Jitske Geeles van der Wal (1804-1895)

91 jaar
 

dochter van Geele Martens van der Wal en Taapke Tjallings Booi
echtgenote van Thijs Kornelis Thijssen

Vermeldingen

  • is geboren op 12 maart 1804 te Garijp.
  • is Herv. gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude.
  • is overleden op 5 april 1895 te Smallingerland.


Woonplaatsen

  in 1842     vermelding     Drachten    


Copyright © 2018, Sietze Elsinga