Adam Sijtses Elsinga (1811-1884)
arbeider
72 jaar
 

zoon van Sijtse Gerrits Elsinga en Tettje Adams Akkringa
echtgenoot van Feikjen Wiegers Hobma

Vermeldingen

  • Adam Zijtses is geboren op 11 december 1811 08.00 uur te Minnertsga.
  • Adam Sytses Elsinga is Herv. gedoopt op 2 februari 1812 te Minnertsga.
  • kooltjer te Minnertsga, is bruidegom op 21 maart 1840 te Barradeel.
  • Adam Sytses Elsinga, zonder beroep, is overleden op 22 november 1884 02.00 uur te Minnertsga.


Woonplaatsen

  in 1812     vermelding     Minnertsga    

Beroepen

        vermelding beroep     arbeider  
        vermelding beroep     kooltjer  
  in 1839     vermelding     arbeider  
  in 1840     bruidegom     kooltjer  
  in 1843     vermelding     gardenier  
  in 1844     aangever geboorte     arbeider  
  in 1845     vermelding     gardenier  
  in 1847     aangever geboorte     arbeider  
  in 1884     overlijden     zonder beroep  


Copyright © 2021, Sietze Elsinga