Aalsen Sakes Booi (1815-1876)

60 jaar
 

zoon van Sake Tjallings Booi en Baukjen Gerrits
echtgenoot van Gerkjen Sjoerds Dijkstra

Vermeldingen

  • is geboren op 1 juni 1815 te Rottevalle.
  • Aalzen Sakes Booi is bruidegom op 9 maart 1839 te Smallingerland.
  • is overleden op 30 mei 1876 te Smallingerland.

Copyright © 2020, Sietze Elsinga