Parenteel van Lucas Jans

Parenteel van Lucas Jans is bijgewerkt.

Lucas Jans woonde in Wirdum en is volgens een akte van bekendheid overleden in 1796 in Wirdum.
Hij trouwde in 1748 in Rauwerd met Geertje Willems.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend:
1. Jan Lucas
2. Pietje Lucas
3. Sara Lucas
4. Willem Lucas

Jan Lucas (1.) trouwde in 1796 in Wirdum met Saakje Wouters.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend:
Trijntje Jans Elzinga.

Pietje Lucas (2.) trouwde in 1782 in Wirdum met Jan Sikkes.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend:
Marijke Jans Elzinga
Lucas Jans Elzinga
– Johannes Jans
Johannes Jans Elzinga
Geertje Jans Elzinga

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Lucas Jans (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Lucas Jans (6 generaties)

els040

Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga

Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga is bijgewerkt.

Klaas Hendriks Elzinga, schoolmeester in Schettens en Longerhouw trouwde in 1767 in Spannum met Antje Ulbes Kuipers.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend waaronder:
– Ulbe Klazes Elzinga
– Rommertje Klazes Elzinga
– Klaaske Klazes Elzinga
– Hendrik Klazes Elzinga

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Klaas Hendriks Elzinga (5 generaties)

els023

Parenteel van Claes Lammerts

Parenteel van Claes Lammerts is bijgewerkt.

Claes Lammerts woonde in Elsloo-Frl. en was gehuwd met Lutske Koerts.
Van Claes Lammerts en Lutske Koerts zijn 9 kinderen bekend, geboren tussen 1733 en 1751, waaronder Lambert Klasen Elsinga, Coert Klazes van Elsinga en Hendrik Klasen Elsinga.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Claes Lammerts (6 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen)  van Claes Lammerts (7 generaties)

els038

Parenteel van Harmen Abels

Parenteel van Harmen Abels is aangepast

Harmen Abels is geboren rond 1761, was afkomstig ui Rhede – Dld. en trouwde in 1791 in Bellingwolde met Imke Harmens Voorst.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend, waaronder:

  • Harmannus Harms Breuring
  • Abel Harms Breuring

Abel Harms Breuring is ongehuwd overleden.
Nakomelingen van Harmannus Harms Breuring zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Harmen Abels (2 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Harmen Abels (5 generaties)

Parenteel van Jan Hindriks Breuring

Parenteel van Jan Hindriks Breuring is aangepast.

Jan Hindriks Breuring is geboren in 1762 in Heede – Dld.
Hij trouwde in 1794 in Oude Pekela met Maria Hindriks Vinkers.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend.

Nakomelingen van Jan Hindriks Breuring zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Jan Hindriks Breuring (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Jan Hindriks Breuring (5 generaties)

Parenteel van Simoen van den Hende

Parenteel van Simoen van den Hende is bijgewerkt.

Simoen van den Hende is geboren rond 1490 in Gent – B.
Hij is de oudst bekende voorvader van Emanuel Rudolphus van den Hende, de grootvader van Marga.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Simoen van den Hende (12 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Simoen van den Hende (12 generaties)

Parenteel van Harm Christiaans Smid

Parenteel van Harm Christiaan Smid is bijgewerkt.

Harm Christiaan Smid is geboren rond 1757 in Beerta. Hij was gehuwd met Anna Gertrudis Christiaans Korte.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend:

  • Geesina Harms Smid
  • Johanna Harms Smid
  • Christiaan Harms Smid

Geesina trouwde met Rudolph Gerdes, nakomelingen met familienaam Gerdes en Geerdes.

Johanna trouwde mer Kornelis Hindriks Grol, nakomelingen met familienaam Grol.

Meer nakomelingen zijn te vinden in het betreffende overzicht:
Parenteel van Harm Christiaans Smid

Parenteel van Pijtter Pieckes

Parenteel van Pijtter Pieckes is bijgewerkt.

Pijtter Pijckes trouwde in 1693 met Hotske Hayes.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

Nakomelingen van dit echtpaar namen in 1811 onder andere de volgende familienamen aan:

  • Nijland
  • Piekema
  • Zijlstra

Pieter Piekes Nijland trouwde met Antje Jacobs Flapper.
Meer gegevens en nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Pijtter Pieckes (7 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Pijtter Pie
ckes (7 generaties)

Parenteel van Marten Jacobs

Parenteel van Marten Jacobs is bijgewerkt.

Marten Jacobs trouwde in 1737 in Leeuwarden met Martje Siebes.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend: Jacob Martens.

Jacob Martens trouwde in 1761 in Lioessens met Neeltje Durks (Elzinga).
Uit dit huwelijk zonder onder andere de volgende kinderen bekend:

– Marten Jacobs Elsinga (1764)
– Gerrit Jacobs Hoekstra (1766)
– Fetze Jacobs Elzinga (1771)
– Grietje Jacobs Elzinga (1773)
– Popke Jacobs Elzinga (1776)
– Tjitske Jacobs Elzinga (1780)
– Jacob Jacobs Vos (1783)
– Marten Jacobs Elzinga (1786)

Allen geboren en gedoopt in Lioessens.
Meer nakomelingen zijn te vinden in het betreffende overzicht:
Parenteel van Marten Jacobs