Generatie VIII
In deze generatie zijn 91 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1944. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (65x), Wymbritseradeel (44x), Workum (25x), Leeuwarden (20x), Wons (17x), Wonseradeel (16x), Hennaarderadeel (13x), Oldeklooster - Frl. (13x), Greonterp (12x), Almenum (12x), Heeg (12x), Tjerkwerd (9x), Westhem (9x), Wommels (9x), Hidaard (9x), Barradeel (8x), Oosterend - Hennaarderadeel (8x), Idzega (7x), Oudega - Wymbr. (6x), Hommerts (6x), It Heidenskip (5x), Doniawerstal (5x), Harlingen (5x), Wolsum (5x), Amsterdam (4x), Balk (4x), Nijland - Súdwest Fryslân (4x), Sandfirden (3x), Stavoren (3x), Sloten - Frl. (3x), Groningen (3x), Scharnegoutum (3x), Leeuwarderadeel (3x), Loënga (3x), Rotterdam (2x), Gaastmeer (2x), Hartwerd (2x), Exmorra (2x), Den Haag (2x), Burgwerd (2x), Franeker (2x), Hemelumer Oldeferd (2x), Goënga (2x), Hindeloopen (2x), Wirdum - Frl. (2x), Huizum (2x), Blauwhuis, Dedgum, Sneek, Midlum, Mirns, Mirns en Bakhuizen, Makkum, Gaasterland, Goïngarijp, Nijega - Hem. Old., Lytshuzen, Lutkewierum, Kubaard, Mühlheim - Dld., Roodhuis, Oudega - Hem. Old., Oosterzee, Irnsum, Achlum en gem. Wymbritseradeel. Er zijn momenteel nog 26 van de 418 kinderen in leven.

 


VIII - A.
Sytze van der Werf

Geboren 5 mrt 1844 te Koudum.
Overleden 10 okt 1928 te Sloten - Frl..

zoon van VII-A. Akke Ittes Roodhof

 


huwelijk
9 mei 1878
te Gaasterland
 
Johanneske Zalmstra

 
Geboren 19 aug 1852 te Rijs.
Overleden 21 mrt 1929 te Sloten - Frl..
 
dochter van Frank Jozefs Zalmstra en Idskjen Lammerts de Jong
 Kind:

     Itte van der Werf (1892-1965) (zie IX-A)
 


VIII - B.
Marijke Sibles Brandenburg
naaister

Geboren 22 jul 1834 te Westhem.
Overleden 13 mrt 1896 te Dedgum.

dochter van VII-C. Sibbele Johannes Brandenburg

 


huwelijk
12 mei 1860
te Wonseradeel
  Foto.
Romke Jans Teernstra

boerenarbeider

 
Geboren 6 dec 1835 te Burgwerd.
Overleden 17 mrt 1916 te Dedgum.
 
zoon van Jan Harings Teernstra en Marijke Jans Vlietstra
 Kinderen:
  1. Jan Teernstra (1861-1937)
  2. Sibbele Teernstra (Sible) (1862-1931) (zie IX-B)
  3. Martinus Teernstra (1864-1933)
  4. Hotze Teernstra (1866-1946) (zie IX-C)
  5. Syke Teernstra (1868-1933)
  6. Maryke Teernstra (1870-1950)
  7. Foppe Teernstra (Fabiaan) (1873-1948)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - C.
Aaltje Sibles Brandenburg
dienstmeid

Geboren 3 dec 1838 te Greonterp.
Overleden 3 jan 1921 te Bolsward.

dochter van VII-C. Sibbele Johannes Brandenburg

 


huwelijk
5 mei 1866
te Wonseradeel
  Foto.
Pieter Jans Teerenstra

boerenknecht

 
Geboren 9 okt 1839 te Abbega.
Overleden 14 jan 1901 te Bolsward.
 
zoon van Jan Johannes Teerenstra en Trijntje Romkes Hoeksma
 Kinderen:
  1. Jan Pieters Teerenstra (1867-1928) (zie IX-D)
  2. Sibble Pieters Teernstra (1868-1869)
  3. Trijntje Pieters Teerenstra (1870-1958)
  4. Sijke Pietronella Pieters Teerenstra (1872-1946)
  5. Froukje Pieters Teerenstra (1874-1972)
  6. Johanna Pieters Teerenstra (1876-1967)
  7. Sibbeltje Pieters Teernstra (1878-1879)
  8. Sibbele Pieters Teernstra (1880-1880)
  9. Sibble Pieters Teerenstra (1881-1882)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - D.
Franskje Hilles Ydema

Geboren 20 aug 1849 te Tirns.
Overleden 26 jan 1929 te Tirns.

dochter van VII-F. Hille Sybrens Ydema

 


huwelijk
8 mei 1869
te Wymbritseradeel
 
Anne Lolkes de Boer

koemelker

 
Geboren 24 jun 1844 te Rauwerd.
Overleden 31 mei 1921 te Hennaarderadeel.
 
zoon van Lolke Broers de Boer en Jiskjen Popkes Deelsma
 Kinderen:
  1. Jiskjen de Boer (Jikke) (1871-1936)
  2. Sietske de Boer (1885-1964) (zie IX-E)

 
Foto.

VIII - E.
Petrus Hilles Ydema
bakkersknecht

Geboren 25 okt 1851 te Tirns.
wonende te Tirns

zoon van VII-F. Hille Sybrens Ydema

 


huwelijk
1 mei 1875
te Wymbritseradeel
  Foto.
Dieuwke Botes van der Werf

zonder beroep

 
Geboren 6 apr 1844 te Tirns.
Overleden 30 mei 1907 te Velsen.
 
dochter van Bote Feddes van der Werf en Antje Epkes Romkes
 Kinderen:
  1. Hille Ydema (1876-1950)
  2. Dirk Ydema (1879-?)

 
Foto.

VIII - F.
Johannes Ydema
timmerman

Geboren 28 aug 1866 te Oudega - Wymbr..

zoon van VII-H. Johannes Sybrens Ydema
en VIII-AG. Intje Johannes Flapper

 


huwelijk
30 mei 1891
te Wymbritseradeel
  zie VIII - AP.
Akke Okkes Flapper

 
Geboren 31 okt 1859 te Oosterend - Hennaarderadeel.

dochter van VII-Y. Okke Yettes Flapper

 Kind:

     Johannes Ydema (±1900-?)
 


VIII - G. Foto.
Bote Flapper
arbeider

Geboren 11 nov 1852 te Greonterp.
Overleden 5 mei 1906 te Huizum.

zoon van VII-I. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
10 mei 1879
te Wymbritseradeel
  Foto.
Attje Steenbergen

 
Geboren 22 mei 1854 te Tjerkwerd.
Overleden 6 apr 1898 te Greonterp.
 
dochter van Leendert Johannes Steenbergen en Taetske Tjallings van der Zee

huwelijk
4 feb 1899
te Leeuwarden
  Foto.
Juliana Barbara Becker

 
Geboren 4 okt 1860 te Driesum.
Overleden 1 sep 1932 te Huizum.
 
dochter van Engelbertus Beckers en Jette Elisabeth Kienstra
 Kinderen:
  1. Engelbertus Franciscus Flapper (1900-1980) (zie IX-F)
  2. Dirk Flapper (1901-1906)

 
Foto.

VIII - H. Foto.
Frans Flapper
winkelier

Geboren 11 nov 1852 te Greonterp.
Overleden 8 apr 1896 te Greonterp.

zoon van VII-I. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
10 mei 1879
te Wymbritseradeel
  zie VIII - CI. Foto.
Catharina Terveer

 
Geboren 16 feb 1851 te Westhem.
Overleden 2 aug 1915 te Tegelen.

dochter van VII-BR. Sjieuwke Gerlofs van der Meer

 Kinderen:
  1. Dirk Flapper ((Dominicus)) (1880-1943) (zie IX-G)
  2. Andries Flapper (1881-1951) (zie IX-H)
  3. doodgeboren zoon Flapper (1882-?)
  4. Sjieuwke Flapper (1883-1967)
  5. Bote Flapper (1884-1885)
  6. Bote Flapper (Bonifacius) (1886-1946) (zie IX-I)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - I.
Trijntje Flapper

Geboren 27 sep 1859 te Greonterp.
Overleden 12 mei 1945 te Leeuwarden.

dochter van VII-I. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
4 jun 1890
te Leeuwarden
 
Franciscus Bartholomeus Hofstede

 
 Kinderen:
  1. Elsje Josephine Hofstede (1891-?)
  2. Catharina Maria Hofstede (1892-?)
  3. Jacobus Hendrik Dirk Hofstede (1893-?)
  4. Petronella Johanna Hofstede (1895-?)
  5. Antonius Bonifacius Hofstede (1897-?)
  6. Joseph Dominicus Hofstede (1898-?)
  7. Petronella Juliana Hofstede (1900-?)

VIII - J. Foto.
Johanna Flapper

Geboren 3 jun 1863 te Greonterp.
Overleden 10 jan 1885 te Hichtum.

dochter van VII-I. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
2 aug 1884
te Wonseradeel
 
Harmen Johannes van der Werf

 
Geboren 11 apr 1844 te Hichtum.
Overleden < 2 mei 1903.
 
zoon van Johannes Feddes van der Werf en Minke Harmens Engwerda
 Kind:

     doodgeboren zoon van der Werf (1885-?)
 


VIII - K. Foto.
Anne Flapper (Antoon)

Geboren 2 feb 1869 te Greonterp.
Overleden 26 mei 1929 te Leeuwarden.

zoon van VII-I. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
15 mei 1897
te Wonseradeel
 
Trijntje Jorna

 
Geboren 15 jun 1873 te Tjerkwerd.
Overleden 4 jan 1952 te Leeuwarden.
 
dochter van Floris Jorna en Akke Elzinga
 Kinderen:
  1. Agatha Maria Flapper (1898-1982) (zie IX-J)
  2. Elisabeth Petronella Flapper (1900-1967) (zie IX-K)
  3. Johanna Juliana Flapper (1902-?)
  4. Veronica Catharina Flapper (1903-1904)
  5. Catharina Maria Flapper (1904-1904)
  6. Veronica Catharina Flapper (1905-?)
  7. Dirk Flapper (1909-1910)
  8. doodgeboren dochter Flapper (1911-?)
  9. Dirk Flapper (1916-2007)

 
Foto.

VIII - L.
Akke Fokkes Homminga
zonder beroep

Geboren 25 nov 1854 te Snikzwaag.
Overleden 30 jun 1939 te Sneek.

dochter van VII-J. Fokke Elings Homminga

 


huwelijk
10 mei 1882
te Wonseradeel
  zie VII - AM. Foto.
Maurits Klazes Flapper

landbouwer

 
Geboren 5 mrt 1856 te Burgwerd.
Overleden 9 sep 1918 te Heeg.

zoon van VI-Z. Klaas Douwes Flapper

 Kinderen:
  1. Trijntje Flapper (1883-1940) (zie VIII-BI)
  2. Rinske Flapper (1884-1973)
  3. Fokke Maurits Flapper (1885-1978) (zie VIII-BJ)
  4. Klaas Flapper (1887-1977) (zie VIII-BK)
  5. Pieter Maurits Flapper (1889-1962)
  6. Aagje Flapper (1892-1987) (zie VIII-BL)
  7. Uilkje Flapper (1894-1990)
  8. Dominicus Flapper (1896-1983) (zie VIII-BM)
  9. Martinus Flapper (1897-1986) (zie VIII-BN)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - M.
Jarig Johannes Rijpma

Geboren 14 nov 1850 te Westhem.
Overleden 25 jan 1925 te Westhem.

zoon van VII-N. Grietje Wiebes Homminga

 


huwelijk
8 mei 1880
te Wymbritseradeel
  zie VIII - BC.
Fetje Walta

 
Geboren 24 jul 1854 te Wymbritseradeel.

dochter van VII-AG. Berber Gerrits Flapper (Barbara)

 Kinderen:
  1. Johannes Rijpma (1885-?) (zie IX-L)
  2. Grietje Rijpma (±1883-?)
  3. Wiebe Jarings Rijpma (1890-1970)

VIII - N. Foto.
Tjitske Flapper

Geboren 19 jul 1855 te Nijhuizum.
Overleden 21 mei 1879 te Bolsward.

dochter van VII-O. Dirk Yettes Flapper

 


huwelijk
11 mei 1878
te Wymbritseradeel
  Foto.
Age Pieters Tolsma

koemelker

 
Geboren 31 aug 1852 te Wonseradeel.
Overleden 25 aug 1917 te Bolsward.
 
zoon van Pieter Wiebes Tolsma en Atje Pieters Vallinga
 Kind:

     Baukje Ages Tolsma (1879-1879)
 


VIII - O. Foto.
Pieter Flapper
koemelker

Geboren 14 dec 1860 te Nijhuizum.
Overleden 2 nov 1919 te Tjerkwerd.

zoon van VII-O. Dirk Yettes Flapper

 


huwelijk
21 mei 1887
te Hennaarderadeel
  zie IX - AP. Foto.
Elisabeth Terpstra

 
Geboren 7 sep 1863 te Wommels.
Overleden 10 apr 1937 te Blauwhuis.

dochter van VIII-AI. Yttje Johannes Flapper

 Kind:

     Baukje Flapper (1888-1987)
 


 
Foto.

VIII - P.
Stientje Annes Kooiker

Geboren 2 aug 1858 te Wonseradeel.
Overleden 2 dec 1910 te Wymbritseradeel.

dochter van VII-P. Marijke Jittes Flapper

 


huwelijk
30 apr 1881
te Wonseradeel
 
Douwe Mebius Hettinga

 
Geboren 25 mrt 1857 te Wonseradeel.
Overleden 5 feb 1936 te Blauwhuis.
 
zoon van Mebius Klazes Hettinga en Trijntje Douwes Nop
 Kinderen:
  1. Catharina Monica Hettinga (1882-?)
  2. Mebius Nicolaas Hettinga (1884-?)
  3. Anne Hettinga (1885-1962)
  4. Jacobus Hettinga (1887-?)
  5. Maria Regina Hettinga (1889-?)
  6. Minke Hettinga (1891-?)
  7. Klaas Hettinga (1892-?)
  8. Tjitske Sytske Hettinga (1895-?)
  9. doodgeboren dochter Hettinga (1898-?)
  10. Regina Catharina Hettinga (1902-?)
  11. Akke Fronica Hettinga (1902-?)

VIII - Q.
Cecilia Annes Kooiker (Sietske)

Geboren 12 jun 1870 te Wonseradeel.
Overleden 31 dec 1958 te Workum.

dochter van VII-P. Marijke Jittes Flapper

 


huwelijk
14 mei 1898
te Wymbritseradeel
 
Evert Ringenerus Yntema

 
Geboren 27 okt 1867 te Oudega - Wymbr..
Overleden 9 mrt 1956 te Workum.
 
zoon van Ringnerus Yntema en Ytje Sjoerds van der Schuit
 Kinderen:
  1. Ida Yntema (1899-?)
  2. Regnerus Yntema (1900-1900)
  3. Ringeneris Yntema (1901-?)
  4. Anthonius Yntema (1901-1902)
  5. Anthonius Yntema (1907-1970) (zie IX-M)

VIII - R.
Jitte Douwes Flapper

Geboren 1 apr 1859 te Workum.
Overleden 23 dec 1934 te Bolsward.

zoon van VII-Q. Douwe Yettes Flapper

 


huwelijk
5 mei 1883
te Franekeradeel
 
Fetje Everts Ypma

 
Geboren 16 aug 1857 te Franekeradeel.
Overleden 16 aug 1925 te Bolsward.
 
dochter van Evert Yebs Ypma en Ynskje Siebolts Poelsma
 Kinderen:
  1. IJnskje Flapper (1884-1948)
  2. Susanna Flapper (1885-1960) (zie IX-N)
  3. Geertje Flapper (1887-1955)
  4. Dominicus Flapper (1888-1958) (zie IX-O)
  5. Evert Jittes Flapper (1889-1939)
  6. Elizabeth Flapper (1893-1991) (zie IX-P)
  7. Fokje Flapper (1894-1966)
  8. Jetske Flapper (1896-1957)
  9. Tjitske Flapper (1898-1961) (zie IX-Q)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - S. Foto.
Susanna Flapper

Geboren 19 jan 1863 te Piaam.
Overleden 29 jun 1920 te Avereest.

dochter van VII-Q. Douwe Yettes Flapper

 


huwelijk
7 mei 1887
te Wonseradeel
  zie VIII - BZ.
Bokke Witteveen

landbouwer

 
Geboren 21 jun 1861 te Idzega.
Overleden 30 jun 1935 te Avereest.

zoon van VII-BC. Johanna Harmens Gerritsma

 Kinderen:
  1. Cornelis Witteveen (1888-?)
  2. Geertruida Witteveen (1889-1962)
  3. Johanna Witteveen (1890-1948)
  4. Maria Witteveen (1892-1965)
  5. Monica Witteveen (1893-1963)
  6. Dominicus Bokkes Witteveen (1894-1895)
  7. Helena Bokkes Witteveen (1895-1964)
  8. Thecla Bokkes Witteveen (1896-1963)
  9. Theodora Agnes Witteveen (1898-?)
  10. Augustina Witteveen (1899-?)
  11. Dominicus Bokkes Witteveen (1900-1965) (zie IX-R)
  12. Hieronimus Bokkes Witteveen (1902-1964)
  13. doodgeboren dochter Witteveen (1903-?)

VIII - T. Foto.
Tjitske Douwes Flapper

Geboren 11 dec 1867 te Herbaijum.
Overleden 4 aug 1906 te Workum.

dochter van VII-Q. Douwe Yettes Flapper

 


huwelijk
6 mei 1893
te Wonseradeel
  Foto.
Herre Baukes Jorna

 
Geboren 14 mrt 1866 te Leeuwarden.
Overleden 30 okt 1903 te Workum.
 
zoon van Bauke Jorna en Antje van der Meer
 Kinderen:
  1. Bauke Jorna (1894-1949)
  2. Geertruida Dorothea Jorna (1895-?)
  3. doodgeboren zoon Jorna (1897-?)
  4. doodgeboren zoon Jorna (1898-?)

VIII - U. Foto.
Johannes Dominicus Flapper

Geboren 30 nov 1870 te Herbaijum.
Overleden 11 mrt 1928 te Nijhuizum.

zoon van VII-Q. Douwe Yettes Flapper

 


huwelijk
21 apr 1900
te Wonseradeel
 
Hitje Josephs Siemonsma

 
Geboren 3 okt 1876 te Greonterp.
Overleden 8 jun 1906 te Workum.
 
dochter van Joseph Jarings Siemonsma en Catharina Sietzes Dijkstra

huwelijk
9 mei 1908
te Workum
 
Sijdske Meinderts Ettema

 
Geboren 25 apr 1871 te Gaast.
Overleden 25 dec 1955 te Nijhuizum.
 
dochter van Meindert Rommerts Ettema en Grietje Sjoukes Bergsma
 Kinderen:
  1. Dominicus Flapper (1902-1928)
  2. Jozeph Johannes Flapper (1903-1942)
  3. doodgeboren dochter Flapper (1905-?)
     
  4. Margaretha Dorothea Flapper (1910-1990) (zie IX-S)
  5. Hieronimus Ignatius Flapper (1911-1980)
  6. Hitje Maria Flapper (1913-1998)
  7. Juliana Margaretha Flapper (1915-2009) (zie IX-T)

 
Foto. Foto. Foto.

VIII - V. Foto.
Anne Douwes Flapper

Geboren 16 mrt 1873 te Herbaijum.
Overleden 19 jun 1936 te Tjerkwerd.

zoon van VII-Q. Douwe Yettes Flapper

 


huwelijk
23 mei 1914
te Wonseradeel
  Foto.
Anna Huisman

 
Geboren 17 mrt 1893 te Workum.
Overleden 21 feb 1932 te Tjerkwerd.
 
dochter van Jelmer Ypkes Huisman en Jantje Klazes de Boer
 Kinderen:
  1. Jantje Flapper (1915-1969) (zie IX-U)
  2. Dominicus Flapper (1917-1960) (zie IX-V)
  3. Geertruida Flapper (1918-1985) (zie IX-W)
  4. Susanna Flapper (1920-2003) (zie IX-X)
  5. Regina Flapper (1922-2008)
  6. Leo Siardus Flapper (1925-1945)
  7. doodgeboren kind Flapper (1928-?)
  8. doodgeboren kind Flapper (1928-?)

 
Foto. Foto.

VIII - W. Foto.
Dorothea Flapper

Geboren 25 feb 1875 te Herbaijum.
Overleden 14 sep 1943 te Bolsward.

dochter van VII-Q. Douwe Yettes Flapper

 


huwelijk
6 mei 1905
te Wonseradeel
 
Johannes Jacobs Galama

 
Geboren 10 jan 1878 te Tjerkwerd.
Overleden 2 aug 1959 te Blauwhuis.
 
zoon van Jacob Gaeles Galema en Wijtske Johannes van der Werf
 Kinderen:
  1. Geertruida Susanna Galama (1907-1991)
  2. Jacob Michiel Galama (1909-?)
  3. Wietske Monica Galama (1911-1984)
  4. Hedwig Elisabeth Galama (1915-1959)
  5. doodgeboren zoon Galama (1916-?)
  6. Dominicus Jitte Galama (1921-1970)

VIII - X. Foto.
Reijer Fokkes Flapper

Geboren 9 jun 1862 te Nijega - Hem. Old..
Overleden 20 dec 1930 te Sneek.

zoon van VII-T. Fokke Reijers Flapper

 


huwelijk
22 jan 1909
te Hemelumer Oldeferd
 
Hendrikje van der Werf (Hinke)

 
Geboren 6 apr 1888 te Hemelum.
Overleden 10 dec 1982 te Bolsward.
 
dochter van Jouke van der Werf en Durkje Nagelhout
 Kinderen:
  1. Fokke Flapper (1909-1997) (zie IX-Y)
  2. Jouke Flapper (1911-1984) (zie IX-Z)
  3. Auke Flapper (1913-1985) (zie IX-AA)
  4. Dora Flapper (Zr. Adalena) (1915-2004)
  5. Tjeerd Reijers Flapper (1917-1945)
  6. Jan Flapper (1919-1945)
  7. Aaltje Flapper (1926-1991)

 
Foto. Foto.

VIII - Y.
Auke Fokkes Flapper

Geboren 24 feb 1866 te Nijega - Hem. Old..
Overleden 8 feb 1948 te Workum.

zoon van VII-T. Fokke Reijers Flapper

 


huwelijk
16 mei 1896
te Workum
 
Grietje Ypkes Boersma

 
Geboren 2 jan 1869 te Nijega - Hem. Old..
Overleden 28 mei 1909 te It Heidenskip.
 
dochter van Ypke Symons Boersma en Feikje Tjeerds Bekema

huwelijk
9 apr 1910
te Workum
gescheiden
12 mei 1944
 
Froukje de Ree

 
Geboren 9 okt 1890 te Sint Nicolaasga.
Overleden 23 mei 1985 te Waalre.
 
dochter van Hessel Johannes de Ree en Marijke Gerrits Roodhof
 Kinderen:
  1. Aaltje Flapper (1897-1971)
  2. IJpke Flapper (1899-1995) (zie IX-AB)
  3. Feikje Flapper (1900-1951) (zie IX-AC)
  4. Anna Flapper (1903-1986) (zie IX-AD)
  5. Fokje Flapper (1905-1941)
     
  6. Hessel Flapper (1911-?) (zie IX-AE)
  7. Grietje Flapper (1912-?)
  8. Johanna Flapper (1917-2000) (zie IX-AF)
  9. Marijke Flapper (1921-1993)
  10. Rimbertha Petronella Flapper (1926-2007)
  11. Philip Lodewijk Paul Flapper (1931-2016)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - Z.
Antje Fokkes Flapper

Geboren 9 jul 1868 te Nijega - Hem. Old..

dochter van VII-T. Fokke Reijers Flapper

 


huwelijk
9 aug 1901
te Hemelumer Oldeferd
 
Wijbren van der Bles

werkman

 
Geboren 5 aug 1870 te Oudega - Wymbr..
 
zoon van Berend Johannes Bles en Sjieuwke Meintes Hottinga
 Kind:

     Fokje van der Bles (1902-?)
 


VIII - AA.
Pietje Douwes van der Tol

Geboren 17 okt 1826 te Burgwerd.
Overleden < 12 mei 1888.

dochter van VII-U. Waltje Yettes Flapper

 


huwelijk
8 mei 1852
te Franekeradeel
 
Eelke Jans Ettema

arbeider

 
Geboren 11 dec 1823 te Bolsward.
 
zoon van Jan Baukes Ettema en Sjouk Eelkes Veltman (Susanna)
 Kinderen:
  1. Jan Ettema (1853-1897) (zie IX-AG)
  2. Dominicus Ettema (1864-1931)

VIII - AB. Foto.
Intje Jacobs Flapper
boerendienstmeid

Geboren 16 nov 1832 te Workum.
Overleden 6 feb 1913 te Bolsward.

dochter van VII-V. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
24 mei 1856
te Wymbritseradeel
  zie VII - BT. Foto.
Sjieuwke Sijbrens Kamstra

 
Geboren 9 dec 1829 te Lutkewierum.
Overleden 23 feb 1897 te Lutkewierum.

zoon van VI-BA. Aafke Sjoukes van der Meer

 Kinderen:
  1. Aafke Sjieuwkes Kamstra (1857-?)
  2. Jacob Sjieuwkes Kamstra (1859-1935)
  3. Andrieske Sjieuwkes Kamstra (1862-?)
  4. Sybren Sjieuwkes Kamstra (1865-1916)
  5. Douwe Sjieuwkes Kamstra (1866-?)
  6. Jitte Sjieuwkes Kamstra (1869-?)
  7. Regnerus Sjieuwkes Kamstra (1871-?)
  8. Andries Sjieuwkes Kamstra (1873-?)
  9. Marijke Sjieuwkes Kamstra (1878-?)
  10. Andrieske Sjieuwkes Kamstra (1881-?)

VIII - AC. Foto.
Johannes Jacobs Flapper
boerenbedrijf

Geboren 2 mrt 1844 te Workum.
Overleden 11 dec 1933 te Sneek.

zoon van VII-V. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
21 sep 1873
te Gaasterland
 
Joukjen Reins Haarsma

 
Geboren 29 jul 1851 te Mirns en Bakhuizen.
Overleden 19 jan 1926 te Sneek.
 
dochter van Rein Franses Haarsma en Tjitske Nannes van der Meer
 Kinderen:
  1. Hiltje Johannes Flapper (Helena) (1875-1963)
  2. Tjitske Johannes Flapper (1879-?)
  3. Marijke Flapper (1881-?)
  4. Jeltje Flapper (1884-1889)
  5. Jacob Flapper (1886-1886)
  6. Jacob Flapper (1888-?)
  7. Jeltje Flapper (1891-1962)

 
Foto. Foto.

VIII - AD. Foto.
Petrus Jacobs Flapper

Geboren 2 mrt 1846 te Workum.
Overleden 23 jan 1933 te Amsterdam.

zoon van VII-V. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
16 mei 1885
te Workum
 
Sijke Folkerts Zijlstra (Cecilia)

 
Geboren 12 nov 1853 te Joure.
Overleden 27 mrt 1937 te Amsterdam.
 
dochter van Folkert Wierds Zijlstra en Akke Ruurds de Jong
 Kinderen:
  1. Jacob Flapper (1888-?) (zie IX-AH)
  2. Hiltje Flapper (1889-1979) (zie IX-AI)
  3. Agatha Flapper (1891-?)
  4. Folkert Flapper (1894-?)

VIII - AE. Foto.
Andrieske Jacobs Flapper

Geboren 21 feb 1851 te Workum.
Overleden 19 jul 1929 te Hindeloopen.

dochter van VII-V. Jacob Yettes Flapper

 


huwelijk
9 mei 1875
te Workum
 
Wiebren Hessels Kuipers

 
Geboren 4 dec 1846 te Workum.
Overleden 15 feb 1939 te Workum.
 
zoon van Hessel Hessels Kuipers en Wibrigjen Wiebrens Tromp
 Kinderen:
  1. Wiebrigjen Kuipers (1876-?)
  2. Jacob Kuipers (1878-?)
  3. Hessel Kuipers (1879-?)
  4. Hendrik Johannes Kuipers (1882-?)
  5. Jantje Kuipers (1885-?)

VIII - AF. Foto.
Lolle Johannes Flapper (Lodewijk)
melktapper

Geboren 28 apr 1836 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 24 mei 1896 te Sneek.

zoon van VII-W. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
19 mei 1860
te Wymbritseradeel
  Foto.
Agatha Hessels van der Werf

zonder beroep

 
Geboren 5 nov 1837 te Tirns.
Overleden 30 nov 1925 te Sneek.
 
dochter van Hessel Feddes van der Werf en Baukje Fopkes Widmers
 Kinderen:
  1. Taetske Lodewijks Flapper (1861-1868)
  2. Baukje Lodewijks Flapper (1862-1922)
  3. Hessel Lodewijks Flapper (1863-?) (zie IX-AJ)
  4. Johannes Lodewijks Flapper (Willibrord) (1864-1897)
  5. Dieuwke Flapper (Theodora) (1866-1934)
  6. Ytte Lodewijks Flapper (1867-1868)
  7. Jitte Lodewijks Flapper (1868-1944) (zie IX-AK)
  8. Taeke Lodewijks Flapper (1870-1949) (zie IX-AL)
  9. Nieske Flapper (1871-1956)
  10. Taetske Flapper (Thecla) (1875-1949)
  11. Catharina Flapper (1876-1937)
  12. Fedde Flapper (1881-1916) (zie IX-AM)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - AG.
Intje Johannes Flapper
dienstmeid

Geboren 15 aug 1837 te Oldeklooster - Frl..
Overleden ±1904 te Den Haag.

dochter van VII-W. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
9 mei 1863
te Wymbritseradeel
  zie VII - H.
Johannes Sybrens Ydema

kunstenaar

 
Geboren 2 mei 1838 te Oudega - Wymbr..
Overleden te Den Haag.

zoon van VI-G. Sybren Klazes Ydema

 Kinderen:
  1. Joukjen Ydema (1864-1864)
  2. Johannes Ydema (1866-?) (zie VIII-F)
  3. Sybren Ydema (1869-1869)
  4. Joukje Ydema (1871-?)
  5. Sijbren Ydema (1873-?)
  6. Ignatius Ydema (1876-1937)

VIII - AH. Foto.
Yette Johannes Flapper
arbeider

Geboren 30 sep 1838 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 21 mrt 1914 te Oudega - Wymbr..

zoon van VII-W. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
10 mei 1868
te Bolsward
  Foto.
Sjieuwke Gerbens Pietersma

zonder beroep

 
Geboren 3 mei 1845 te Tjerkwerd.
Overleden 11 jul 1871 te Bolsward.
 
dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma en Akke Lolles van der Meulen

huwelijk
9 nov 1873
te Bolsward
  Foto.
Jantje Maurens Obbema

zonder beroep

 
Geboren 28 mrt 1850 te Witmarsum.
Overleden 6 apr 1935 te Oudega - Wymbr..
 
dochter van Maurens Gorrits Obbema en Rigtje Hessels Heyma
 Kinderen:
  1. Johannes Yettes Flapper (1870-1871)
     
  2. Johannes Yettes Flapper (1874-1942) (zie IX-AN)
  3. Regina Yettes Flapper (1877-1960)
  4. Maurits Yettes Flapper (1879-1977) (zie IX-AO)
  5. Sjieuke Yettes Flapper (1882-1958)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - AI. Foto.
Yttje Johannes Flapper

Geboren 7 dec 1840 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 20 dec 1890 te Wommels.

dochter van VII-W. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
14 mei 1862
te Hennaarderadeel
 
Pieter Wiebes Terpstra

koemelker

 
Geboren 25 okt 1833 te Huizum.
Overleden 25 apr 1895 te Wommels.
 
zoon van Wibe Petrus Terpstra en Lijsbeth Heeres Poelsma
 Kinderen:
  1. Elisabeth Terpstra (1863-1937) (zie IX-AP)
  2. Taetske Terpstra (1864-1949) (zie IX-AQ)
  3. Wiebe Terpstra (1866-1957) (zie IX-AR)
  4. Nieske Terpstra (1867-1895)
  5. Johanna Terpstra (1869-1937)
  6. Catharina Pieters Terpstra (1872-1934) (zie IX-AS)
  7. Johannes Terpstra (1873-?)
  8. Baukje Terpstra (1874-1875)
  9. Baukje Terpstra (1876-1933) (zie IX-AT)
  10. doodgeboren zoon Terpstra (1882-?)

 
Foto.