Anne Francoise van den Hende (1716-?)  

dochter van Antoine van den Hende (Anthone) en Robertine van den Berghe

Vermeldingen

  • is gedoopt op 21 oktober 1716 te Oudenaarde - B..
    • getuige: Anna van Dorpe
    • getuige: Petrus Nic. Gelain

Beschrijving

Een zuster van Anne Francoise gaf een gift aan Zuster Bonaventrura van het klooster te Nevelle, haar zuster.
Vermoedelijk is Anne Francoise ingetreden als zuster Bonaventura.

Bron:
Elsa Vandermeersch-Lantmeeters, Kunstenaarsfamilies in Oudenaarde III; De familie van den Hende (Acten en Contracten Stadsarchief Oudenaarde).
Gepubliceerd in de Handelingen van de "Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tussen Maercke en Ronne".

Copyright © 2020, Sietze Elsinga