Sijke Durks Kuipers
zonder beroep

 

vrouw
echtgenote van Halbe Tjeerds van der Heide (±1762-1846)

Vermeldingen


 

Copyright © 2013, Sietze Elsinga