Minze Booy (1858-1928)

70 jaar
 

zoon van Gerrit Huites Booi en Berber Minzes Zwerver
echtgenoot van Geertje Sniksma

Vermeldingen

  • is geboren op 22 oktober 1858 te Koudum.
  • is bruidegom op 26 augustus 1883 te Haskerland.
  • Minze Booij is overleden op 26 oktober 1928.
   ongedateerd
  • is begraven te Joure.

Copyright © 2020, Sietze Elsinga