Derk Zijlstra (1820-1905)
boerenknecht
84 jaar
 

zoon van Aaltje Jacobs
echtgenoot van Kornelia Hindriks Dekker

Vermeldingen

  • is geboren op 24 mei 1820 05.00 uur te Wedde.
  • is bruidegom op 30 april 1844 te Oude Pekela.
  • is overleden op 29 januari 1905 05.00 uur te Oude Pekela.

Beschrijving

Uit de geboorteakte:
"gecompareerd Grietje Berends, oud vijfenvijftig jaren, van beroep arbeidster wonende te Wedde, de welke verklaarde dat hare dochter Aaltje Jacobs, arbeidster van beroep wonende mede te Wedde, oud 24 jaren, hedenmorgen om vijf uren bevallen is van eenen onechte zoon, dien zij, volgens hare verklaring zou verwekt hebben bij eenen Derk Zijlstra, zonder beroep wonende in de Pekel A, zullende de jonggeborene genoemd worden Derk Zijlstra."


Woonplaatsen

  in 1845     vermelding     Bellingwolde    
  in 1880     aangever overlijden     Oude Pekela    

Beroepen

        vermelding beroep     arbeider  
        vermelding beroep     boerenknecht  
  in 1845     vermelding     dagloner  
  in 1854     vermelding     arbeider  
  in 1889     vermelding     dagloner  
  in 1898     vermelding     zonder beroep  


Copyright © 2021, Sietze Elsinga