Saapke Hotzes Boom  

dochter van Hotze Johannes Boom en Jantie Eeuwes
echtgenote van Jetze Johannes de Jong

Vermeldingen


Copyright © 2019, Sietze Elsinga