Parenteel van Melle Jans

Parenteel van Melle Jans is bijgewerkt

Melle Jans, trouwde in 1752 in Waaxens met Janke Hendriks.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend, waaronder Jan Melles.
Jan Melles trouwde in 1778 in Nes – bij Wierum met Regina Jacobs.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend:
Nieske Jans Elzinga, geboren in 1781;
Janke Jans, geboren in 1784;
Melle Jans Elzinga, geboren in 1786 en
Janke Jans Elzinga, geboren in 1790.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Melle Jans (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Melle Jans (7 generaties)

Parenteel van Wybe Annes

Parenteel van Wybe Annes is bijgewerkt.

Wybe Annes trouwde in 1760 in Oostermeer met Grietje Beerns.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend.
Waaronder Rinse Wiebes Elsinga en Berend Wiebes.

Berend Wiebes trouwde in 1791 in Augustinusga met Grietje Tobias.
Grietje Tobias nam in 1811 als weduwe voor hun kinderen als familienaam de naam van der Meer aan.

Rinse Wiebes Elsinga trouwde in 1801 in Twijzel met Hiltje Jacobs Zinger.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend:

 1. Jakob Rinses Elsinga
 2. Jan Rinses Elsinga
 3. Wiebe Rinses Elsinga
 4. Dirk Rinses Elsinga
 5. Anne Rinses Elsinga

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Wybe Annes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel nakomelingen Wybe Annes (6 generaties)

Parenteel van Johannes Aukes

Parenteel van Johannes Aukes is bijgewerkt.

Johannes Aukes trouwde in 1751 in Wirdum – Frl. met Oentje Heerkes.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend. Oentje Heerkes is overleden in 1763.
Johannes Aukes trouwde in 1765 in Grouw met Antje Watzes.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.
De kinderen van Johannes Aukes:

 1. Janke Johannes (1e huwelijk)
 2. Auke Johannes van der Werf
 3. Bouke Johannes Elzinga
 4. Watze Johannes van der Werf


Auke Johannes van der Werf

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Johannes Aukes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Johannes Aukes (5 generaties)Parenteel van Dirk Pieters

Parenteel van Dirk Pieters is bijgewerkt

Dirk Pieters trouwde in 1711 met Meike Wiepkes Flapper.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend:

 1. Reijer Dirks Flapper
 2. Pieter Dirks Flapper
 3. Wiepke Dirks Flapper
 4. Marijke Dirks Flapper

Meer uitleg over het gebruik van de familienaam Flapper is hier te vinden.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Dirk Pieters (3 generaties)
of in een andere layout
Parenteel nakomelingen van Dirk Pieters (8 generaties)

Parenteel van Dirk

Parenteel van Dirk is bijgewerkt

Dirk was de vader van Ite Dirks die in 1677 trouwde met Grietje Ennes.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend:

1. Enne Ites, die in 1726 trouwde met Botjen Burdes.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.
Nakomelingen hiervan kregen als familienaam de Boer en Swaga (Zwaga).

2. Sibbeltje Ittes, die in 1719 trouwde met Zacharias Meinerts.
Uit dit huwelijk zijn nog geen kinderen bekend.

3. Dirk Ietes, die in 1716 trouwde met Waltje Wiebrens.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend, waaronder:  

 • Zoon Iete Dirks, hij trouwde in 1744 met Marijke Dirks Flapper, hun kinderen kregen de familienaam Flapper. Meer uitleg over de familienaam Flapper is hier te vinden.
 • Zoon Simme Durks, hij nam in 1811 als familienaam de naam van der Meer aan. Simme Durks van der Meer was getrouwd met Gatske Klazes.
 • Zoon Bauke Dirks, hij trouwde in 1748 met Minke Siebrens.
  Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen bekend, waaronder:
  — Dochter Waltje Baukes, zij trouwde met Pier Hendriks Hiemstra (nakomelingen met familienaam Hiemstra)
  — Zoon Durk Boukes, hij trouwde in 1790 met Bottje Johannes de Boer (nakomelingen met familienaam de Boer)
  — Dochter Siebrig Baukes, zij trouwde in 1791 met Minne Rientses Bosma (nakomelingen met familienaam Bosma)
  —Zoon Siebren Baukes, hij nam in 1811 als familienaam de Boer aan. Siebren Baukes de Boer was getrouwd met Johanna Klazes Hobma (nakomelingen met familienaam de Boer)

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Parenteel van Dirk (6 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Dirk (9 generaties)

Register van familienamen is bijgewerkt

Register van familienamen is bijgewerkt

Het register van familienamen van de Haza overzichten is bijgewerkt.


Hieronder is de laatste stand te zien.

Stand per:Familienamen:Patroniemen:Personen:
04-07-2019
7718196366982

02-01-2019

7552194165552
 06-07-20187480192964789
 09-03-20187346191963743
 26-12-20177001 60379
v. 26-12-20176827 58899
    

Naar het register

Parenteel van Lucas Jans

Parenteel van Lucas Jans is bijgewerkt.

Lucas Jans woonde in Wirdum en is volgens een akte van bekendheid overleden in 1796 in Wirdum.
Hij trouwde in 1748 in Rauwerd met Geertje Willems.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend:
1. Jan Lucas
2. Pietje Lucas
3. Sara Lucas
4. Willem Lucas

Jan Lucas (1.) trouwde in 1796 in Wirdum met Saakje Wouters.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend:
Trijntje Jans Elzinga.

Pietje Lucas (2.) trouwde in 1782 in Wirdum met Jan Sikkes.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend:
Marijke Jans Elzinga
Lucas Jans Elzinga
– Johannes Jans
Johannes Jans Elzinga
Geertje Jans Elzinga

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Lucas Jans (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Lucas Jans (6 generaties)

els040

Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga

Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga is bijgewerkt.

Klaas Hendriks Elzinga, schoolmeester in Schettens en Longerhouw trouwde in 1767 in Spannum met Antje Ulbes Kuipers.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend waaronder:
– Ulbe Klazes Elzinga
– Rommertje Klazes Elzinga
– Klaaske Klazes Elzinga
– Hendrik Klazes Elzinga

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Klaas Hendriks Elzinga (5 generaties)

els023