Generatie VI
In deze generatie zijn 55 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 255 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1865. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (21x), Wymbritseradeel (19x), Wonseradeel (17x), Burgwerd (16x), Westhem (15x), Oudega - Wymbr. (14x), Workum (13x), Tjerkwerd (13x), Blauwhuis (11x), gem. Hennaarderadeel (8x), Heeg (7x), Greonterp (7x), Wommels (5x), Woudsend (5x), Oldeklooster - Frl. (4x), Harlingen (4x), gem. Wymbritseradeel (4x), Nijhuizum (4x), Stavoren (4x), Edens (3x), Idsegahuizum (3x), Makkum (3x), Hennaarderadeel (3x), Gaasterland (3x), Lutkewierum (3x), Witmarsum (3x), Abbega (3x), Schettens (3x), Franeker (2x), Hieslum (2x), Baarderadeel (2x), Hartwerd (2x), Sneek (2x), Dronrijp (2x), Winsum - Frl., Bozum, Joure, Nijega - Hem. Old., Mirns en Bakhuizen, Mirns, Menaldumadeel, Ypecolsga, Hemelumer Oldeferd en Oosthem.

 


VI - A.
Itte Harmens Roodhof
landbouwer

Geboren 19 sep 1786 te Warns.
wonende te Scharl

zoon van V-A. Aatje Ietes

 


huwelijk
2 mei 1811
te Gaasterland
 
Sjouke Dirks van der Hof

 

 
dochter van Durk Sytzes en Akke Gerrits
 Kind:

     Akke Ittes Roodhof (zie VII-A)
 


VI - B.
Lammert Harmens Roodhof
werkman

Geboren 21 nov 1787 te Warns.
Overleden 21 apr 1837 te Mirns en Bakhuizen.

zoon van V-A. Aatje Ietes

 


huwelijk
20 jun 1824
te Gaasterland
 
Marijke Jans Schaper

naaister

 
Geboren 25 jun 1797 te Bakhuizen.
Overleden 30 aug 1841 te Mirns en Bakhuizen.
 
dochter van Jan Jans Schaper en Elske Gerrits
 Kinderen:
 1. Harmen Lammerts Roodhof (1824-?)
 2. Jan Lammerts Roodhof (1825-?)
 3. Gerrit Lammerts Roodhof (1828-?)
 4. Rein Lammerts Roodhof (1831-?)
 5. Elske Lammerts Roodhof (1834-?)

VI - C.
Popke Douwes van Aalzum
schipper


Overleden 3 jan 1851 te Joure.

zoon van V-C. Sytske Pieters Zwaga

 


huwelijk
1 aug 1830
te Haskerland
 
Tieds Andries de Jong

winkelierster

 
Geboren 13 sep 1808 te Trophorne.
 
dochter van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema
 Kinderen:
 1. Agatha Popkes van Aalzum
 2. Sytske Popkes van Aalsum
 3. Anna Popkes van Aalzum (±1836-1852)

VI - D.
Dooitse Klazes Ydema
boer

Geboren 17 nov 1765 te Wolsum.
Overleden 12 sep 1831 te Greonterp.

zoon van V-D. Waltje Yettes Flapper

 
 
Vrouk Lazes van der Zee

boerin

 
Gedoopt 14 okt 1768 te Blauwhuis.
Overleden 29 nov 1820 te Oudega - Wymbr..
 
dochter van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes
 Kinderen:
 1. Klaas Dooitzes Ydema (1806-?) (zie VII-B)
 2. Waltie Dooitzes Yedema (1809-1886)
 3. Laas Dooitzes Ydema (1811-1837)

VI - E.
Marijke Klazes Yedema
arbeidster

Geboren 9 mrt 1768 te Wolsum.
Overleden 31 dec 1844 te Greonterp.

dochter van V-D. Waltje Yettes Flapper

 


huwelijk
15 aug 1790
te Parrega
 
Johannes Jans Brandenburg

boerenknecht

 
Geboren 1765 te Bakhuizen.
Overleden 7 nov 1827 te Greonterp.
 
zoon van Jan Johannes en Waltje Yedes
 Kinderen:
 1. Corneliske Johannes Brandenburg (1790-1862)
 2. Waltie Johannes Brandenburg (1792-?)
 3. Waltje Johannes Brandenburg (1793-1837)
 4. Jantje Johannes Brandenburg (1795-1829)
 5. Klaaske Johannes Brandenburg (1797-1828)
 6. Joukjen Johannes Brandenburg (1800-1818)
 7. Jan Johannes Brandenburg (1803-1830)
 8. Sibbele Johannes Brandenburg (1806-1879) (zie VII-C)
 9. Jietske Johannes Brandenburg (1811-1885) (zie VII-D)

VI - F.
Wypke Klazes Ydema
arbeider

Gedoopt 11 mrt 1776 te Blauwhuis.
Overleden < 22 jan 1834.

zoon van V-D. Waltje Yettes Flapper

 


huwelijk
20 apr 1806
te Parrega
 
Ytje Andries Andriesma

 

 
dochter van Andries Pieters en Martzen Johannes
 Kinderen:
 1. Martsen Wypkes Ydema (1807-?)
 2. Andries Wypkes Ydema (1814-1836)
 3. Klaas Wypkes Ydema (1818-?)
 4. Iette Wypkes Ydema (1818-?)

VI - G. Foto.
Sybren Klazes Ydema
boer

Geboren 8 jun 1778 te Parrega.
Overleden 22 okt 1847 te Oudega - Wymbr..

zoon van V-D. Waltje Yettes Flapper

 
 
Doetje Ypes

boerin

 
Geboren 29 mrt 1783 te Abbega.
Overleden 21 nov 1829 te Oudega - Wymbr..
 
dochter van Ype Joannis en Liesbet Gerbens

huwelijk
13 mei 1837
te Wymbritseradeel
 
Joukje Lieuwes Mulder

boerin

 
Geboren 14 jun 1814 te Bolsward.
 
dochter van Lieuwe Jacobs Mulder en Johanna Harmens Sipkema
 Kinderen:
 1. Ype Sybrens Ydema (1804-?)
 2. Klaas Sybrens Ydema (1805-?)
 3. Elisabeth Sybrens Ydema (1809-1834)
 4. Waltje Sybrens Ydema (1811-1866) (zie VII-E)
 5. Itte Sybrens Ydema (1813-?)
 6. Itte Sybrens Ydema (1816-?)
 7. Johannes Sybrens Ydema (1819-?)
 8. Hille Sybrens Ydema (1821-1821)
 9. Hille Sybrens Ydema (1823-1884) (zie VII-F)
 10. Yfke Siebrens Ydema (1824-?) (zie VII-G)
   
 11. Johannes Sybrens Ydema (1838-?) (zie VII-H)
 12. Klaas Sybrens Ydema (1845-1847)

 
Foto.

VI - H.
Lutske Klazes Ydema

Gedoopt 25 aug 1781 te Blauwhuis.
Overleden < 31 dec 1849.

dochter van V-D. Waltje Yettes Flapper

 


huwelijk
27 apr 1800
te Blauwhuis
 
Jan Hielkes Tromp

 

Overleden < 29 apr 1819.
 
zoon van Hylke Palzes Tromp en Rimke Tietes

huwelijk
25 apr 1818
te Wonseradeel
 
Gerard Hendrik ter Braak

arbeider

 

 
zoon van Johannes Robertus ter Braak en Maria Josepha Barenbrugge
 Kinderen:
 1. Hielke Jans Tromp (1801-?)
 2. Waltje Jans Tromp (1803-1842)
 3. Klaas Jans Tromp (1806-1849)
 4. Riemke Jans Tromp (1809-1835)

VI - I.
Yette Dirks Flapper
arbeider

Geboren 11 jun 1788 te Jouswerd.
Overleden 18 aug 1847 te Greonterp.

zoon van V-E. Dirk Yetes Flapper

 


huwelijk
20 mei 1819
te Wymbritseradeel
 
Jeltje Bootes Bootsma

 
Geboren 3 apr 1779 te Dedgum.
Overleden 24 feb 1849 te Greonterp.
 
dochter van Boote Sjoukes en Afke Jans
 Kinderen:
 1. Durk Yettes Flapper (1821-1884) (zie VII-I)
 2. Bote Yettes Flapper (1822-1836)

 
Foto.

VI - J.
Akke Fokkes Flapper
zonder beroep

Geboren 26 feb 1787 te Bolsward.
Overleden 3 dec 1837 te Wonseradeel.

dochter van V-F. Fokke Ytes Flapper

 


huwelijk
8 mei 1814
te Bolsward
 
Eeling Siebes Homminga

huisman (boer)

 
Geboren 29 okt 1791 te Tjerkwerd.
Overleden 15 sep 1848 te Tjerkwerd.
 
zoon van Sibe Sjoukes Homminga en Grietje Wiebes
 Kinderen:
 1. Sybe Elings Homminga (1816-?)
 2. Fokke Elings Homminga (1819-?) (zie VII-J)
 3. Sjieuke Elings Homminga (1823-1899) (zie VII-K)
 4. Stijntje Elings Homminga (1830-?) (zie VII-L)

VI - K.
Marijke Fokkes Flapper
zonder beroep

Gedoopt 4 okt 1788 te Bolsward.
Overleden 7 apr 1858 te Wymbritseradeel.

dochter van V-F. Fokke Ytes Flapper

 


huwelijk
25 jun 1812
te Wommels
 
Ulbe Feikes Yntema

boer

 
Geboren 2 feb 1785 te Wommels.
Overleden 11 apr 1853 te Westhem.
 
zoon van Feike Johannes Yntema en Marijke Ulbes Wytsman
 Kinderen:
 1. Marijke Ulbes Yntema (1814-1814)
 2. Stijntie Ulbes Yntema (1814-?)

VI - L.
Meike Fokkes Flapper
dienstmaagd

Geboren 29 okt 1790 te Bolsward.
Overleden 13 jan 1875 te Makkum.

dochter van V-F. Fokke Ytes Flapper

 


huwelijk
8 nov 1817
te Wonseradeel
 
Wybren Klazes Altena

zonder beroep

 
Gedoopt 3 mrt 1796 te Makkum.
Overleden 24 jul 1865 te Wonseradeel.
 
zoon van Klaas Feikes Altena en Antje Sijbrens
 Kinderen:
 1. Fokke Wybrens Altena (1818-?)
 2. Klaas Wybrens Altena (1819-?)
 3. Gerrit Wybrens Altena (1821-?)
 4. Antje Wybrens Altena (1822-?)
 5. Pieter Wybrens Altena (1824-?)
 6. Christiaan Wybrens Altena (1827-?) (zie VII-M)
 7. Jan Wybrens Altena (1831-?)
 8. Tjitske Wybrens Altena (1834-?)
 9. Akke Wybrens Altena (1838-?)

VI - M. Foto.
Hiske Fokkes Flapper
dienstmaagd

Geboren 2 okt 1792 te Bolsward.
Overleden 10 mrt 1869 te Tjerkwerd.

dochter van V-F. Fokke Ytes Flapper

 


huwelijk
2 jun 1821
te Wonseradeel
  Foto.
Wiebe Siebes Homminga

boer

 
Geboren 3 mei 1796 te Tjerkwerd.
Overleden 25 aug 1823 te Tjerkwerd.
 
zoon van Sibe Sjoukes Homminga en Grietje Wiebes
 Kind:

     Grietje Wiebes Homminga (1823-1857) (zie VII-N)
 


VI - N.
Ytte Fokkes Flapper
boerenknecht

Geboren 17 dec 1793 te Bolsward.
Overleden 22 mei 1844 te Nijhuizum.

zoon van V-F. Fokke Ytes Flapper

 


huwelijk
7 nov 1818
te Wonseradeel
 
Tjitske Dirks Kortrijk

boerin

 
Geboren 14 sep 1794 te Mantgum.
Overleden 6 jan 1848 te Nijhuizum.
 
dochter van Durk Eeltjes Kortrijk en Marijke Joosten
 Kinderen:
 1. Stijntje Jittes Flapper (1819-1843)
 2. Dirk Yettes Flapper (1823-1861) (zie VII-O)
 3. Marijke Jittes Flapper (1826-1874) (zie VII-P)
 4. Wiebe Yettes Flapper (1829-1862)
 5. Fokke Yettes Flapper (1832-1861)
 6. Douwe Yettes Flapper (1834-1906) (zie VII-Q)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VI - O.
Taetske Fokkes Flapper
zonder beroep

Geboren 2 nov 1797 te Bolsward.
Overleden 22 feb 1858 te Wymbritseradeel.

dochter van V-F. Fokke Ytes Flapper

 


huwelijk
15 jan 1823
te Wymbritseradeel
 
Bauke Pieters Veldman

timmerknecht

 
Geboren 9 okt 1791 te Woudsend.
Overleden 8 apr 1836 te Westhem.
 
zoon van Pieter Pieters en Maaike Piers
 Kinderen:
 1. Stientje Baukes Veldman (1824-?)
 2. Meike Baukes Veltman (1826-?)
 3. Pieter Baukes Veltman (1828-?)
 4. Fokke Baukes Veltman (1829-?)
 5. Marijke Veltman (1831-?) (zie VII-R)
 6. Pier Veltman (1832-?)

VI - P. Foto.
Reijer Fokkes Flapper
timmermansknecht

Gedoopt 4 nov 1805 te Bolsward.
Overleden 27 jan 1849 te Workum.

zoon van V-F. Fokke Ytes Flapper

 


huwelijk
24 mei 1829
te Workum
 
Rooske Steffens Walta

dienstmeid

 
Gedoopt 23 okt 1801 te Workum.
Overleden 14 feb 1836 te Workum.
 
dochter van Steffen Ages Walta en Liskje Klazes Brinksma

huwelijk
27 jul 1836
te Workum
  Foto.
Froukjen Rintjes Ketelaar

 
Gedoopt 10 aug 1794 te Blauwhuis.
Overleden 23 dec 1857 te Workum.
 
dochter van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen
 Kinderen:
 1. Liskjen Reijers Flapper (1830-1867) (zie VII-S)
 2. Fokke Reijers Flapper (1832-1905) (zie VII-T)
 3. Stijntje Flapper (1836-1836)

 
Foto.

VI - Q. Foto.
Yette Jacobs Flapper
huisman (boer)

Geboren 17 feb 1777 te Wolsum.
Overleden 10 mrt 1835 te Oldeklooster - Frl..

zoon van V-G. Jacob Ietes Flapper

 


kerkelijk huwelijk
12 mei 1799
te Bolsward
  Foto.
Intje Pieters Miedema

 
Geboren 1 mrt 1776 te Hartwerd.
Overleden 14 jan 1832 te Oldeklooster - Frl..
 
dochter van Pieter Reins en Waltje Sijmons
 Kinderen:
 1. Waltje Yettes Flapper (1800-1834) (zie VII-U)
 2. Jacob Yettes Flapper (1802-1855) (zie VII-V)
 3. Petrus Yettes Flapper (1804-1831)
 4. Johannes Yettes Flapper (1806-1884) (zie VII-W)
 5. Sijmon Yettes Flapper (1808-1848) (zie VII-X)
 6. Elisabetha Yettes Flapper (1811-1876)
 7. Okke Yettes Flapper (1813-1864) (zie VII-Y)
 8. Michiel Yettes Flapper (1815-1839)
 9. Durk Yettes Flapper (1818-1867) (zie VII-Z)
 10. Obe Yettes Flapper (1820-1837)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VI - R. Foto.
Gerberig Jacobs Flapper
boerin

Geboren 7 feb 1779 te Wolsum.
Overleden 3 nov 1848 te Abbega.

dochter van V-G. Jacob Ietes Flapper

 


huwelijk
15 mei 1803
te Workum
  Foto.
Wiebe Lazes van der Zee

boer

 
Geboren 4 sep 1772 te Abbega.
Overleden 23 mei 1836 te Abbega.
 
zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes
 Kinderen:
 1. Vau Wybes van der Zee (Froukje) (1805-1883) (zie VII-AA)
 2. Elizabeth Wybes (1806-?)
 3. Jacob Wybes (1807-?)
 4. Elizabeth Wiebes van der Zee (Liesbeth) (1808-?)
 5. Laas Wiebes van der Zee (1812-?)
 6. Aaltje Wiebes van der Zee (1814-?) (zie VII-AB)
 7. Trijntje Wiebes van der Zee (1818-?)
 8. Antje Wiebes van der Zee (1820-?)

VI - S.
Marijke Jacobs Flapper

Geboren 10 mrt 1783 te Wolsum.
Overleden 13 apr 1821 te Witmarsum.

dochter van V-G. Jacob Ietes Flapper

 


kerkelijk huwelijk
3 mei 1811
te Blauwhuis
 
Thomas Bokkes van der Zee

huisman (boer)

 
Geboren 7 mrt 1789 te Wolsum.
Overleden 7 apr 1832 te Pingjum.
 
zoon van Bokke Hepkes en Hiske Thomas
 Kinderen:
 1. Bokke Thomas van der Zee (1812-1829)
 2. Jacob Thomas van der Zee (1814-?)
 3. Hepke Thomas van der Zee (1816-?)
 4. Johannes Thomas van der Zee (1818-?)
 5. Lijsbeth Thomas van der Zee (1821-1821)

VI - T. Foto.
Matsen Jacobs Flapper

Geboren 4 feb 1789 te Oudega.
Overleden 24 feb 1862 te Westhem.

dochter van V-G. Jacob Ietes Flapper

 


kerkelijk huwelijk
11 aug 1811
te Blauwhuis
  Foto.
Feike Meijes Langedijk

boer

 
Geboren 8 sep 1792 te Oosthem.
Overleden 21 sep 1848 te Oudega - Wymbr..
 
zoon van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes
 Kinderen:
 1. Meye Feikes Langedijk (1812-1890)
 2. Elizabeth Feikes Langedijk (1814-1883)
 3. Barbara Feikes Langedijk (1816-?)
 4. Jacob Feikes Langedijk (1819-?)
 5. Ynskjen Feikes Langedijk (1821-?)
 6. Pieter Feikes Langedijk (1824-?) (zie VII-AC)
 7. Reinder Feikes Langedijk (1826-?) (zie VII-AD)
 8. Hinne Feikes Langedijk (1830-?)

VI - U. Foto.
Gerrit Jacobs Flapper
boer

Geboren 26 mei 1791 te Oudega.
Overleden 13 okt 1873 te Oudega - Wymbr..

zoon van V-G. Jacob Ietes Flapper

 


huwelijk
7 jan 1814
te Wymbritseradeel
 
Gatske Meyes Langedijk

zonder beroep

 
Gedoopt 24 mei 1794 te Blauwhuis.
Overleden 10 jul 1865 te Oudega - Wymbr..
 
dochter van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes
 Kinderen:
 1. Lijsbeth Gerrits Flapper (1814-1854) (zie VII-AE)
 2. Meye Gerrits Flapper (1817-1907) (zie VII-AF)
 3. Jacob Gerrits Flapper (1819-1859)
 4. Reinder Gerrits Flapper (1821-1862)
 5. Berber Gerrits Flapper (Barbara) (1824-1900) (zie VII-AG)
 6. Pieter Gerrits Flapper (1827-1833)
 7. Johannes Gerrits Flapper (1830-1907)
 8. Jitske Gerrits Flapper (1833-1908) (zie VII-AH)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VI - V.
Antje Jacobs Flapper

Geboren 26 nov 1795 te Oudega.
Overleden 7 feb 1819 te Oudega - Wymbr..

dochter van V-G. Jacob Ietes Flapper

 


huwelijk
27 sep 1815
te Heeg
 
Pieter Piekes Nijland

timmerbaas

 
Geboren 8 aug 1791 te Oudega.
Overleden 13 dec 1863 te Wymbritseradeel.
 
zoon van Pieke Pieters Nijland en Ymkje Harmens
 Kinderen:
 1. Pieke Pieters Nijland (1816-1908)
 2. Elizabeth Nijland (1818-1819)

VI - W. Foto.
Yette Douwes Flapper
huisman (boer)

Geboren 12 jun 1783 te Hartwerd.
Overleden 29 okt 1867 te Bolsward.

zoon van V-H. Douwe Ietes Flapper

 


kerkelijk huwelijk
27 mei 1804
te Bolsward
 
Antje Jans Ypma

 
Geboren 30 okt 1783 te Witmarsum.
Overleden 14 aug 1858 te Bolsward.
 
dochter van Jan Yebs Ypma en Gerritje Hilles
 Kinderen:
 1. Douwe Yettes Flapper (1806-1874)
 2. Gerritje Yettes Flapper (1808-1869)
 3. Jan Yettes (1811-?)
 4. Antje Ietes Flapper (1812-1868)
 5. Jan Yettes Flapper (1817-1852) (zie VII-AI)
 6. Fokke Yettes Flapper (1820-?)
 7. Jacob Yettes Flapper (1823-1866)
 8. Dirk Yettes Flapper (1828-1874) (zie VII-AJ)

 
Foto. Foto.

VI - X.
Aaltje Douwes Flapper

Geboren 4 mei 1787 te Hartwerd.
Overleden 13 dec 1814 te Wommels.

dochter van V-H. Douwe Ietes Flapper

 


huwelijk
±1807
 
Johannes Feikes Yntema

boer

 
Geboren 5 mrt 1783 te Wommels.
Overleden 13 jun 1846 te Wommels.
 
zoon van Feike Johannes Yntema en Marijke Ulbes Wytsman
 Kinderen:
 1. Feike Johannes Yntema (±1809-1839) (zie VII-AK)
 2. Douwe Johannes Yntema (1810-1862) (zie VII-AL)
 3. Ulbe Johannes Yntema (1812-1817)
 4. Evert Johannes Yntema (1813-1813)
 5. Marijke Johannes Yntema (1814-1815)

 
Foto.

VI - Y.
Meye Douwes Flapper
boerenknecht

Geboren 25 jul 1816 te Witmarsum.
Overleden 21 okt 1888 te Bolsward.

zoon van V-H. Douwe Ietes Flapper

 


huwelijk
11 mei 1839
te Hennaarderadeel
 
Taetske Pieters de Boer

zonder beroep

 
Geboren 26 okt 1816 te Wommels.
Overleden 25 mei 1880 te Westhem.
 
dochter van Pieter Laurens de Boer en Antje Jacobs Mulder
 Kinderen:
 1. Rinske Meyes Flapper (1844-1867)
 2. Pieter Meyes Flapper (1846-1914)
 3. Douwe Meyes Flapper (1851-1851)

 
Foto.

VI - Z. Foto.
Klaas Douwes Flapper
veehouder

Geboren 27 aug 1820 te Hartwerd.
Overleden 20 jun 1893 te Wymbritseradeel.

zoon van V-H. Douwe Ietes Flapper

 


huwelijk
26 mei 1855
te Wonseradeel
  Foto.
Trijntje Pieters Jorna

 
Geboren 8 mei 1825 te Lollum.
Overleden 11 apr 1900 te Wymbritseradeel.
 
dochter van Pyter Pyters Jorna en Bottje Pieters Adema
 Kinderen:
 1. Maurits Klazes Flapper (1856-1918) (zie VII-AM)
 2. Pieter Klazes Flapper (1859-1859)
 3. Renske Klazes Flapper (1861-1934) (zie VII-AN)

 
Foto. Foto.

VI - AA.
Durk Douwes Flapper
koemelker

Geboren 13 sep 1822 te Hartwerd.
Overleden 16 dec 1859 te Schettens.

zoon van V-H. Douwe Ietes Flapper

 


huwelijk
12 mei 1849
te Wonseradeel
 
Antje Harmens Mulder

 
Gedoopt 25 jan 1812 te Bolsward.
Overleden 29 okt 1883 te Bolsward.
 
dochter van Harmen Jacobs Mulder en Wiebrigje Jelles Westra
 Kinderen:
 1. Wijbrigje Durks Flapper (1850-1912) (zie VII-AO)
 2. Douwe Durks Flapper (1851-<1912) (zie VII-AP)
 3. Harmen Durks Flapper (1853-?) (zie VII-AQ)

 
Foto.

VI - AB. Foto.
Jacob Douwes Flapper
zonder beroep

Geboren 22 dec 1824 te Hartwerd.
Overleden 26 apr 1910 te Witmarsum.

zoon van V-H. Douwe Ietes Flapper

 


huwelijk
28 mei 1853
te Wonseradeel
 
Teetske Andries Symonsma

boerin

 
Geboren 28 mrt 1822 te Workum.
Overleden 25 nov 1892 te Witmarsum.
 
dochter van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga
 Kinderen:
 1. doodgeboren zoon Flapper (1853-?)
 2. Douwe Jacobs Flapper (1855-1908)
 3. Rinske Flapper (1857-1909)

 
Foto.

VI - AC. Foto.
Jetske Flapper

Geboren 14 okt 1831 te Hartwerd.
Overleden 20 jan 1921 te Mirns en Bakhuizen.

dochter van V-H. Douwe Ietes Flapper

 


huwelijk
6 mei 1854
te Wonseradeel
 
Obe Douwes Veltman

 
Geboren 18 jul 1819 te Workum.
Overleden 19 jul 1881 te Mirns.
 
zoon van Douwe Eelkes Veldman en Akke Obes Popma
 Kinderen:
 1. Douwe Veltman (1855-?)
 2. Maurens Obbes Veltman (1858-1861)
 3. Maurens Veltman (1858-?)
 4. Akke Veltman (1861-?)
 5. Maurens Veltman (1865-1945) (zie VII-AR)

 
Foto.

VI - AD.
Hendrik Piers Hiemstra

Geboren 17 mrt 1773 te Edens.
Overleden 25 jun 1825 te Dronrijp.

zoon van V-I. Waltje Baukes

 


huwelijk
12 jun 1796
te Dronrijp
 
Jetske Pieters

 
Gedoopt 2 dec 1773 te Dronrijp.
Overleden 26 jan 1820 te Dronrijp.
 
dochter van Pieter Tjerks en Jeltje Meinderts
 Kinderen:
 1. Pier Hendriks Hiemstra (1797-1830)
 2. Jeltje Hendriks (1800-1828)
 3. Symontje Hendriks Hiemstra (1802-1880)
 4. Ytje Hendriks Hiemstra (1804-1862)
 5. Pietje Hendriks Hiemstra (1807-1890)
 6. Petrus Hendriks Hiemstra (1809-1863) (zie VII-AS)
 7. Waltje Hendriks Hiemstra (1818-1818)

VI - AE.
Bauke Piers Hiemstra
kastelein

Geboren 10 jun 1778 te Tzum.
Overleden 12 okt 1859 te Menaldumadeel.

zoon van V-I. Waltje Baukes

 


huwelijk
apr 1809
te Baard
 
Geertje Pieters

 
 Kinderen:
 1. Waltje Baukes Hiemstra (1810-1892)
 2. Hyke Baukes Hiemstra (1814-?)
 3. Petronella Baukes Hiemstra (1818-?)
 4. Pier Baukes Hiemstra (1820-?)

VI - AF.
Minke Piers Hiemstra

Geboren 20 jul 1782 te Tzum.
Overleden 11 mrt 1857 te Wymbritseradeel.

dochter van V-I. Waltje Baukes

 
 
Hessel Gosses Visser

koopman

 
Gedoopt 23 mrt 1774 te Heeg.
Overleden 13 sep 1858 te Westhem.
 
zoon van Gosse Reintjes en Hieltje Hessels
 Kinderen:
 1. Hijke Hessels Visser (1804-?) (zie VII-AT)
 2. Gosse Hessels (1806-?)
 3. Gosse Hessels Visser (1810-?)
 4. Pier Hessels Visser (1811-?)
 5. Waltie Hessels Visser (1814-?)
 6. Jan Hessels Visser (1816-?)
 7. Symen Hessels Visser (1818-?)
 8. Rintje Hessels Visser (1821-?) (zie VII-AU)
 9. Trijntje Hessels Visser (1823-?)

VI - AG.
Minke Durks de Boer
zonder beroep

Geboren 17 mrt 1791 te Baburen.
Overleden 21 apr 1859 te Bolsward.

dochter van V-J. Durk Boukes

 


huwelijk
26 dec 1816
te Hennaarderadeel
 
Gerben Jans Jorna

koopman

 
Gedoopt 21 mrt 1798 te Bolsward.
Overleden 20 jan 1862 te Bolsward.
 
zoon van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma
 Kinderen:
 1. Fokje Gerbens Jorna (1819-?)
 2. Durk Gerbens Jorna (1821-?)
 3. Botje Gerbens Jorna (1824-1905) (zie VII-AV)

VI - AH.
Bauke Dirks de Boer

Geboren 3 jan 1798 te Edens.
Overleden 13 dec 1866 te Edens.

zoon van V-J. Durk Boukes

 


huwelijk
2 nov 1827
te Hennaarderadeel
 
Waltje Reins Miedema

 
Geboren 13 okt 1804 te Burgwerd.
Overleden 28 mrt 1879 te Bolsward.
 
dochter van Rein Pieters Miedema en Tietje Jans Ypma
 Kinderen:
 1. Bottje Baukes de Boer (±1831-?)
 2. Rein Baukes de Boer (1833-?) (zie VII-AW)
 3. Okke Baukes de Boer (1836-1874) (zie VII-AX)
 4. Dirk Baukes de Boer (±1839-?)
 5. Jan Baukes de Boer (1839-1911) (zie VII-AY)
 6. Fetje Baukes de Boer (1841-1880) (zie VII-AZ)
 7. Antje Baukes de Boer (1845-?)
 8. Minke Baukes de Boer (1847-1928) (zie VII-BA)

VI - AI.
Rients Minnes Bosma

zoon van V-L. Siebrig Baukes

 


huwelijk
13 mei 1819
te Franekeradeel
 
Eeke Johannes Tolsma

 

 
dochter van Johannes Dirks Tolsma en Hiske Doedes
 Kinderen:
 1. Minne Rientses Bosma
 2. Johannes Rientses Bosma
 3. Franciscus Rientses Bosma
 4. Dirk Rientses Bosma
 5. Hiske Rientses Bosma
 6. Sybrig Rientses Bosma (1823-?)