Jisk Hotzes van der Veen (±1778-1816)
schipper
ca. 38 jaar
 

zoon van Hotze Jiskes van der Veen en Lutske Alberts
echtgenoot van Grietje Dirks

Vermeldingen

  • is geboren rond 1778 te Rottevalle.
  • Jisk Hotzes is bruidegom op 12 januari 1800 te Rottevalle.
  • is als overleden aangegeven op 26 juni 1816 te Oudega - Smal..
  • schipper, is overleden op 26 juni 1816 15.00 uur te Oostermeer (overleden in het schip te Oostermeer).


Woonplaatsen

  in 1816     overlijden     Rottevalle    

Beroepen

  in 1816     overlijden     schipper  


Copyright © 2020, Sietze Elsinga