Parenteel van Jan Obes

Parenteel van Jan Obes is bijgewerkt

Jan Obes trouwde in 1736 met Trijntje Klaases.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:
Obe Jans en Meye Jans Hobma.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Jan Obes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Jan Obes (nakomelingen, 6 generaties)

Parenteel van Wijpke Freerks

Parenteel van Wijpke Freerks is bijgewerkt

Wijpke Freerks is overleden vóór 29 maart 1834. Hij was gehuwd met Sijbrig Tjeerds.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend, Johannes Wijpkes Elsinga.

Johannes Wijpkes Elsinga trouwde in 1780 met Sijtske Tjeerds.
Uit dat huwelijk zijn 7 kinderen bekend.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Wijpke Freerks
of in een andere layout
Parenteel van Wijpke Freerks (nakomelingen)

Parenteel van Janna van der Tuuk

Parenteel van Janna van der Tuuk is bijgewerkt

Bij het uitzoeken van de familie Zijlstra kwam ik Janna van der Tuuk tegen.

Huwelijken Janna van der Tuuk:

 • In 1878 op 27 jarige leeftijd met de 23 jarige Harm van der Veen.
  Bij hem kreeg ze  voor zover bekend twee kinderen.
  Harm overleed in 1883.
 • In 1885 op 39 jarige leeftijd met de 33 jarige Hindrik Derks Zijlstra (weduwnaar van Immerencia Gebina Breuring).
  Bij Hindrik kreeg ze voor zover bekend ook twee kinderen.
  Hindrik overleed in 1889.
 • In 1894 op 42 jarige leeftijd met de 58 jarige Eilert Geitz.

Huwelijken Eilert Geitz:

 • In 1860 op 24 jarige leeftijd met de 37 jarige Taatje Scholte.
  Taatje overleed in 1870.
 • In 1871 op 35 jarige leeftijd met de 44 jarige Leida Frans.
  Leida Frans overleed op 8 januari 1894.
 • Op 2 juni 1894 op 58 jarige 58 jarige leeftijd met de dan 42 jarige Janna van der Tuuk.

Deze reeks opvallende huwelijken heeft er toe geleid dat er een apart overzicht is gemaakt van Janna van der Tuuk.
Haar nakomelingen zijn te vinden in het
Parenteel Janna van der Tuuk
en in een andere layout onder
Nakomelingen Janna van der Tuuk

Parenteel van Derk Zijlstra

Parenteel van Derk Zijlstra is bijgewerkt

Derk Zijlstra is de oudst bekende mannelijke voorvader van Talina Hindriks Zijlstra.

Derk Zijlstra is geboren als onechte zoon van Aaltje Jacobs.
Zijn geboorte werd aangegeven door Grietje Berends de moeder van Aaltje Jacobs.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Derk Zijlstra (2 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Dirk Zijlstra (4 generaties)

Parenteel van Jotje Annes

Parenteel van Jotje Annes is bijgewerkt.

Jotje Annes trouwde in 1741 in Nijega met Dotje Aukes.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend.
Zoon Auke Jottjes nam in 1811 als familienaam de naam Terpstra aan.
– dochter Dottje Aukes Terpstra trouwde in 1802 met Jan Willems Schaper een voorvader van Marga.

Zoon Anne Jottjes nam in 1811 als familienaam de naam Koiker aan. Zijn zoon Anne Jacobs Kooiker trouwde met Marijke Jittes Flapper.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel (nakomelingen) van Jotje Annes (6 generaties)

Parenteel van Ruurd Tietes

Parenteel van Ruurd Tietes is bijgewerkt
Ruurd Tietes trouwde rond 1690 met Atje Gosses en rond 1706 met Tjeerdje Yges.

Van Ruurd Tietes zijn 7 kinderen bekend waaronder:

1. Tjitte Ruurds: nakomelingen met o.a. familienamen Tromp en  de Wolf.
2. Riemer Ruurds: nakomelingen met familienamen o.a. Smakman en Huitema.
3. Jentje Ruurds: nakomelingen met familienaam Bekema.
4. Gerben Ruurds Fluitman: Gerben Ruurds gebruikte de naam Fluitman al voor 1811 als familienaam.
Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten
Parenteel van Ruurd Tietes (7 generaties)
of in een andere  layout
Parenteel (Nakomelingen) van Ruurd Tietes (8 generaties)

Parenteel van Jan Jans

Parenteel van Jan Jans is bijgewerkt.

Jan Jans is overleden voor 2 april 1769 en was getrouwd met Cornelia Lijkles.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend, waaronder:
Lijkle Jans Schaper, geboren rond 1743
Willem Jans Schaper, geboren rond 1745
Evert Jans Schaper, geboren rond 1748

Jan Jans is de oudst bekende voorvader van Grietje Schaper, de grootmoeder van Marga.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Jan Jans (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Jan Jans (5 generaties)

Parenteel van Wijbren Hessels

Parenteel van Wijbren Hessels is bijgewerkt

Wijbren Hessels trouwde in 1767 in Stiens met Reinou Clasis en in 1770 met Antie Cornelis.
Van Wijbren Hessels is 1 kind bekend, uit zijn huwelijk met Reinou Clasis.
Zoon Rein Wijbrens Elzinga trouwde in 1770 in Stiens met Grietje Sijtzes.
Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen bekend.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Wijbren Hessels (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Wijbren Hessels (6 generaties)