Huwelijk

  • Trouwt op 21 maart 1840 te Barradeel.