Generatie IV
In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1848 en 1891. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westhem (10x), Wymbritseradeel (3x), Oudega - Hem. Old. (3x), Oudega - Wymbr., Keokuk - Lee County - Iowa - U.S.A. en Bolsward.

 


IV - A.
Lijsbeth Jans Hobma
zonder beroep

Geboren 8 jun 1821 te Abbega.
wonende te Bolsward

dochter van III-B. Jan Meyes Hobma

 


huwelijk
13 mei 1848
te Wonseradeel
 
Bauke Jans Ettema

 

Overleden < 22 nov 1874.
 
zoon van Jan Baukes Ettema en Sjouk Eelkes Veltman (Susanna)

huwelijk
24 mei 1868
te Bolsward
 
Klaas Yps Kramer

 
Geboren 15 jul 1822 te Bolsward.
 
zoon van Yp Klases Kramer en Inske Pieters de Boer

huwelijk
30 apr 1876
te Bolsward
 
Frids Douwes van der Zee

 
Geboren 29 jan 1817 te Dedgum.
 
zoon van Douwe Johannes van der Zee en Hyke Taekes Ettema
 Kind:

     Jan Ettema (±1851-<1918) (zie V-A)
 


IV - B.
Antje Jans Hobma

Geboren 19 apr 1823 te Abbega.
Overleden 20 jul 1907 te Keokuk - Lee County - Iowa - U.S.A..

dochter van III-B. Jan Meyes Hobma

 


huwelijk
30 aug 1847
te Hemelumer Oldeferd
 
Sipke Tittes Landman (Joseph T. Landman)

 
Geboren 9 sep 1812 te Oudega - Hem. Old..
Overleden 25 jan 1866 te Keokuk - Lee County - Iowa - U.S.A..
 
zoon van Tjitte Foekes Landman en Afke Johannes de Winter
 Kinderen:
 1. Tjitte Landman (Timothy Joseph Landman) (1848-1932)
 2. Aafke Landman (1850-?)
 3. Johannes Landman (John Landman) (1852-1925)
 4. Peter Sebastian Landman (1858-1903) (zie V-B)

 
Foto.

IV - C.
Folkert Jans Hobma
arbeider

Geboren 6 jun 1830 te Idzega.
Overleden 3 feb 1920 te Blauwhuis.

zoon van III-B. Jan Meyes Hobma

 


huwelijk
7 mei 1856
te Gaasterland
 
Grietje Jans Monkelbaan

zonder beroep

 
Geboren 21 jan 1828 te Sondel.
Overleden 6 aug 1886 te Westhem.
 
dochter van Jan Jans Monkelbaan en Hiltje Thomas Asma

huwelijk
12 mei 1888
te Wymbritseradeel
 
Uilkje Kok

 
Geboren 7 mei 1844 te Woudsend.
Overleden 1 nov 1903 te Greonterp.
 
dochter van Klaas Johannes Kok en Akke Gerbens Jonkman
 Kinderen:
 1. Angenietje Hobma (1858-1949) (zie V-C)
 2. Hiltje Hobma (1860-1869)
 3. Jantje Hobma (1863-1904) (zie V-D)
 4. Marijke Hobma (1865-1900) (zie V-E)
 5. Afke Hobma (1868-1952) (zie V-F)
 6. Jan Hobma (1873-1936)
   
 7. Sjoerd Hobma (1891-1916)

IV - D.
Obbe Jans Hobma
boerenknecht

Geboren 19 aug 1832 te Idzega.
Overleden 26 dec 1864 te Westhem.

zoon van III-B. Jan Meyes Hobma

 


huwelijk
3 jun 1859
te Wymbritseradeel
  Foto.
Annigjen Annes de Lange

dienstmeid

 
Geboren 23 feb 1832 te Lemmer.
Overleden 28 feb 1909 te Greonterp.
 
dochter van Anne Andries de Lange en Afke Sijbrens Molenaar
 Kind:

     Jan Obes Hobma (1863-1938) (zie V-G)
 


IV - E.
Sjoerd Jans Hobma
schipper

Geboren 17 mrt 1835 te Idzega.
Overleden 11 jul 1919 te Westhem.

zoon van III-B. Jan Meyes Hobma

 


huwelijk
24 mei 1862
te Wymbritseradeel
 
Marijke Meinderts van der Ark

 
Geboren 28 dec 1838 te Dedgum.
Overleden 9 jun 1864 te Blauwhuis.
 
dochter van Meindert Taekes van der Ark en Janke Riemers Huitema

huwelijk
23 mei 1868
te Wymbritseradeel
  Foto.
Anna Roorda

zonder beroep

 
Geboren 20 nov 1837 te Heeg.
Overleden 24 mei 1917 te Westhem.
 
dochter van Jan Doedes Roorda en Marijke Sjoerds Brattinga
 Kinderen:
 1. Jan Hobma (1864-1928) (zie V-H)
   
 2. Hobbe Hobma (Obe) (1869-1946)
 3. Johannes Hobma (1873-?)
 4. Johannes Hobma (1874-1964)
 5. Folkert Hobma (1876-1958)
 6. Pieter Hobma (1878-?)

 
Foto.