Leentje Hotzes Boom  

dochter van Hotze Johannes Boom en Jantie Eeuwes

Vermeldingen

Beschrijving

In de memorie van aangifte succeccierechten die in verband met het overlijden van haar vader in 1831 werd opgemaakt, is vermeld dat Leentje gedetineerd was in Hoorn.

Copyright © 2019, Sietze Elsinga