Andries Geeles (±1797-?)  

zoon van Geele Martens van der Wal en Taapke Tjallings Booi

Vermeldingen

  • is geboren rond 1797 te Garijp.
  • is Herv. gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude.

Copyright © 2020, Sietze Elsinga