Sake Tjallings Booi (±1763-1838)
arbeider
ca. 75 jaar
 

zoon van Tjalling Hotzes Booi en Aukjen Andries
echtgenoot van Baukjen Gerrits
echtgenoot van Atje Jannes

Vermeldingen

  • is geboren rond 1763.
  • Sake Tjallings, te Rottevalle, is bruidegom op 23 november 1794 te Rottevalle.
  • is overleden op 31 december 1838 te Rottevalle.

Beschrijving

Sake Tjallings nam in 1811 de naam Booi aan.
Hij woonde toen evenals zijn vader in Rottevalle en gaf geen kinderen op.
Zijn vader gaf als kinderen van Sake op:
Sietske, Tjalling, Aukjen, Jannes en Halbe.


Woonplaatsen

  in 1794     bruidegom     Rottevalle    
  in 1831     vermelding     Noorderdrachten    

Beroepen

  in 1831     vermelding     arbeider  


Copyright © 2020, Sietze Elsinga