Generatie VII
In deze generatie zijn 73 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 308 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1826 en 1905. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (51x), Workum (26x), Wonseradeel (24x), Tirns (17x), Wymbritseradeel (17x), Westhem (17x), Greonterp (13x), Burgwerd (12x), Hennaarderadeel (10x), Makkum (8x), Oosterend - Hennaarderadeel (7x), Herbaijum (7x), Nijhuizum (6x), Hommerts (6x), Idzega (6x), Tjalhuizum (5x), Gaasterland (4x), Leeuwarden (4x), Wolsum (4x), Oldeklooster - Frl. (4x), Nijega - Hem. Old. (3x), Ypecolsga (3x), Heeg (3x), Joure (3x), Snikzwaag (3x), Gaastmeer (2x), Ferwoude (2x), Hemelumer Oldeferd (2x), Blauwhuis (2x), Nijland - Súdwest Fryslân (2x), Piaam (2x), Parrega (2x), Oudega - Wymbr. (2x), Oosthem (2x), Kampen (2x), Amsterdam (2x), Lutkewierum, gem. Franekeradeel, Hidaard, Harlingen, Koudum, Franekeradeel, Oudega, Hartwerd en Gaast.

 


VII - A.
Akke Ittes Roodhof

dochter van VI-A. Itte Harmens Roodhof

 


huwelijk
11 mei 1843
te Hemelumer Oldeferd
 
David Sytzes van der Werf

boer

 
Geboren te Parrega.
 
zoon van Sytze Davids van der Werf en Sybrig Aukes van der Wey
 Kind:

     Sytze van der Werf (1844-1928) (zie VIII-A)
 


VII - B.
Klaas Dooitzes Ydema

Geboren 13 apr 1806 te Oudega - Wymbr..

zoon van VI-D. Dooitse Klazes Ydema

 


huwelijk
8 jun 1839
te Wonseradeel
 
Marijke Harings Hollander

 

 
dochter van Haring Jans Hollander en Martzen Sakes van der Meer
 Kinderen:
 1. Theodorus Ydema (1840-?)
 2. Haring Ydema (1842-?)
 3. Jan Ydema (1846-?)
 4. doodgeboren zoon Ydema (1854-?)
 5. Willem Ydema (1856-?)

VII - C.
Sibbele Johannes Brandenburg
arbeider

Gedoopt 12 mei 1806 te Blauwhuis.
Overleden 7 nov 1879 te Wonseradeel.

zoon van VI-E. Marijke Klazes Yedema

 


huwelijk
27 apr 1831
te Wymbritseradeel
 
Sijke Barts Weldring

 
Geboren 21 mrt 1810 te Bolsward.
Overleden 9 sep 1887 te Wonseradeel.
 
dochter van Bart Johannes Weldring en Trijntje Jans Kroontje
 Kinderen:
 1. Trijntje Sibles Brandenburg (1832-1855)
 2. Marijke Sibles Brandenburg (1834-1896) (zie VIII-B)
 3. Aaltje Sibles Brandenburg (1838-1921) (zie VIII-C)
 4. Jantje Sibles Brandenburg (1841-1916)

VII - D.
Jietske Johannes Brandenburg
dienstmeid

Geboren 24 apr 1811 te Greonterp.
Overleden 18 nov 1885 te Bolsward.

dochter van VI-E. Marijke Klazes Yedema

 


huwelijk
24 okt 1847
te Bolsward
 
Luutze Jans Krol

smidsknecht

 
Geboren 29 aug 1799 te Bolsward.
Overleden 7 mrt 1857 te Bolsward.
 
zoon van Jan Meinderts Krul en Agnietje Luutzens

huwelijk
18 jun 1871
te Bolsward
 
Ate Siebes van Oosterbaan

turfdrager

 
Geboren 26 apr 1817 te Bolsward.
Overleden 20 dec 1897.
 
zoon van Sybe Ates van Oosterbaan en Antje Hendriks ter Veer
 Kinderen:
 1. Agnietje Luutzes Krul (1850-1858)
 2. Joannes Luutzes Krul (1852-1902)

VII - E.
Waltje Sybrens Ydema

Geboren 24 mei 1811 te Oudega - Wymbr..
Overleden 13 mrt 1866 te Tzum.

dochter van VI-G. Sybren Klazes Ydema

 


huwelijk
17 mei 1834
te Wymbritseradeel
 
Thomas Gerbens Teppema

boer

 
Geboren 12 mrt 1809 te Loënga.
Overleden 14 jan 1859 te Tirns.
 
zoon van Gerben Pieters Teppema en Baukje Thomas Wiersma
 Kinderen:
 1. Duttje Thomas Teppema (1835-1911)
 2. Elisabeth Thomas Teppema (1842-1920)
 3. Sybren Thomas Teppema (1845-?)

VII - F. Foto.
Hille Sybrens Ydema
boerenbedrijf

Geboren 13 jan 1823 te Oudega - Wymbr..
Overleden 23 aug 1884 te Sneek.

zoon van VI-G. Sybren Klazes Ydema

 


huwelijk
9 mei 1846
te Wymbritseradeel
  Foto.
Froukje Pieters Koopmans

zonder beroep

 
Geboren 25 apr 1822 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 30 mrt 1899 te Bolsward.
 
dochter van Pieter Sybrens Koopmans en Francisca Agatha Kapper
 Kinderen:
 1. Franskje Hilles Ydema (1847-1847)
 2. doodgeboren dochter Ydema (1847-1847)
 3. Doetje Hilles Ydema (1848-1880)
 4. Franskje Hilles Ydema (1849-1929) (zie VIII-D)
 5. Petrus Hilles Ydema (1851-?) (zie VIII-E)
 6. Sybrig Hilles Ydema (1854-?)
 7. Sybrandus Hilles Ydema (1855-?)
 8. Elizabeth Hilles Ydema (1856-?)
 9. Marijke Hilles Ydema (1858-?)
 10. Elizabeth Hilles Ydema (1861-?)
 11. Yete Hilles Ydema (1863-?)

VII - G.
Yfke Siebrens Ydema

Geboren 30 okt 1824 te Wymbritseradeel.

dochter van VI-G. Sybren Klazes Ydema

 


huwelijk
3 mei 1851
te Baarderadeel
 
Rintje Jetzes Dijkstra

 
Geboren 23 mei 1816 te Nijland - Súdwest Fryslân.
 
zoon van Jetze Sytzes Dijkstra en Teetske Rintjes Ketelaar
 Kind:

     Siebren Rintjes Dijkstra (1866-1956)
 


VII - H.
Johannes Sybrens Ydema
kunstenaar

Geboren 2 mei 1838 te Oudega - Wymbr..
Overleden te Den Haag.

zoon van VI-G. Sybren Klazes Ydema

 


huwelijk
9 mei 1863
te Wymbritseradeel
  zie VIII - AG.
Intje Johannes Flapper

dienstmeid

 
Geboren 15 aug 1837 te Oldeklooster - Frl..
Overleden ±1904 te Den Haag.

dochter van VII-W. Johannes Yettes Flapper

 Kinderen:
 1. Joukjen Ydema (1864-1864)
 2. Johannes Ydema (1866-?) (zie VIII-F)
 3. Sybren Ydema (1869-1869)
 4. Joukje Ydema (1871-?)
 5. Sijbren Ydema (1873-?)
 6. Ignatius Ydema (1876-1937)

VII - I. Foto.
Durk Yettes Flapper
huisschilder

Geboren 14 jun 1821 te Abbega.
Overleden 22 apr 1884 te Greonterp.

zoon van VI-I. Yette Dirks Flapper

 


huwelijk
10 mei 1850
te Wonseradeel
 
Elske Franses Burkels

 
Geboren 30 jul 1825 te Woudsend.
Overleden 11 dec 1899 te Bolsward.
 
dochter van Frans Antoons Burkels (Franciscus) en Rommetje Hessels Boersma
 Kinderen:
 1. Yette Dirks Flapper (1851-1890)
 2. Bote Flapper (1852-1906) (zie VIII-G)
 3. Frans Flapper (1852-1896) (zie VIII-H)
 4. Jeltje Flapper (1855-1932)
 5. Romkje Flapper (1857-1924)
 6. Trijntje Flapper (1859-1945) (zie VIII-I)
 7. Johanna Flapper (1863-1885) (zie VIII-J)
 8. Pietje Durks Flapper (1866-?)
 9. Anne Flapper (Antoon) (1869-1929) (zie VIII-K)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - J.
Fokke Elings Homminga
boer

Geboren 11 feb 1819 te Tjerkwerd.
wonende te Snikzwaag

zoon van VI-J. Akke Fokkes Flapper

 


huwelijk
9 mei 1840
te Wymbritseradeel
 
Trijntje Uiltjes Palsma

zonder beroep

 
Geboren 8 okt 1815 te Heeg.
Overleden 16 mei 1871 te Heeg.
 
dochter van Uiltje Jans Palsma en Grietje Joostes Huitema
 Kind:

     Akke Fokkes Homminga (1854-1939) (zie VIII-L)
 


VII - K.
Sjieuke Elings Homminga

Geboren 24 nov 1823 te Wonseradeel.
Overleden 19 dec 1899 te Hieslum.

zoon van VI-J. Akke Fokkes Flapper

 


huwelijk
13 mei 1871
te Wonseradeel
 
Jeltje van der Berg

zonder beroep

 
Geboren 20 mei 1849 te Parrega.
Overleden 21 jan 1937 te Bolsward.
 
dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema
 Kinderen:
 1. Frans Homminga
 2. Akke Sjoukes Homminga (1880-1959)

VII - L.
Stijntje Elings Homminga

Geboren 15 jul 1830 te Wonseradeel.

dochter van VI-J. Akke Fokkes Flapper

 


huwelijk
3 jun 1854
te Wonseradeel
 
Laas Meyes van der Zee

 
Geboren 22 sep 1823 te Greonterp.
 
zoon van Meye Lazes van der Zee en Boukien Hessels Dijkstra
 Kind:

     Akke van der Zee (1862-1922)
 


VII - M.
Christiaan Wybrens Altena

Geboren 20 apr 1827 te Makkum.

zoon van VI-L. Meike Fokkes Flapper

 


huwelijk
12 mei 1855
te Wonseradeel
 
Yda Klazes Gerritsma

 
Geboren 13 jun 1834 te Bolsward.
 
dochter van Klaas Ates Gerritsma en Anna Catharina Schilstra

huwelijk
14 jun 1866
te Wonseradeel
 
Franske Feit

 
Geboren 5 sep 1822 te Makkum.
 
dochter van Treese Feit
 Kind:

     Wybren Altena
 


VII - N.
Grietje Wiebes Homminga
zonder beroep

Geboren 16 jul 1823 te Tjerkwerd.
Overleden 19 sep 1857 te Westhem.

dochter van VI-M. Hiske Fokkes Flapper

 


huwelijk
15 mei 1846
te Wonseradeel
 
Johannes Sjoerds Rijpma

zonder beroep

 
Geboren 4 nov 1816 te Tjerkwerd.
Overleden 30 jul 1885 te Sandfirden.
 
zoon van Sjoerd Jarigs Rijpma en Bieuwkjen Gerbens Visser
 Kind:

     Jarig Johannes Rijpma (1850-1925) (zie VIII-M)
 


VII - O. Foto.
Dirk Yettes Flapper
boer

Geboren 11 dec 1823 te Nijhuizum.
Overleden 22 dec 1861 te Nijhuizum.

zoon van VI-N. Ytte Fokkes Flapper

 


huwelijk
26 nov 1853
te Wymbritseradeel
 
Baukje Pieters Palstra

dienstmeid

 
Geboren 10 dec 1831 te Dronrijp.
Overleden 21 apr 1921 te Nijhuizum.
 
dochter van Pieter Sjoerds Palstra en Antje Tjerks Huitema
 Kinderen:
 1. Tjitske Flapper (1855-1879) (zie VIII-N)
 2. Yette Flapper (1857-1934)
 3. Antje Flapper (1859-1859)
 4. Pieter Flapper (1860-1919) (zie VIII-O)
 5. Antje Flapper (1861-1861)
 6. Stijntje Flapper (1861-1861)

 
Foto. Foto. Foto.

VII - P. Foto.
Marijke Jittes Flapper

Geboren 8 feb 1826 te Nijhuizum.
Overleden 25 feb 1874 te Makkum.

dochter van VI-N. Ytte Fokkes Flapper

 


huwelijk
29 apr 1852
te Workum
 
Anne Jacobs Kooiker

 
Geboren 18 dec 1831 te Workum.
Overleden 29 mei 1879 te Makkum.
 
zoon van Jacob Annes Kooiker en Grietje Ypkes Huisman
 Kinderen:
 1. Tjitske Annes Kooiker (1853-?)
 2. Jacob Annes Kooiker (1854-?)
 3. Grietje Annes Kooiker (1856-?)
 4. Stientje Annes Kooiker (1858-1910) (zie VIII-P)
 5. Regina Annes Kooiker (1860-1892)
 6. Jitsche Annes Kooiker (1863-?)
 7. Cecilia Annes Kooiker (1865-1865)
 8. Dominicus Annes Kooiker (1866-1868)
 9. Dirk Annes Kooiker (1866-1866)
 10. Dirk Annes Kooiker (1867-1867)
 11. Cecilia Annes Kooiker (Sietske) (1870-1958) (zie VIII-Q)

VII - Q. Foto.
Douwe Yettes Flapper
boer

Geboren 14 sep 1834 te Nijhuizum.
Overleden 31 jan 1906 te Tjerkwerd.

zoon van VI-N. Ytte Fokkes Flapper

 


huwelijk
7 jun 1857
te Workum
  Foto.
Susanna Dirks van der Werf

boerin

 
Geboren 16 mrt 1837 te Workum.
Overleden 10 jan 1861 te Piaam.
 
dochter van Dirk Douwes van der Werf en Aaltje Hendriks van der Pol

huwelijk
30 jan 1862
te Wonseradeel
 
Geertje Hommes Jorna

 
Geboren 27 mei 1840 te Arum.
Overleden 21 aug 1913 te Tjerkwerd.
 
dochter van Homme Jans Jorna en Marijke Hannes de Boer
 Kinderen:
 1. Jitte Douwes Flapper (1859-1934) (zie VIII-R)
   
 2. Susanna Flapper (1863-1920) (zie VIII-S)
 3. Marijke Flapper (1864-1875)
 4. Hironimus Flapper (1865-1940)
 5. Tjitske Douwes Flapper (1867-1906) (zie VIII-T)
 6. Fokje Douwes Flapper (1869-1894)
 7. Johannes Dominicus Flapper (1870-1928) (zie VIII-U)
 8. Anne Douwes Flapper (1873-1936) (zie VIII-V)
 9. Dorothea Flapper (1875-1943) (zie VIII-W)
 10. Wiebe Douwes Flapper (1876-1877)
 11. doodgeboren zoon Flapper (1878-1878)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - R.
Marijke Veltman

Geboren 15 feb 1831 te Westhem.

dochter van VI-O. Taetske Fokkes Flapper

 


huwelijk
19 mei 1866
te Wonseradeel
 
Ruurd van den Berg

 
Geboren 19 mei 1837 te Parrega.
 
zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema
 Kind:

     Hiske van den Berg (1867-?)
 


VII - S.
Liskjen Reijers Flapper
zonder beroep

Geboren 15 feb 1830 te Workum.
Overleden 6 nov 1867 te Workum.

dochter van VI-P. Reijer Fokkes Flapper

 


huwelijk
14 jun 1857
te Workum
 
Theodorus Foppes Huizinga

bakker

 
Geboren 2 okt 1828 te Westhem.
Overleden 26 mrt 1905 te Workum.
 
zoon van Foppe Jetses Huizinga en Geertje Tietes Palstra
 Kinderen:
 1. Foppe Huizinga (1861-?)
 2. Reijer Huizinga (1863-?)
 3. Reijer Huizinga (1864-?)

VII - T. Foto.
Fokke Reijers Flapper
timmerknecht

Geboren 12 feb 1832 te Workum.
Overleden 18 jul 1905 te Nijega - Hem. Old..

zoon van VI-P. Reijer Fokkes Flapper

 


huwelijk
16 mei 1858
te Workum
 
Aaltje Aukes Bosman

zonder beroep

 
Geboren 20 okt 1829 te Balk.
Overleden 13 okt 1907 te Nijega - Hem. Old..
 
dochter van Auke Douwes Bosman en Antje Jans Rekers
 Kinderen:
 1. doodgeboren zoon Flapper (1859-?)
 2. doodgeboren zoon Flapper (1859-?)
 3. Antje Fokkes Flapper (1860-1862)
 4. Reijer Fokkes Flapper (1862-1930) (zie VIII-X)
 5. Auke Fokkes Flapper (1866-1948) (zie VIII-Y)
 6. doodgeboren dochter Flapper (1867-?)
 7. Antje Fokkes Flapper (1868-?) (zie VIII-Z)

 
Foto.

VII - U.
Waltje Yettes Flapper
zonder beroep

Geboren 7 apr 1800 te Hartwerd.
Overleden 25 mei 1834 te Midlum.

dochter van VI-Q. Yette Jacobs Flapper

 


huwelijk
28 mei 1825
te Wonseradeel
 
Douwe Harmens van der Tol

kooltjer

 
Geboren 4 dec 1802 te Midlum.
Overleden 30 jun 1880 te Almenum.
 
zoon van Harmen Ypes van der Tol en Pietie Harmens van der Wal
 Kinderen:
 1. Yntje Douwes van der Tol (1828-1873)
 2. Pietje Douwes van der Tol (1826-<1888) (zie VIII-AA)
 3. Harmen Douwes van der Tol (1830-1832)
 4. Yette Douwes van der Tol (1830-1831)

VII - V. Foto.
Jacob Yettes Flapper
boer

Geboren 7 apr 1802 te Burgwerd.
Overleden 26 nov 1855 te Workum.

zoon van VI-Q. Yette Jacobs Flapper

 


huwelijk
8 mei 1830
te Wonseradeel
  Foto.
Andrieske Jans Jorna

 
Geboren 29 nov 1805 te Kubaard.
Overleden 19 nov 1841 te Workum.
 
dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma

huwelijk
26 apr 1843
te Workum
 
Hiltje Jans Jorna

boerin

 
Geboren 27 mei 1815 te Kubaard.
Overleden 21 jun 1887 te Workum.
 
dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma
 Kinderen:
 1. Fokje Jacobs Flapper (1831-1855)
 2. Intje Jacobs Flapper (1832-1913) (zie VIII-AB)
 3. Marijke Jacobs Flapper (1834-1869)
 4. Yette Jacobs Flapper (1835-1902)
 5. Feikje Jacobs Flapper (1837-1859)
 6. Waltje Jacobs Flapper (1838-1885)
 7. Anna Jacobs Flapper (1840-1858)
 8. Andrieske Jacobs Flapper (1841-1842)
   
 9. Johannes Jacobs Flapper (1844-1933) (zie VIII-AC)
 10. Petrus Jacobs Flapper (1846-1933) (zie VIII-AD)
 11. Andreas Jacobs Flapper (1848-1855)
 12. Andrieske Jacobs Flapper (1851-1929) (zie VIII-AE)
 13. Hendrik Jacobs Flapper (1854-1925)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - W.
Johannes Yettes Flapper
boer

Geboren 7 sep 1806 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 13 apr 1884 te Bolsward.

zoon van VI-Q. Yette Jacobs Flapper

 


huwelijk
2 mei 1835
te Wonseradeel
  Foto.
Taetske Lolles van der Meer

 
Geboren 10 nov 1812 te Workum.
Overleden 17 aug 1880 te Bolsward.
 
dochter van Lolle Hessels van der Meer en Ytje Johannes Symonsma
 Kinderen:
 1. Lolle Johannes Flapper (Lodewijk) (1836-1896) (zie VIII-AF)
 2. Intje Johannes Flapper (1837-±1904) (zie VIII-AG)
 3. Yette Johannes Flapper (1838-1914) (zie VIII-AH)
 4. Yttje Johannes Flapper (1840-1890) (zie VIII-AI)
 5. Catharina Johannes Flapper (1845-1911)
 6. Michael Johannes Flapper (1847-1881) (zie VIII-AJ)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - X. Foto.
Sijmon Yettes Flapper
boer

Geboren 14 dec 1808 te Burgwerd.
Overleden 25 jan 1848 te Burgwerd.

zoon van VI-Q. Yette Jacobs Flapper

 


huwelijk
13 apr 1834
te Workum
  Foto.
Tjitske Johannes van der Meulen

boerin

 
Geboren 22 jan 1812 te Workum.
Overleden 12 mei 1838 te Burgwerd.
 
dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen en Taetske Ypes Ketelaar

huwelijk
24 okt 1840
te Wonseradeel
 
Teetske Andries Symonsma

boerin

 
Geboren 28 mrt 1822 te Workum.
Overleden 25 nov 1892 te Witmarsum.
 
dochter van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga
 Kinderen:
 1. Yette Symens Flapper (1835-1901) (zie VIII-AK)
 2. Taetske Symons Flapper (1836-1836)
 3. Johannes Symons Flapper (1838-1860)
   
 4. Andries Sijmens Flapper (1841-1920)
 5. Tjitske Sijmens Flapper (1842-1909)
 6. Petrus Sijmens Flapper (1844-1928)
 7. Michiel Sijmens Flapper (1846-1879)
 8. Symontje Sijmens Flapper (1848-1931) (zie VIII-AL)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - Y.
Okke Yettes Flapper
kastelein

Geboren 30 mei 1813 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 12 nov 1864 te Tirns.

zoon van VI-Q. Yette Jacobs Flapper

 


huwelijk
20 mei 1843
te Wonseradeel
 
Jetske Wudmers Tolsma

 
Geboren 19 jul 1818 te Nijland - Súdwest Fryslân.
Overleden 22 mrt 1887 te Bolsward.
 
dochter van Widmer Pieters Tolsma en IJttje Gerrits de Boer
 Kinderen:
 1. Ytje Okkes Flapper (1844-?)
 2. Intje Okkes Flapper (1846-1886)
 3. Yette Okkes Flapper (1847-?)
 4. Waltje Okkes Flapper (1849-1901) (zie VIII-AM)
 5. Wudmer Okkes Flapper (1850-1851)
 6. Wudmer Okkes Flapper (1852-?)
 7. Petrus Okkes Flapper (1854-1933) (zie VIII-AN)
 8. Yttje Okkes Flapper (1857-1935) (zie VIII-AO)
 9. Akke Okkes Flapper (1859-?) (zie VIII-AP)

 
Foto. Foto.

VII - Z. Foto.
Durk Yettes Flapper
landbouwer

Geboren 29 jan 1818 te Hartwerd.
Overleden 4 sep 1867 te Bolsward.

zoon van VI-Q. Yette Jacobs Flapper

 


huwelijk
16 mei 1857
te Wonseradeel
 
Teetske Baukes Siemensma

 
Geboren 19 sep 1830 te Workum.
Overleden 13 apr 1915 te Bolsward.
 
dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts
 Kinderen:
 1. Yette Flapper (1858-?) (zie VIII-AQ)
 2. Marijke Flapper (1860-1941) (zie VIII-AR)
 3. IJntje Flapper (1862-1955)
 4. Elisabeth Flapper (1866-1946) (zie VIII-AS)

 
Foto. Foto.

VII - AA.
Vau Wybes van der Zee (Froukje)
zonder beroep

Geboren 10 jan 1805 te Ypecolsga.
Overleden 9 mei 1883 te Bolsward.

dochter van VI-R. Gerberig Jacobs Flapper

 


huwelijk
19 feb 1839
te Wymbritseradeel
 
Marten Foppes Teernstra

schipper

 
Geboren 11 aug 1814 te Burgwerd.
Overleden 10 okt 1881 te Bolsward.
 
zoon van Foppe Jans Teernstra en Grietje Gerrits Gerritsma
 Kinderen:
 1. Wijbe Martens Teernstra (1840-?)
 2. Grietje Teernstra (1843-1922)

VII - AB.
Aaltje Wiebes van der Zee

Geboren 20 jan 1814 te Heeg.

dochter van VI-R. Gerberig Jacobs Flapper

 


huwelijk
1 jun 1839
te Wymbritseradeel
 
Sybren Sjoerds Hiemstra

 
Geboren 9 jun 1815 te Heeg.
 
zoon van Sjoerd Murks Hiemstra (Sioert) en Jildouw Feddes Ypma
 Kind:

     Murk Hiemstra (1852-1931) (zie VIII-AT)
 


VII - AC.
Pieter Feikes Langedijk

Geboren 29 aug 1824 te Oudega - Wymbr..

zoon van VI-T. Matsen Jacobs Flapper

 


huwelijk
11 mei 1854
te Franekeradeel
 
Geertruida Tjeerds van der Meer

 
Geboren 12 mei 1832 te Irnsum.
 
dochter van Tjeerd Pieters van der Meer en Catharina Hanzes Bolta
 Kinderen:
 1. Martsen Langedijk (Martha) (1855-?) (zie VIII-AU)
 2. Marijke Langedijk
 3. Feike Langedijk (1863-1864)

VII - AD.
Reinder Feikes Langedijk
zonder beroep

Geboren 18 aug 1826 te Oudega - Wymbr..
wonende te Schettens

zoon van VI-T. Matsen Jacobs Flapper

 


huwelijk
30 okt 1861
te Leeuwarderadeel
 
Wytske Piers Stornebrink

zonder beroep

 
Geboren 21 mrt 1836 te Wijtgaard.
 
dochter van Pier Thomas Stornebrink en Grietje Jacobs Postma
 Kind:

     Reintje Langedijk (1874-1958) (zie VIII-AV)
 


VII - AE.
Lijsbeth Gerrits Flapper
zonder beroep

Geboren 8 dec 1814 te Westhem.
Overleden 16 jun 1854 te Wolsum.

dochter van VI-U. Gerrit Jacobs Flapper

 


huwelijk
30 jun 1838
te Wymbritseradeel
 
Sjoerd Sjerps Pietersma

arbeider

 
Geboren 13 jan 1811 te Dedgum.
Overleden 9 nov 1884.
 
zoon van Sjerp Pieters Pietersma en Jitske Hessels van der Meer
 Kinderen:
 1. Jetske Sjoerds Pietersma (1839-1839)
 2. Sijbrandus Sjoerds Pietersma (1840-1892) (zie VIII-AW)
 3. Gerrit Sjoerds Pietersma (1841-?)
 4. Jetske Sjoerds Pietersma (1844-?) (zie VIII-AX)
 5. Pieter Sjoerds Pietersma (1845-?)
 6. Johannes Sjoerds Pietersma (1849-?)
 7. Gatske Sjoerds Pietersma (1851-1921) (zie VIII-AY)
 8. Marijke Sjoerds Pietersma (1853-?)

VII - AF. Foto.
Meye Gerrits Flapper

Geboren 2 mei 1817 te Hieslum.
Overleden 4 jun 1907 te Westhem.

zoon van VI-U. Gerrit Jacobs Flapper

 


huwelijk
9 mei 1840
te Wymbritseradeel
  Foto.
Sjieuwke Uiltjes Palsma

 
Geboren 3 jan 1819 te Oosthem.
Overleden 4 dec 1885 te Blauwhuis.
 
dochter van Uiltje Jans Palsma en Grietje Joostes Huitema
 Kinderen:
 1. Gatske Meyes Flapper (1841-1924) (zie VIII-AZ)
 2. Grietje Meyes Flapper (1843-1926)
 3. Marijke Meyes Flapper (1846-1927) (zie VIII-BA)
 4. Gerrit Meyes Flapper (1850-1937) (zie VIII-BB)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VII - AG. Foto.
Berber Gerrits Flapper (Barbara)

Geboren 23 jul 1824 te Oudega - Wymbr..
Overleden 20 aug 1900 te Abbega.

dochter van VI-U. Gerrit Jacobs Flapper

 


huwelijk
18 jun 1853
te Wymbritseradeel
 
Johannes Ypkes Walta

turfschipper

 
Geboren 17 jan 1826 te Westhem.
Overleden 29 mei 1901 te Wymbritseradeel.
 
zoon van IJpke Johannes Walta en Fettje Fekkes de Vries
 Kinderen:
 1. Fetje Walta (1854-?) (zie VIII-BC)
 2. Gerrit Johannes Walta (1856-?)
 3. Ypke Johannes Walta (1857-?)
 4. Gatske Johannes Walta (1859-?)

VII - AH. Foto.
Jitske Gerrits Flapper
boerin

Geboren 23 apr 1833 te Oudega - Wymbr..
Overleden 2 mrt 1908 te Bolsward.

dochter van VI-U. Gerrit Jacobs Flapper

 


huwelijk
4 jun 1859
te Wonseradeel
 
Johannes Durks van der Meulen

boer

 
Geboren 13 jun 1831 te Hieslum.
Overleden 29 apr 1869 te Greonterp.
 
zoon van Dirk Sybrens van der Meulen en Berendje Berends Postma

huwelijk
18 jan 1872
te Wonseradeel
 
Simon Sjoerds Hoekstra

 
Geboren 27 jan 1842 te Westhem.
Overleden 2 okt 1918 te Bolsward.
 
zoon van Sjoerd Klazes Hoekstra en Sijtske Sjoerds Palstra
 Kinderen:
 1. Durk van der Meulen (1861-1861)
 2. Durk van der Meulen (1862-1943)
 3. Gatske van der Meulen (1863-1933) (zie VIII-BD)
 4. Berber van der Meulen (1865-1885)
 5. Gerrit van der Meulen (1868-1952)
   
 6. Sjoerd Simons Hoekstra (1873-1886)
 7. Johannes Simons Hoekstra (1875-1961) (zie VIII-BE)

 
Foto.

VII - AI. Foto.
Jan Yettes Flapper
kastelein

Geboren 11 jun 1817 te Westhem.
Overleden 17 mei 1852 te Bolsward.

zoon van VI-W. Yette Douwes Flapper

 


huwelijk
15 mei 1846
te Wonseradeel
 
Rinske Pieters de Jong

 

 
dochter van Pieter Hommes de Jong en Jantje Jans Dijkstra
 Kinderen:
 1. Yette Flapper (1847-?)
 2. Petrus Flapper (1849-1905) (zie VIII-BF)
 3. Antje Flapper (1850-?)