Jogchum Jiskes van der Veen (±1763-1829)

ca. 66 jaar
 

zoon van Jisk Hotzes en Liske Jogchums van der Veen
echtgenoot van Trijntje Johannes Blauwwykel

Vermeldingen

  • is geboren rond 1763 te Rottevalle.
  • is bruidegom op 3 juli 1826 te Smallingerland.
  • is overleden op 23 maart 1829 te Smallingerland.

Copyright © 2020, Sietze Elsinga