Sjouke Hessels Booi (1815-?)  

dochter van Hessel Tjallings Booi en Grietje Jurjens Hofman

Vermeldingen

  • Sjouke Booi is geboren op 30 april 1815 te Stiens.

Beschrijving

In de overlijdensakte van Sjuwke is vermeld dat zij is geboren te Wijns en 26 jaar oud was.
Het kind met de naam Sjouke dat geboren is in 1815 werd aangegeven als mannelijk. Van dat kind is geen andere akte terug gevonden.
Van een dochter geboren rond 1818 is ook geen akte gevonden. Mogelijk gaat het in beide akten dus om dezeflde persoon.
In de memorie van aangifte successierechten van Sjuwke komt geen broer Sjouke voor.
 

Copyright © 2014, Sietze Elsinga