Huite Hotzes Booi (Top) (1788-1858)
schipper

 

zoon van Hotze Tjallings Top en Jaike Huites Pietersen
echtgenoot van Jeltje Gerrits Fellinga

Vermeldingen

  • is geboren op 3 juli 1788 te Balk.
  • is Herv. gedoopt op 20 juli 1788 te Balk.
  • Huite Hotzes Top is bruidegom op 23 mei 1813 te Balk.
  • Huite Hotzes Booy, schipper, is overleden op 26 april 1858 11.00 uur te Woudsend.

Beschrijving

De grootvader van Huite - Tjalling Hotzes - nam in 1811 als familienaam voor zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen de naam Booi aan.

Bij het huwelijk van Huite wordt nog de naam Top gebruikt, evenals bij de geboorte van zijn kinderen. In zijn overlijdensakte wordt weer de naam Booy gebruikt.
 

Copyright © 2014, Sietze Elsinga