Joseph Robert van der Meersch  

zoon van Joseph van der Meersch en Johanna Antonia van den Hende

Vermeldingen

Beschrijving

Joseph Robert was capucijn in Kortrijk en in de beloken tijd verbannen naar het eiland Rhé.

Bron:
Elsa Vandermeersch-Lantmeeters, Kunstenaarsfamilies in Oudenaarde III; De familie van den Hende (Acten en Contracten Stadsarchief Oudenaarde).
Gepubliceerd in de Handelingen van de "Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tussen Maercke en Ronne".

Copyright © 2020, Sietze Elsinga