Bidprentjes

Het overzicht met de verzameling bidprentjes is nu uitgebreid tot 3958.

Er is een begin gemaakt met het koppelen van de bidprentjes aan de plaats van overlijden, zodat ook via die ingang een bidprentje kan worden gevonden, daarbij zijn de achternamen beginnend met de letters A tot en met E inmiddels allemaal verwerkt.

Het overzicht van de gehele verzameling bidprentjes is hier te vinden: Verzameling bidprentjes

Het fotoalbum met bidprentjes uit de genealogische database is nu uitgebreid tot 1092 bidprentjes (was 1029).
In dit fotoalbum zijn bidprentjes opgenomen van personen waarvan gegevens voorkomen in de genealogische database.
Vanuit die bidprentjes zijn koppelingen aangebracht naar de pagina's met genealogische gegevens over deze personen.
Fotoalbum bidprentjes

Parenteel van Geert Geerts

Parenteel van Geert Geerts is bijgewerkt.

Geert Geerts trouwde in 1777 in Rinsumageest met Dieuke Feitses.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

In 1793 trouwde Geert Geerts met Trijntje Reinders.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend:
Reinder Geerts Elzinga, geboren op 23 juli 1795 in Suameer.
Reinder Geerts Elzinga trouwde in 1822 met Geertje Durks Ronda.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Geert Geerts (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Geert Geerts (Nakomelingen 5 generaties)

Parenteel van Anne Sybes

Parenteel van Anne Sybes is bijgewerkt.

Anne Sybes trouwde in 1654 in Drogeham met Trijn Oebeles.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend, waaronder Geert Annes.

Geert Annes trouwde in 1697 in Drogeham met Ytje Douwes. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Een van de kinderen was zoon Douwe Geerts, van wie 10 kinderen bekend zijn, waaronder Ytje Douwes.
Ytje Douwes trouwde onder meer met Bauke Harmens. Van Ytje en Bauke zijn 5 kinderen bekend, waaronder Jitske Baukes Elzinga.

Een andere zoon van Geert Annes en Ytje Douwes was Hendrik Geerts.
Van Hendrik Geerts zijn 13 kinderen bekend, waaronder Geert Hendriks en Hendrik Hendriks Stiksma.
Van Geert Hendriks zijn 10 kinderen bekend, waaronder Hendrik Geerts Elsinga en Ritske Geerts Veenstra.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Anne Sybes (7 generaties)
of in een andere layout
Parenteel Anne Sybes (9 generaties)

Parenteel van Gerrit Jans

Parenteel van Gerrit Jans is bijgewerkt

Gerrit Jans, mr. schoenmaker is overleden in 1792 in Ternaard.
Hij was getrouwd met Aaltje Kornelis.
Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen bekend, geboren tussen 1758 en 1781 in Ternaard, waaronder:
Gertje Gerrits Elzinga, Aaltje Gerrits Elzinga, Klaas Gerrits Elzinga, Jan Gerrits Elzinga, Luitzen Gerrits Elzinga en Pieter Gerrits Elzinga.

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Gerrit Jans (6 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Gerrit Jans (6 generaties)

Parenteel van Laurens

Parenteel van Laurens is bijgewerkt.

Een achterkleinzoon van Laurens te weten Augustinus Wichbolts Elsinga, kwam voor met de familienaam Elsinga.
Augustinus Wichbolts Elsinga is gedoopt in Nieuw Scheemda op 22 november 1744.
Hij trouwde in 1784 met Dietjen Reinders.
Er zijn nog geen nakomelingen van hem bekend.

Zijn vader was Wigbolt Augustinus gedoopt in 1709 in Beerta, zoon van Augustinus Laurens en Eje Wigbolts.
Vader van Augustinus Laurens was Laurens.

Voor meer gegevens zie de betreffende overzichten:
Parenteel van Laurens
of in een andere layout
Parenteel van Laurens (nakomelingen)

Parenteel van Jan Uilkes Elsma

Parentel van Jan Uilkes Elsma is bijgewerkt.

Jan Uilkes Elsma was gehuwd met Maaike Stoffels.
Jan Uilkes nam in 1811 als familienaam de naam Elsma aan.
Hij gaf 2 kinderen op, waaronder MaaikeJans Elsma, die in 1813 onder de naam Maaike Jans Elsinga trouwde met Jan Dirks Pelder.

Meer nakomelingen zijn te vinden in het betreffende overzicht:
Jan Uilkes Elsma

Sible Harings Elsinga

Het overzicht van Sible Harings Elzinga is bijgewerkt.
Vergeleken met het eerdere overzicht uit 2015 zijn er geen aanvullingen gevonden.

Sible Harings Elsinga, nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Oosterlittens en gaf geen kinderen op.
Van Sibe Harings Elsinga zijn geen verdere gegevens gevonden.

Wel is in Jorwerd in 1826 ongehuwd overleden een Sibbele Harings.
Wellicht is dit dezelfde persoon, maar bewijs daarvan is nog niet gevonden.

Meer gegevens van beide personen zijn te vinden in het betreffende overzicht:
Sible Harings Elsinga

Parenteel Evert Johannis Elzenga

Parenteel van Evert Johannes Elzenga is bijgewerkt.

Evert Johannis Elzenga woonde in Stavoren en is overleden vóór 2 juli 1815.
Hij was gehuwd met Anna Christiaans.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, allen gedoopt in Stavoren:

  • Trijntje Everts geboren op 23 oktober 1779
  • Johannes Everts Elsinga, geboren op 19 augustus 1785
  • Kristiaan Everts, geboren op 23 januari 1787

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Evert Johannis Elzenga
of in een andere layout
Parenteel van Everte Johannis Elzenga

Parenteel van Christiaan Fransen

Parenteel van Christiaan Fransen is bijgewerkt

Christiaan Fransen, geboren rond 1741 in Leeuwarden trouwde in 1777 in Leeuwarden met Klaaske Yterts.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend:

  • Willemke Christiaans Elzinga, geboren 20 maart 1779 te Leeuwarden
  • Frans Christiaans Elzinga, geboren 26 februari 1788 te Leeuwarden
  • Christiaan Christiaans, geboren 24 mei 1791 te Leeuwarden

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Christiaan Fransen (3 generaties)
of in een andere layout
Parenteel van Christiaan Fransen (nakomelingen 5 generaties)