde Flapper

Geboren 27 jan 1881 te Sneek.
Overleden 2 apr 1916 te Sneek.

zoon van VI-R. Lolle Johannes Flapper (Lodewijk)

 


huwelijk
21 jul 1913
te Sneek
 
Sietske de Boer

 
Geboren 4 nov 1885 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 1 jan 1964 te Sneek.
 
dochter van Anne Lolkes de Boer en Franskje Hilles Ydema
 Kinderen:
 1. Lodewijk Johannes Jozef Flapper (1914-1974) (zie VIII-N)
 2. Ane Laurentius Flapper (Anton) (1916-1989) (zie VIII-O)
 3. N.N.

 
Foto.

VII - P.
Johannes Ydema
timmerman

Geboren 28 aug 1866 te Oudega - Wymbr..

zoon van VI-S. Intje Johannes Flapper

 


huwelijk
30 mei 1891
te Wymbritseradeel
  zie VI - AB.
Akke Okkes Flapper

 
Geboren 31 okt 1859 te Oosterend - Hennaarderadeel.

dochter van V-J. Okke Yettes Flapper

 Kind:

     Johannes Ydema (±1900-?)
 


VII - Q. Foto.
Johannes Yettes Flapper
kleermaker

Geboren 10 nov 1874 te Bolsward.
Overleden 27 nov 1942 te Sneek.

zoon van VI-T. Yette Johannes Flapper

 


huwelijk
20 mei 1905
te Sneek
  Foto.
Grietje Schaper

dienstbode

 
Geboren 18 mrt 1881 te Workum.
Overleden 17 sep 1977 te Sneek.
 
dochter van Jan Willems Schaper en Hendrikje Tjeerds Bekema
 Kinderen:
 1. Henderina Regina Flapper (1906-1906)
 2. Henderina Regina Flapper (1907-1982)
 3. Yette Johannes Flapper (1908-1985) (zie VIII-P)
 4. Jan Maurits Flapper (1912-1972) (zie VIII-Q)

 
Foto. Foto. Foto.

VII - R. Foto.
Maurits Yettes Flapper
schoolmeester

Geboren 14 aug 1879 te Idzega.
Overleden 3 mrt 1977 te Franeker.

zoon van VI-T. Yette Johannes Flapper

 


huwelijk
15 nov 1906
te Franeker
  Foto.
Baukje Roorda

zonder beroep

 
Geboren 18 apr 1881 te Franeker.
Overleden 14 feb 1965 te Leeuwarden.
 
dochter van Ate Roorda en Marijke Sijbrens Jorna
 Kinderen:
 1. IJette Sijbrandus Flapper (1907-1997) (zie VIII-R)
 2. Addonatus Johannes Flapper (1909-1917)
 3. Johannes Severus Flapper (1910-1970)
 4. Sybrandus Flapper (1911-1999) (zie VIII-S)
 5. Maria Johanna Regina Flapper (1913-2000)
 6. Siviardus Flapper (1916-1992) (zie VIII-T)
 7. Jantje Gatske Flapper (1918-2004) (zie VIII-U)
 8. Addonatus Johannes Flapper (1920-1996)
 9. Hans Anthonius Flapper (1922-2004) (zie VIII-V)

 
Foto. Foto.

VII - S. Foto.
Elisabeth Terpstra

Geboren 7 sep 1863 te Wommels.
Overleden 10 apr 1937 te Blauwhuis.

dochter van VI-U. Yttje Johannes Flapper

 


huwelijk
21 mei 1887
te Hennaarderadeel
  Foto.
Pieter Flapper

koemelker

 
Geboren 14 dec 1860 te Nijhuizum.
Overleden 2 nov 1919 te Tjerkwerd.
 
zoon van Dirk Yettes Flapper en Baukje Pieters Palstra
 Kind:

     Baukje Flapper (1888-1987)
 


 
Foto.

VII - T.
Taetske Terpstra

Geboren 12 dec 1864 te Bolsward.
Overleden 14 mei 1949 te Bolsward.

dochter van VI-U. Yttje Johannes Flapper

 


huwelijk
23 mei 1888
te Burgwerd
  zie VII - G.
Evert Kuipers

 
Geboren 23 mei 1862 te Burgwerd.
Overleden 8 mrt 1942 te Burgwerd.

zoon van VI-K. Tietje Everts Yntema

 Kinderen:
 1. Pieter Kuipers (1890-?)
 2. IJtje Kuipers (1893-?)

VII - U.
Wiebe Terpstra

Geboren 12 feb 1866 te Bolsward.
Overleden 28 dec 1957 te Bolsward.

zoon van VI-U. Yttje Johannes Flapper

 


huwelijk
6 mei 1893
te Bolsward
 
Reinskje Pieters de Jong

 
Geboren 8 apr 1865 te Wonseradeel.
Overleden 2 jul 1894 te Wommels.
 
dochter van Sytze Pieters Jong en Antje Jacobs Boer

huwelijk
7 mei 1898
te Wonseradeel
 
Trijntje Reins Kamstra

 
Geboren 10 jan 1868 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 6 feb 1906 te Hennaarderadeel.
 
dochter van Rein Sybrens Kamstra en Froukjen Jans Teernstra

huwelijk
27 apr 1907
te Wymbritseradeel
 
Pietje Hessels Bouwer

 
Geboren 19 apr 1866 te Benedenknijpe.
Overleden 9 apr 1958 te Bolsward.
 
dochter van N.N. en Sijtske Pieters Palstra
 Kinderen:
 1. Reinskje Terpstra (1894-1968)
   
 2. Pieter Terpstra (1899-1980) (zie VIII-W)
 3. Veronica Terpstra (1900-1900)
 4. Froukje Terpstra (1901-?)
 5. Ytje Terpstra (1902-1971)
 6. Afke Terpstra (1905-1906)

VII - V.
Catharina Pieters Terpstra

Geboren 12 jan 1872 te Wommels.
Overleden 27 mrt 1934 te Burgwerd.

dochter van VI-U. Yttje Johannes Flapper

 


huwelijk
9 nov 1895
te Wonseradeel
 
Dirk Sibles van der Werf

boer

 
Geboren 17 mrt 1866 te Burgwerd.
Overleden 18 sep 1921 te Burgwerd.
 
zoon van Sible Sjoerds van der Werf en Catharina Hendriks Brandsma
 Kinderen:
 1. Petrus Dirks van der Werf (1897-1986)
 2. Dominicus Aloysius Dirks van der Werf (1898-1941)
 3. Wiebe Dirks van der Werf (1899-1938)
 4. Ytje Dirks van der Werf (1903-2000) (zie VIII-X)

VII - W.
Baukje Terpstra

Geboren 11 apr 1876 te Wommels.
Overleden 3 mei 1933 te Idzega.

dochter van VI-U. Yttje Johannes Flapper

 


huwelijk
20 mei 1899
te Doniawerstal
 
Roelof Bosma

 
Geboren 27 jan 1874 te Oudega - Hem. Old..
Overleden 24 aug 1953 te Sneek.
 
zoon van Roelof Gosses Bosma en Jitske Eelkes Postma
 Kinderen:
 1. Roelof Bosma (1903-?)
 2. Pieter Bosma (1907-?)
 3. Tjitske Bosma (1912-?)
 4. IJtje Bosma (1914-?)

VII - X. Foto.
Gerben Flapper

Geboren 5 nov 1871 te Bolsward.
Overleden 30 aug 1931 te Bolsward.

zoon van VI-V. Michael Johannes Flapper

 


huwelijk
28 mei 1899
te Bolsward
  Foto.
Taetske Meyes Hoekstra

 
Geboren 11 apr 1875 te Tjerkwerd.
Overleden 30 jun 1913 te Franeker.
 
dochter van Meye Lieuwes Hoekstra en Sjuttje Teyes Brattinga

huwelijk
7 feb 1914
te Bolsward
 
Maria de Boer

 
Geboren 12 sep 1882 te Bolsward.
Overleden 23 jul 1965 te Bolsward.
 
dochter van Menardus Jans de Boer en Agnietje Slippens
 Kinderen:
 1. Michael Johannes Flapper (1900-1975) (zie VIII-Y)
 2. Martinus Petrus Flapper (1903-1964)
   
 3. Menardus Flapper (1916-1979)

 
Foto. Foto.

VII - Y.
Johannes Flapper
winkelier

Geboren 18 jun 1878 te Idzega.
wonende te Witmarsum

zoon van VI-V. Michael Johannes Flapper

 


huwelijk
23 nov 1901
te Bolsward
 
Akke Brandsma

 
Geboren 5 mrt 1877 te Blauwhuis.
Overleden 30 jul 1904 te Witmarsum.
 
dochter van Klaas Brandsma en Tjerkje Nota
 Kinderen:
 1. Anna Flapper (±1903-1908)
 2. Akke Flapper (1904-1977) (zie VIII-Z)

 
Foto.

VII - Z. Foto.
Teetske Flapper

Geboren 11 mrt 1873 te Bolsward.
Overleden 19 jun 1908 te Leeuwarden.

dochter van VI-V. Michael Johannes Flapper

 


huwelijk
4 jul 1897
te Bolsward
 
Nicolaas Potma

kleermaker

 
Geboren 6 jun 1871 te Bolsward.
Overleden 16 mrt 1946 te Leeuwarden.
 
zoon van Jan Nicolaas Potma en Teetske Roorda
 Kinderen:
 1. Johannes Michael Potma (1898-?)
 2. Michael Petrus Potma (1899-?)

VII - AA.
Siemon Yettes Flapper
huisknecht

Geboren 16 feb 1864 te Westhem.
Overleden 3 jan 1928 te Arnhem.

zoon van VI-W. Yette Symens Flapper

 


huwelijk
20 apr 1910
te Arnhem
 
Anna Jacoba Bosch

 
Geboren 13 jan 1878 te Arnhem.
 
dochter van Johannes Bosch en Cornelia Delsink
 Kinderen:
 1. Johannes Siemon Jitte Flapper (1911-?)
 2. Anna Regina Cornelia Flapper (1918-1961) (zie VIII-AA)

VII - AB.
Tjebbe Flapper
boerenknecht

Geboren 6 jul 1869 te Nijland - Súdwest Fryslân.
Overleden 16 dec 1949 te Sneek.

zoon van VI-W. Yette Symens Flapper

 


huwelijk
5 jun 1892
te Sneek
 
Bernardina Fronica Faber

zonder beroep

 
Geboren 13 apr 1867 te Sneek.
Overleden 5 mrt 1931 te Sneek.
 
dochter van Boetius Faber en Froukje Vos
 Kinderen:
 1. Anna Flapper (1892-1892)
 2. Jitte Flapper (1895-1964) (zie VIII-AB)
 3. Boétius Simion Flapper (1898-1936) (zie VIII-AC)
 4. Fronica Flapper (1900-1982) (zie VIII-AD)
 5. Simon Flapper (1904-1963) (zie VIII-AE)
 6. Jantje Flapper (1907-2003)

 
Foto. Foto.

VII - AC.
Martinus Wouters
timmerman

Geboren 1 jul 1889 te Bolsward.

zoon van VI-X. Symontje Sijmens Flapper

 


huwelijk
17 feb 1917
te Edam
 
Huibertje van Vlaanderen

 
Geboren ±1887 te Volendam.
 
dochter van Klaas van Vlaanderen en Antje Hansen
 Kind:

     doodgeboren dochter Wouters (1918-?)
 


VII - AD.
Baukje Flapper
dienstbode

Geboren 7 mrt 1884 te Wonseradeel.
wonende te Delft

dochter van VI-Z. Petrus Okkes Flapper

 


huwelijk
5 jul 1918
 
Gerardus Jacobus Hermanus Wobbe

 
Geboren 7 dec 1868 te Breukelen - Nijenrode.
Overleden 26 jun 1946 te Leiden.
 
zoon van Martinus Gerardus Wobbe en Johanna Elisabeth Nieuwenhoven
 Kind:

     N.N.
 


VII - AE.
Intje Flapper
zonder beroep

Geboren 10 jan 1887 te Bolsward.
wonende te Arnhem

dochter van VI-Z. Petrus Okkes Flapper

 


huwelijk
29 nov 1922
te Arnhem
 
Everardus Lambertus Cornelis Evers

stoker

 
Geboren ±1883 te Arnhem.
 
zoon van Lambertus Johannes Evers en Aleida Maria Koetsier
 Kind:

     Geertruida Aleida Maria Evers (1926-1945)
 


VII - AF.
Taeke Flapper
agent van politie

Geboren 28 dec 1888 te Bolsward.

zoon van VI-Z. Petrus Okkes Flapper

 


huwelijk
28 mrt 1917
te Zandvoort
 
Aagje Zwemmer

 
Geboren 14 aug 1893 te Zandvoort.
 
dochter van Teunis Zwemmer en Jansje Koper

huwelijk
22 aug 1957
te Wieringen
 
Geertje Takes

 
Geboren 15 sep 1891 te Wieringen.
Overleden 4 jan 1963 te Den Helder.
 
dochter van Johannes Takes en Antje Doves
 Kind:

     Antoon Theodoor Flapper (1925-2006) (zie VIII-AF)
 


VII - AG.
Dirk Flapper

Geboren 8 jan 1891 te Leeuwarderadeel.
Overleden 10 sep 1974 te Velp - Gld..

zoon van VI-AC. Yette Flapper

 


huwelijk
24 jul 1920
te Huizum
 
Geertje Ritsma

zonder beroep

 
Geboren 14 sep 1894 te Leeuwarden.
Overleden 28 nov 1943 te Arnhem.
 
dochter van Ane Ritsma en Jantje Botke
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. Jan Flapper (1921-2013)

VII - AH.
Ankje Flapper

Geboren 26 nov 1892 te Leeuwarderadeel.
Overleden 9 mei 1962 te Huizum.

dochter van VI-AC. Yette Flapper

 


huwelijk
26 mei 1917
te Leeuwarderadeel
 
Frederik Johannes Christoffel van Essen

 
Geboren 13 aug 1890 te Leiden.
Overleden 16 jan 1953 te Leeuwarden.
 
zoon van Marten van Essen en Maria Roukens
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.

VII - AI.
Gjalt Flapper

Geboren 2 feb 1897 te Huizum.
Overleden 13 feb 1971 te Leeuwarden.

zoon van VI-AC. Yette Flapper

 


huwelijk
12 mrt 1928
te Leeuwarden
 
Jantje van der Boom

 
Geboren 26 jul 1895 te Leeuwarden.
Overleden 19 nov 1977 te Drachten.
 
dochter van Marten van der Boom en Sytske Bokma
 Kinderen:
 1. Adriaan IJette Flapper (1928-2014) (zie VIII-AG)
 2. Marten Flapper (1929-2012) (zie VIII-AH)
 3. Sijtske Flapper (1931-2006) (zie VIII-AI)