Feikjen Wiegers Hobma (1817-1911)
zonder beroep
93 jaar
 

dochter van Wieger Sierks Hobma en Riemke Feikes Velsen
echtgenote van Adam Sijtses Elsinga

Vermeldingen

  • te Workum, is geboren op 18 november 1817 17.00 uur te Workum (Wijk G 10).
  • dienstmeid te Minnertsga, is bruid op 21 maart 1840 te Barradeel.
  • is overleden op 19 september 1911 te Minnertsga.


Woonplaatsen

  in 1817     geboorte     Workum     Wijk G 10
  in 1840     bruid     Minnertsga    

Beroepen

  in 1840     bruid     dienstmeid  
  in 1841     moeder     zonder beroep  
  in 1885     vermelding     arbeidster  


Copyright © 2022, Sietze Elsinga