Aukjen Hotzes Booi (Top) (1791-1856)
zonder beroep

 

dochter van Hotze Tjallings Top en Jaike Huites Pietersen
echtgenote van Jelle Kornelis Dijkstra
echtgenote van Kornelis Jans de Vries

Vermeldingen

  • is geboren op 16 februari 1791 te Balk.
  • is Herv. gedoopt op 6 maart 1791 te Balk.
  • Aukjen Hotzes Top is bruid op 17 juni 1819 te Smallingerland.
  • Aukjen Hotzes Booy, zonder beroep, is overleden op 18 december 1856 15.00 uur te Balk (wonende aan boord van het schip van haar zoon Hotze Jelles Dijkstra, liggende in de Lutz).

Beschrijving

De grootvader van Aukje / Tjalling Hotzes / nam in 1811 als familienaam voor zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen de naam Booi aan.
Bij haar huwelijken wordt zij vermeld als Aukjen Hotzes Top. Bij de geboorte van zoon Jelle wordt haar familienaam als Booy vermeld. Bij haar overlijden wordt zij vermeld als Aukjen Hotzes Booy.
 

Copyright © 2014, Sietze Elsinga