Carolus Albert van den Hende (1711-?)  

zoon van Antoine van den Hende (Anthone) en Robertine van den Berghe

Vermeldingen

  • is gedoopt op 13 februari 1711 te Oudenaarde - B..

Beschrijving

Carolus Albert werd karmelier.
1763: In het testament van de eersame Pieter Alexander van den Hende, karmeliet en prior moeten missen gelezen worden voor Adriaen van den Bergh en Isabella de Brouwere.


Bron:
Elsa Vandermeersch-Lantmeeters, Kunstenaarsfamilies in Oudenaarde III; De familie van den Hende (Acten en Contracten Stadsarchief Oudenaarde).
Gepubliceerd in de Handelingen van de "Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tussen Maercke en Ronne".

Copyright © 2020, Sietze Elsinga