Sierk Elsinga (1852-1932)
tapper
79 jaar
 

zoon van Adam Sijtses Elsinga en Feikjen Wiegers Hobma
echtgenoot van Henderika Jacobs

Vermeldingen

  • is als geboren aangegeven op 24 april 1852 te Barradeel.
    • aangever: zijn vader Adam Sijtses Elsinga
    • moeder: zijn moeder Feikje Wiegers Hobma
  • is geboren op 24 april 1852 15.00 uur te Minnertsga.
  • arbeider te Minnertsga, is bruidegom op 2 september 1876 te Barradeel.
  • zonder beroep, is overleden op 17 april 1932 06.00 uur te Groningen.
  • is begraven op 21 april 1932 te Groningen (Zuiderbegraafplaats).

Beschrijving

Het beroep tapper werd ontleend aan het feit dat Sierk een cafe had. Dat cafe bevond zich in de Kostersgang te Groningen.


Woonplaatsen

  van 1862 tot 1869     vermelding     Minnertsga    
  in 1878     aangever geboorte     Groningen    

Beroepen

  in 1876     bruidegom     arbeider  
  in 1881     vermelding     polderwerker  
  in 1883     vermelding     arbeider  
  in 1887     huwelijksgetuige     tapper  
  in 1915     vermelding     arbeider  
  in 1927     vermelding     werkman  
  in 1932     overlijden     zonder beroep  


Copyright © 2021, Sietze Elsinga