Taapke Tjallings Booi (±1762-1847)
daglonerse
ca. 85 jaar
 

dochter van Tjalling Hotzes Booi en Aukjen Andries
echtgenote van Geele Martens van der Wal

Vermeldingen

  • is geboren rond 1762.
  • te Suameer, is bruid op 6 april 1783.
  • is overleden op 6 juli 1847 te Smallingerland.


Woonplaatsen

  in 1783     bruid     Suameer    
  in 1817     vermelding     Garijp    

Beroepen

  in 1817     vermelding     daglonerse  


Copyright © 2020, Sietze Elsinga