Tjeerd Martens Bekema (1807-1859)
boer
51 jaar
 

zoon van Marten Tjeerds Bekema en Trijntje Lolkes Lolkema
echtgenoot van Grietje Johannes Kooiker

Vermeldingen

  • Tjeerd Martens is R.K. gedoopt op 20 november 1807 te Blauwhuis.
    • getuige: zijn oom Rendert Lolkis
  • is bruidegom op 16 april 1837 te Hemelumer Oldeferd.
  • is overleden op 6 mei 1859 te Nijega - Hem. Old..
   ongedateerd
  • Tjeerd Martens is geboren te Abbega.


Woonplaatsen

        vermelding woonplaats     Nijega    
  in 1843     vermelding     Warns    

Beroepen

        vermelding beroep     boer  
  in 1843     vermelding     arbeider  


Copyright © 2018, Sietze Elsinga