Generatie V
In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1874. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ferwerderadeel (7x), Drachten en Blija.

 


V - A.
Antje Sjoerds Bekema

Geboren 24 aug 1828 te Blija.
Overleden 25 jan 1911 te Marrum.

dochter van IV-B. Sjoerd Berends Bekema

 


huwelijk
18 mei 1850
te Marrum
 
Jan Johannes Kok

schipper

 
Geboren 27 aug 1824 te Wonseradeel.
Overleden 9 okt 1907 te Ferwerderadeel.
 
zoon van Johannes Jurjens Kok en Leentje Pieters de Vries
 Kinderen:
  1. Sjoerd Jans Kok
  2. Johannes Kok (1853-1853)
  3. doodgeboren zoon Kok (1856-?)
  4. Berend Kok (1858-1858)
  5. Baukje Kok (1860-?)
  6. Berend Kok (1864-?)

V - B.
Baukje Sjoerds Bekema

Geboren 17 jul 1843 te Ferwerderadeel.
wonende te Blija

dochter van IV-B. Sjoerd Berends Bekema

 


huwelijk
15 mei 1869
te Ferwerderadeel
 
Otte Meinderts Winkel

 
Geboren ±1845 te Genum.
Overleden 27 mrt 1895 te Ferwerderadeel.
 
zoon van Meindert Gerrits Winkel en Freerkjen Eeltjes Miedema
 Kinderen:
  1. Meindert Ottes Winkel (1869-1909)
  2. doodgeboren zoon Winkel (1870-?)
  3. Jantje Ottes Winkel (1871-?)
  4. Sjoerd Ottes Winkel (1874-1895)