Generatie IV
In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 41 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1745 en 1779. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heide onder Sint Nicolaasga (11x), Abbega (11x), Edens (10x), Bolsward (3x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Ouwster-Nijega, Oosthem, Doniaga en Blauwhuis.

 


IV - A.
Ytte Ynnes
boer

Gedoopt 9 dec 1731 te Heide onder Sint Nicolaasga.
Overleden 9 mei 1795 te Nijega - Hem. Old..

zoon van III-A. Enne Ittes

 


kerkelijk huwelijk
9 jun 1754
te Rotsterhaule
 
Trijntje Wiebes

 

Overleden 1763 te Nijega - Hem. Old..

kerkelijk huwelijk
29 jun 1762
te Joure
 
Barber Wietses

 
Gedoopt 27 apr 1738 te Heide onder Sint Nicolaasga.
 
dochter van Witse Hendriks en Thysjen Pieters
 Kinderen:
 1. Aatje Ietes (1756-1789) (zie V-A)
 2. Ynne Yttes de Boer (1759-?)
   
 3. Tiesck Yttes (1764-?)
 4. Wytse Yttes (1770-?)
 5. Burde Yttes (1779-?)

IV - B.
Grietje Ynnes
zonder beroep

Gedoopt 7 mei 1734 te Heide onder Sint Nicolaasga.
Overleden 15 okt 1825 te Doniaga.

dochter van III-A. Enne Ittes

 


kerkelijk huwelijk
9 nov 1761
te Rotsterhaule
 
Pieter Annes

 
Gedoopt 14 apr 1727 te Heide onder Sint Nicolaasga.
Overleden < 26 jun 1783.
 
zoon van Anne Lolkes en Sytske Pieters

huwelijk
26 jun 1783
te Doniawerstal
 
Hieltje Ypkes Ketelaar

koopman en slager

 
Gedoopt 26 apr 1756 te Workum.
Overleden 1 okt 1815 te Workum.
 
zoon van Ypke Hieltjes Ketelaar en Taetske Jarigs
 Kinderen:
 1. Lolke Pieters (1765-?)
 2. Inne Pieters Swaga (1767-1822) (zie V-B)
 3. Anne Pieters (1770-?)
 4. Sjoerd Pieters (1772-?)
 5. Sietske Pieters (1774-?)
 6. Sytse Pieters (1775-?)
 7. Sytske Pieters Zwaga (1776-?) (zie V-C)

IV - C.
Iete Dirks
boer

Geboren 1 mrt 1717 te Boornzwaag.
Overleden 4 nov 1759 te Bolsward.

zoon van III-B. Dirk Ietes

 


huwelijk
24 mei 1744
te Woudsend
 
Marijke Dirks Flapper

 
Geboren 1720 te Woudsend.
Overleden 23 mrt 1814 te Hartwerd.
 
dochter van Dirk Pieters en Meike Wiepkes Flapper
 Kinderen:
 1. Waltje Yettes Flapper (1745-1834) (zie V-D)
 2. Dirk Yetes Flapper (1747-1821) (zie V-E)
 3. Fokke Ytes Flapper (1749-1812) (zie V-F)
 4. Jacob Ietes Flapper (1752-1818) (zie V-G)
 5. Douwe Ietes Flapper (1755-1835) (zie V-H)
 6. Meije Ietes (1758-?)

 
Foto.

IV - D.
Bauke Dirks
huisman (boer)

Geboren 26 sep 1723 te Boornzwaag.
Overleden 6 jan 1809 te Edens.

zoon van III-B. Dirk Ietes

 


huwelijk
29 mei 1748
te Bolsward
 
Minke Siebrens

 
Geboren 8 mei 1722 te Oudega - Wymbr..
Overleden 16 feb 1803 te Edens.
 
dochter van Sybrant Gosses en Gatske Jans
 Kinderen:
 1. Waltje Baukes (1749-<1820) (zie V-I)
 2. Gatske Baukes (1751-1820)
 3. Akke Baukes (1753-<1756)
 4. Durk Boukes (1754-1799) (zie V-J)
 5. Akke Baukes (1756-?) (zie V-K)
 6. Claeske Baukes (1759-<1762)
 7. Sibren Baukes (1760-<1770)
 8. Claeske Baukes (1762-<1763)
 9. Claeske Baukes (1763-?)
 10. Siebrig Baukes (1765-<1820) (zie V-L)
 11. Siebren Baukes de Boer (1770-1849) (zie V-M)

IV - E.
Simme Durks van der Meer

Geboren 1 mei 1727 te Dijken.
Overleden 12 dec 1812 te Burgwerd.

zoon van III-B. Dirk Ietes

 


huwelijk
9 mei 1753
te Bolsward
 
Gatske Klazes

 
Geboren 8 nov 1731 te Abbega.
Overleden 16 aug 1797 te Burgwerd.
 
dochter van Klaas Jans en Stijntien Gatske Klazes
 Kinderen:
 1. Doerck Simmes (1754-?)
 2. Waltje Simmes (1755-1798) (zie V-N)
 3. Claes Simmes (1758-?)
 4. Klaas Simmes van der Meer (1760-?) (zie V-O)
 5. Stientien Simmes (1762-?)
 6. Iete Simmes van der Meer (1763-?) (zie V-P)
 7. Obe Simmes van der Meer (1766-1846) (zie V-Q)
 8. Wiebrant Simmes (1769-?)
 9. Wiebrant Simmes (1770-?)
 10. Wijbren Simmes van der Meer (1771-1838) (zie V-R)
 11. Sjieuwke Simmes van der Meer (1775-1827) (zie V-S)
 12. Stientie Simmes (1779-?)