Gerrit Fokkes (±1800-?)  

zoon van Fokke Tjeerds en Baukjen Gerrits

Vermeldingen

  • is geboren rond 1800.

Copyright © 2020, Sietze Elsinga