Generatie VIII

VIII - AJ. Foto.
Michael Johannes Flapper
koemelker

Geboren 26 feb 1847 te Workum.
Overleden 24 jun 1881 te Bolsward.

zoon van VII-W. Johannes Yettes Flapper

 


huwelijk
12 mei 1870
te Bolsward
 
Antje Gerbens Pietersma

 
Geboren 9 apr 1849 te Tjerkwerd.
Overleden 22 apr 1906 te Leeuwarden.
 
dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma en Akke Lolles van der Meulen
 Kinderen:
 1. Gerben Flapper (1871-1931) (zie IX-AU)
 2. Johannes Flapper (1878-?) (zie IX-AV)
 3. Teetske Flapper (1873-1908) (zie IX-AW)
 4. Akke Flapper (1875-1878)

 
Foto. Foto.

VIII - AK.
Yette Symens Flapper
boerenknecht

Geboren 19 jul 1835 te Burgwerd.
Overleden 2 mei 1901 te Sneek.

zoon van VII-X. Sijmon Yettes Flapper

 


huwelijk
9 mei 1863
te Wonseradeel
 
Anna Tjebbes Witteveen

 
Geboren 1 nov 1842 te Hieslum.
Overleden 16 aug 1920 te Sneek.
 
dochter van Tjebbe Josephus Witteveen en Trijntje Thomas Symonsma
 Kinderen:
 1. Siemon Yettes Flapper (1864-1928) (zie IX-AX)
 2. doodgeboren zoon Flapper (1866-?)
 3. Tjebbe Flapper (1868-1868)
 4. Tjebbe Flapper (1869-1949) (zie IX-AY)

VIII - AL.
Symontje Sijmens Flapper

Geboren 29 feb 1848 te Burgwerd.
Overleden 3 sep 1931 te Bolsward.

dochter van VII-X. Sijmon Yettes Flapper

 


huwelijk
20 jun 1886
te Bolsward
 
Henderikus Wouters

schilder

 
Geboren 23 mei 1848 te Bolsward.
 
zoon van Marten Hendriks Wouters en Wijtske Johannes Taekema
 Kinderen:
 1. Simon Wouters (1887-?)
 2. Martinus Wouters (1889-?) (zie IX-AZ)
 3. Machiel Wouters (1891-?)

VIII - AM. Foto.
Waltje Okkes Flapper

Geboren 26 jun 1849 te Tirns.
Overleden 11 apr 1901 te Makkum.

dochter van VII-Y. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
24 mei 1879
te Wonseradeel
 
Broer Koelmans

 
Geboren 30 mei 1847 te Workum.
Overleden 18 nov 1938 te Makkum.
 
zoon van Johannes Jans Koelmans en Helena Alderts de Jong
 Kinderen:
 1. Johannes Koelmans (1880-1885)
 2. Okke Koelmans (1882-1882)
 3. Jetske Koelmans (1884-1926)
 4. Johannes Koelmans (1888-1888)

VIII - AN.
Petrus Okkes Flapper
broodbezorger

Geboren 3 nov 1854 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 2 mrt 1933 te Sneek.

zoon van VII-Y. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
6 mei 1883
te Bolsward
 
Geertje de Bruin

dienstbode

 
Geboren 2 nov 1857 te Burgwerd.
 
dochter van Taeke IJkes de Bruin en Baukje Hendriks Zilder
 Kinderen:
 1. doodgeboren zoon Flapper (1884-?)
 2. Baukje Flapper (1884-?) (zie IX-BA)
 3. Jetske Flapper (1885-1951)
 4. Intje Flapper (1887-?) (zie IX-BB)
 5. Taeke Flapper (1888-?) (zie IX-BC)
 6. Waltje Flapper (1890-?)
 7. Okke Flapper (1891-1891)
 8. Catharina Flapper (1892-1957)
 9. Okke Flapper (1895-1918)
 10. Yke Flapper (1897-1897)
 11. doodgeboren zoon Flapper (1899-?)

 
Foto. Foto. Foto.

VIII - AO.
Yttje Okkes Flapper
zonder beroep

Geboren 18 jan 1857 te Oosterend - Hennaarderadeel.
Overleden 12 jun 1935 te Bolsward.

dochter van VII-Y. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
23 mei 1891
te Wonseradeel
 
Rients Huitema

veehandelaar

 
Geboren 31 mei 1866 te Hieslum.
Overleden 28 nov 1931 te Bolsward.
 
zoon van Johannes Rientses Huitema en Trijntje Andries Symensma
 Kind:

     Okke Huitema (1892-?)
 


VIII - AP.
Akke Okkes Flapper

Geboren 31 okt 1859 te Oosterend - Hennaarderadeel.

dochter van VII-Y. Okke Yettes Flapper

 


huwelijk
30 mei 1891
te Wymbritseradeel
  zie VIII - F. zie - .
Johannes Ydema

timmerman

 
Geboren 28 aug 1866 te Oudega - Wymbr..

zoon van VIII-AG. Intje Johannes Flapper

 Kind:

     Johannes Ydema (±1900-?)
 


VIII - AQ.
Yette Flapper
wagenmakersknecht

Geboren 18 okt 1858 te Burgwerd.
wonende te Bolsward

zoon van VII-Z. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
21 dec 1889
te Leeuwarderadeel
 
Adriaantje Scheepvaart

zonder beroep

 
Geboren 24 feb 1864 te Kollum.
Overleden 6 jun 1932 te Leeuwarden.
 
dochter van Gjalt Jans Scheepvaart en Antje Klazes Kamminga
 Kinderen:
 1. Theresia Flapper (?-1918)
 2. Dirk Flapper (1891-1974) (zie IX-BD)
 3. Ankje Flapper (1892-1962) (zie IX-BE)
 4. Gjalt Flapper (1897-1971) (zie IX-BF)
 5. Jan Flapper (1902-1960) (zie IX-BG)

VIII - AR.
Marijke Flapper

Geboren 13 dec 1860 te Burgwerd.
Overleden 16 dec 1941 te Leeuwarderadeel.

dochter van VII-Z. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
20 mei 1883
te Bolsward
 
Jan Hommes de Jong

schipper

 
Geboren 11 apr 1858 te Bolsward.
Overleden 2 apr 1950 te Soest.
 
zoon van Homme Pieters de Jong en Agnietje Pieters Polstra
 Kinderen:
 1. Homme de Jong (1884-?)
 2. Taetske de Jong (1886-?)
 3. Dirk de Jong (1887-?)
 4. Agnes de Jong (1889-?)
 5. Petrus de Jong (1891-1931) (zie IX-BH)
 6. Anna de Jong (1893-?)
 7. Johannes de Jong (1896-1984) (zie IX-BI)
 8. IJette de Jong (1897-?)
 9. Elisabeth Maria de Jong (1899-?)
 10. Eelke de Jong (1901-?)
 11. Antonius de Jong (1904-?)

VIII - AS. Foto.
Elisabeth Flapper

Geboren 27 mrt 1866 te Bolsward.
Overleden 19 jan 1946 te Bolsward.

dochter van VII-Z. Durk Yettes Flapper

 


huwelijk
2 feb 1891
te Sneek
 
Johannes Cornelius van Bergen

 
Geboren 21 aug 1864 te Sneek.
Overleden 15 sep 1929 te Bolsward.
 
zoon van Anthonius van Bergen en Wijpkje de Ruiter
 Kinderen:
 1. Theresia Gerarda Frederika van Bergen (1892-?)
 2. Tresia Gerarda Maria van Bergen (1893-1941)
 3. Antonius Johannes van Bergen (1903-?)
 4. Theodorus Albertus van Bergen (1910-?)

VIII - AT.
Murk Hiemstra
arbeider

Geboren 10 okt 1852 te Oudega - Wymbr..
Overleden 14 apr 1931 te Blauwhuis.

zoon van VII-AB. Aaltje Wiebes van der Zee

 


huwelijk
23 mei 1891
te Wymbritseradeel
 
Marijke Hobma

zonder beroep

 
Geboren 6 dec 1865 te Westhem.
Overleden 24 sep 1900 te Heeg.
 
dochter van Folkert Jans Hobma en Grietje Jans Monkelbaan
 Kinderen:
 1. Sjoerd Hiemstra (1892-1959)
 2. Grietje Hiemstra (1894-1946)
 3. Folkert Hiemstra (1898-1900)

VIII - AU.
Martsen Langedijk (Martha)

Geboren 26 mrt 1855 te Westhem.

dochter van VII-AC. Pieter Feikes Langedijk

 


huwelijk
19 mei 1883
te Workum
  Foto.
Simon de Bruin

bootwerker

 
Geboren 5 jun 1857 te Bolsward.
Overleden 22 feb 1929 te Harlingen.
 
zoon van Harmen Simons de Bruin en Katrina Lolkes Jelgersma
 Kinderen:
 1. Catharina de Bruin (1885-1911)
 2. Petrus de Bruin (±1890-?) (zie IX-BJ)
 3. Herman de Bruin (1892-1958)
 4. Elisabeth de Bruin (1895-1982)
 5. Theodorus de Bruin (1897-1926)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - AV.
Reintje Langedijk

Geboren 13 dec 1874 te Greonterp.
Overleden 11 jan 1958 te Bolsward.

dochter van VII-AD. Reinder Feikes Langedijk

 


huwelijk
26 mei 1900
te Wymbritseradeel
  Foto.
Willem Yedema

 
Geboren 26 nov 1873 te Westhem.
Overleden 26 nov 1951 te Bolsward.
 
zoon van Gerben Yedes Yedema en Angenietje Wopkes Hoogma
 Kinderen:
 1. Gerben Yedema (Germ) (1901-1980)
 2. Reinder Yedema (1903-1993)
 3. Angenietje Yedema (1905-1996)
 4. Wietske Yedema (1907-1999)
 5. Tjipkjen Yedema (Sippie) (1909-1991)
 6. Grietje Yedema (1911-1999)
 7. Dieuwke Yedema (1913-1913)
 8. Feike Yedema (1914-2000)
 9. Dieuwke Yedema (1916-2005)
 10. Wopke Yedema (1918-1990)
 11. Petrus Yedema (Piet) (1922-1991)

VIII - AW.
Sijbrandus Sjoerds Pietersma

Geboren 22 jul 1840 te Westhem.
Overleden 20 jun 1892 te Wonseradeel.

zoon van VII-AE. Lijsbeth Gerrits Flapper

 


huwelijk
9 mei 1874
te Wonseradeel
 
Antje Baukes Symonsma

 
Geboren 23 jun 1850 te Tjerkwerd.
Overleden 23 jan 1902 te Blauwhuis.
 
dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts
 Kinderen:
 1. Johannes Sijbrandus Pietersma (1882-1965)
 2. Gerrit Sijbrandus Pietersma (±1886-?)

VIII - AX.
Jetske Sjoerds Pietersma

Geboren 31 mrt 1844 te Westhem.

dochter van VII-AE. Lijsbeth Gerrits Flapper

 


huwelijk
23 mei 1868
te Wymbritseradeel
 
Johannes Leonardus Deden

 

 
zoon van Leonardus Deden en Yke Hadorf
 Kinderen:
 1. Leonardus Deden (1869-?)
 2. Sjoerd Deden (1870-?)

VIII - AY.
Gatske Sjoerds Pietersma

Geboren 16 jan 1851 te Wolsum.
Overleden 23 aug 1921 te Wymbritseradeel.

dochter van VII-AE. Lijsbeth Gerrits Flapper

 


huwelijk
13 mei 1876
te Wymbritseradeel
 
Tjitte Jans Landman

 

 
zoon van Jan Tjittes Landman en Mayke Folkerts Wagenaar

huwelijk
19 nov 1892
te Wymbritseradeel
 
Lieuwe Lieuwes Ketelaar

 
Geboren 5 nov 1839 te Workum.
Overleden 23 mrt 1916 te Wymbritseradeel.
 
zoon van Lieuwe Rintjes Ketelaar en Dorothea Gerbens van der Werf
 Kinderen:
 1. Jan Tjittes Landman (1877-1964)
 2. Lijsbeth Tjittes Landman (1879-?)
 3. Sjoerd Tjittes Landman (1880-1957)
 4. Folkert Tjittes Landman (1882-?)

VIII - AZ. Foto.
Gatske Meyes Flapper

Geboren 16 okt 1841 te Westhem.
Overleden 25 dec 1924 te Bolsward.

dochter van VII-AF. Meye Gerrits Flapper

 


huwelijk
1 jun 1867
te Wymbritseradeel
  Foto.
Evert Teijes van der Vleugel

 
Geboren 16 dec 1841 te Bolsward.
Overleden 19 dec 1916 te Bolsward.
 
zoon van Teije Jelles van der Vleugel en Murkje Everts Yntema
 Kinderen:
 1. Murkje Everts van der Vleugel (1868-1893) (zie IX-BK)
 2. Teye van der Vleugel (1870-?) (zie IX-BL)
 3. Meye van der Vleugel (1874-?)
 4. Sieuwke van der Vleugel (1878-?)
 5. Sidonius Dominicus van der Vleugel (1880-1968)
 6. Houkje van der Vleugel (1883-?)

VIII - BA. Foto.
Marijke Meyes Flapper

Geboren 18 mrt 1846 te Oosthem.
Overleden 6 sep 1927 te Bolsward.

dochter van VII-AF. Meye Gerrits Flapper

 


huwelijk
21 mei 1870
te Wymbritseradeel
 
Sible Johannes Huitema

 
Geboren 31 okt 1847 te Hartwerd - Oldeclooster.
Overleden 14 jul 1921 te Leeuwarden.
 
zoon van Johannes Fongers Huitema en Catrina Sjoerds van der Werf
 Kinderen:
 1. Catharina Sibles Huitema (Trijntje) (1873-1949) (zie IX-BM)
 2. Sjieuwke Sibles Huitema (1876-1941) (zie IX-BN)
 3. Johannes Sibles Huitema (1878-1972)
 4. Meije Sibles Huitema (1881-1901)
 5. Oeke Sibles Huitema (1885-1967)

VIII - BB. Foto.
Gerrit Meyes Flapper
zonder beroep

Geboren 12 aug 1850 te Wymbritseradeel.
Overleden 20 feb 1937 te Blauwhuis.

zoon van VII-AF. Meye Gerrits Flapper

 


huwelijk
8 mei 1874
te Wymbritseradeel
 
Dieuwke Meintes Witteveen

zonder beroep

 
Geboren 5 okt 1852 te Snikzwaag.
Overleden 22 feb 1914 te Heeg.
 
dochter van Meinte Josephs Witteveen en Gerritje Johannes van der Wey
 Kinderen:
 1. Gerritje Flapper (1875-1875)
 2. Meye Flapper (1876-1948)
 3. Meinte Flapper (1877-1892)
 4. Sjieuwke Flapper (1879-1922)
 5. Johannes Flapper (1881-1963) (zie IX-BO)
 6. Evert Flapper (1883-1925)
 7. Harmen Flapper (1885-1924)
 8. Frans Flapper (1890-1916)
 9. Gerritje Flapper (Geertruida) (1893-1967)

 
Foto. Foto. Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - BC.
Fetje Walta

Geboren 24 jul 1854 te Wymbritseradeel.

dochter van VII-AG. Berber Gerrits Flapper (Barbara)

 


huwelijk
8 mei 1880
te Wymbritseradeel
  zie VIII - M.
Jarig Johannes Rijpma

 
Geboren 14 nov 1850 te Westhem.
Overleden 25 jan 1925 te Westhem.

zoon van VII-N. Grietje Wiebes Homminga

 Kinderen:
 1. Johannes Rijpma (1885-?) (zie IX-L)
 2. Grietje Rijpma (±1883-?)
 3. Wiebe Jarings Rijpma (1890-1970)

VIII - BD.
Gatske van der Meulen
zonder beroep

Geboren 25 nov 1863 te Greonterp.
Overleden 8 jul 1933 te Sneek.

dochter van VII-AH. Jitske Gerrits Flapper

 


huwelijk
8 mei 1892
te Bolsward
 
Thomas Huitema

 
Geboren 15 sep 1858 te Heeg.
Overleden 6 jan 1946 te Lemmer.
 
zoon van Folkert Tjerks Huitema en Akke Klazes Rypkema
 Kind:

     Sjoerd Huitema (1898-1971)
 


VIII - BE.
Johannes Simons Hoekstra

Geboren 24 aug 1875 te Bolsward.
Overleden 25 jun 1961 te Bolsward.

zoon van VII-AH. Jitske Gerrits Flapper

 


huwelijk
25 apr 1914
te Bolsward
 
Tietje Reins Miedema

 
Geboren 28 mrt 1885 te Burgwerd.
Overleden 26 jun 1961 te Bolsward.
 Kinderen:
 1. Simons Jozef Hoekstra (1915-2000)
 2. Rein Hoekstra (1916-1993)
 3. Sjoerd Hoekstra (1917-1969)
 4. Jan Hoekstra (1918-1999)
 5. N.N.
 6. N.N.

VIII - BF.
Petrus Flapper

Geboren 16 mrt 1849 te Bolsward.
Overleden 12 dec 1905 te Groningen.

zoon van VII-AI. Jan Yettes Flapper

 


huwelijk
9 sep 1877
te Groningen
 
Agatha Petronella Smits

 
Geboren 15 feb 1846 te Groningen.
Overleden 23 jul 1923 te Groningen.
 
dochter van Henricus Dominicus Smits en Wilhelmina Menkes Feijtzes
 Kinderen:
 1. Johannes Petrus Flapper (1878-1944)
 2. Henderikus Dominicus Flapper (1879-1880)
 3. Rinsche Pieters Flapper (±1881-1901)
 4. Henricus Dominicus Flapper (1886-1886)

VIII - BG.
Hyltje Douwes Yntema

zoon van VII-AL. Douwe Johannes Yntema

 


huwelijk
12 mei 1870
te Bolsward
 
Marijke Veltman

 

 
dochter van Sytze Jacobs Veltman en Agnietje Baukes Ettema
 Kind:

     Agenes Yntema (1876-1932)
 


VIII - BH.
Tjerkje Douwes Yntema

Geboren 16 feb 1843 te Bolsward.
Overleden 26 mei 1913 te Hartwerd.

dochter van VII-AL. Douwe Johannes Yntema

 
 
Sjoerd Johannes Huitema

 
Geboren 12 mei 1844 te Oldeklooster - Frl..
Overleden 7 aug 1911 te Roodhuis.
 
zoon van Johannes Fongers Huitema en Catrina Sjoerds van der Werf
 Kinderen:
 1. Trijntje Sjoerds Huitema (1868-1955)
 2. Oeke Sjoerds Huitema (1869-1946) (zie IX-BP)
 3. Johannes Sjoerds Huitema (1871-1925)
 4. Douwe Sjoerds Huitema (1872-1938)
 5. Fonger Sjoerds Huitema (1873-1959)
 6. Sible Sjoerds Huitema (1874-1925)
 7. Aaltje Sjoerds Huitema (1875-1968)
 8. Johanna Sjoerds Huitema (1876-1949)
 9. Hieltje Sjoerds Huitema (1878-1963) (zie IX-BQ)
 10. Huite Sjoerds Huitema (1879-1973)
 11. Feike Sjoerds Huitema (1882-1894)
 12. doodgeboren dochter Huitema (1885-?)

VIII - BI. Foto.
Trijntje Flapper

Geboren 2 apr 1883 te Hommerts.
Overleden 21 jan 1940 te Joure.

dochter van VII-AM. Maurits Klazes Flapper
en VIII-L. Akke Fokkes Homminga

 


huwelijk
9 mei 1908
te Wymbritseradeel
 
Jan Gerrits Miedema

 
Geboren 2 mrt 1878 te Bolsward.
Overleden 10 jun 1950 te Tjerkgaast.
 
zoon van Gerrit Pieters Miedema en Tjitje Jacobs Mulder
 Kind:

     Maurits Klaas Miedema (1911-1933)
 


VIII - BJ. Foto.
Fokke Maurits Flapper

Geboren 26 nov 1885 te Hommerts.
Overleden 19 dec 1978 te Sneek.

zoon van VII-AM. Maurits Klazes Flapper
en VIII-L. Akke Fokkes Homminga

 


huwelijk
27 mei 1911
te Wymbritseradeel
 
Tjitje Miedema

 
Geboren 11 jan 1888 te Wymbritseradeel.
Overleden 2 jan 1939 te Heeg.
 
dochter van Gerrit Pieters Miedema en Wietske Huitema
 Kinderen:
 1. Maurits Klaas Flapper (1912-1991) (zie IX-BR)
 2. Wijtske Catharina Flapper (1913-1951)
 3. Gerrit Petrus Flapper (1914-2011) (zie IX-BS)
 4. Klaas Dominicus Flapper (1916-1989) (zie IX-BT)
 5. Rein Petrus Flapper (1918-1974)
 6. N.N.
 7. Catharina Flapper (1921-1982)
 8. Pieter Fokkes Flapper (1923-1999) (zie IX-BU)
 9. Johannes Flapper (1924-2009)
 10. Trijntje Maria Flapper (1926-1926)
 11. N.N.
 12. N.N.

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

VIII - BK.
Klaas Flapper

Geboren 7 nov 1887 te Hommerts.
Overleden 27 nov 1977 te Joure.

zoon van VII-AM. Maurits Klazes Flapper
en VIII-L. Akke Fokkes Homminga

 


huwelijk
12 mei 1916
te Doniawerstal
 
Tietje Pot

 
Geboren 29 aug 1890 te Sint Nicolaasga.
Overleden 20 nov 1941 te Gaasterland.
 
dochter van Roelof Kornelis Pot en Joukje Andries Bergsma
 Kinderen:
 1. Maurits Flapper (1922-1996)
 2. Juliana Flapper (1924-1957)

 
Foto.

VIII - BL. Foto.
Aagje Flapper

Geboren 15 feb 1892 te Hommerts.
Overleden 1 sep 1987 te Sint Nicolaasga.

dochter van VII-AM. Maurits Klazes Flapper
en VIII-L. Akke Fokkes Homminga

 


huwelijk
4 mei 1918
te Wymbritseradeel
 
Jacobus Agricola

 
Geboren 14 jan 1893 te Doniawerstal.
Overleden 7 mei 1984.
 
zoon van Lubbert Klazes Agricola en Afke Kornelis Zwaga
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. N.N.
 4. N.N.
 5. N.N.
 6. N.N.
 7. N.N.
 8. N.N.
 9. N.N.

VIII - BM. Foto.
Dominicus Flapper

Geboren 6 jan 1896 te Heeg.
Overleden 4 sep 1983 te Heeg.

zoon van VII-AM. Maurits Klazes Flapper
en VIII-L. Akke Fokkes Homminga

 


huwelijk
6 mei 1922
te Wymbritseradeel
 
Cecilia Johanna Huitema

 
Geboren 20 dec 1900 te Nijega (Ouwster Nijega gem. Doniawerstal).
Overleden 18 okt 1990 te Blauwhuis.
 
dochter van Age Taekes Huitema en Ytje Baukes Wagenaar
 Kinderen:
 1. Maurits Dominicus Flapper (1923-2005) (zie IX-BV)
 2. Age Flapper (1924-2017) (zie IX-BW)
 3. IJtje Flapper (1925-2011) (zie IX-BX)
 4. Fokke Flapper (1927-1999) (zie IX-BY)
 5. N.N.
 6. Teake Flapper (1930-2012) (zie IX-BZ)
 7. Trijntje Flapper (1932-2017) (zie IX-CA)
 8. N.N.
 9. N.N.
 10. N.N.
 11. N.N.

VIII - BN. Foto.
Martinus Flapper

Geboren 15 okt 1897 te Heeg.
Overleden 11 apr 1986 te Sneek.

zoon van VII-AM. Maurits Klazes Flapper
en VIII-L. Akke Fokkes Homminga

 
 
Barbara Catharina Romkes

 
Geboren 24 apr 1909 te Dronrijp.
Overleden 5 aug 1987 te Sneek.
 
dochter van Sikke Epkes Romkes en Elisabeth van der Meer
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.

VIII - BO.
Tjitte Ages Huitema
boer

Geboren 18 feb 1887 te Tjalhuizum.
Overleden 29 sep 1954 te Sneek.

zoon van VII-AN. Renske Klazes Flapper

 
 
Riemke de Jong

 
Geboren 24 jan 1888 te Koudum.
Overleden 27 aug 1964 te Sneek.
 
dochter van Lammert Reins de Jong en Elisabeth Johannes Westendorp
 Kind:

     Maria Agatha Huitema (1920-1981)
 


 
Foto.

VIII - BP.
Trijntje Ages Huitema

Geboren 6 apr 1890 te Tjalhuizum.
Overleden 7 feb 1922 te Exmorra.

dochter van VII-AN. Renske Klazes Flapper

 


huwelijk
2 mei 1914
te Wymbritseradeel
 
Okke Pieters Yntema

 
Geboren 20 jun 1888 te Lutkewierum.
Overleden 3 nov 1946 te Exmorra.
 
zoon van Pieter Everts Yntema en Jantje Botes van der Werf
 Kinderen:
 1. Rinske Marie Yntema (1915-1956) (zie IX-CB)
 2. Pieter Bonifacius Yntema (1919-1997)

VIII - BQ.
Jaring Huitema
van boerenbedrijf

Geboren 19 jun 1894 te Ypecolsga.
Overleden 22 sep 1965 te Bolsward.

zoon van VII-AN. Renske Klazes Flapper

 
 
Regina de Bruin

 
Geboren ±1902.
Overleden jan 1971 te Bolsward.

huwelijk
3 mei 1919
te Wymbritseradeel
 
Barbara de Vries

dienstbode

 
Geboren ±1896 te Workum.
Overleden 3 mei 1938 te Bolsward.
 
dochter van Pieter Bokkes de Vries en Elskje Hijlkema
 Kind:

     Trijntje Maria Huitema (±1926-1944)
 


VIII - BR.
Marijke Ages Huitema

Geboren 3 jun 1896 te Ypecolsga.
Overleden 9 mrt 1986 te Heerenveen.

dochter van VII-AN. Renske Klazes Flapper

 


huwelijk
15 mei 1922
te Bolsward
  Foto.
Cornelis Rients Teernstra

 
Geboren 26 mrt 1891 te Bolsward.
Overleden 15 jun 1980 te Heerenveen.
 
zoon van Rients Hiddes Teernstra en Ymkje Bontes de Boer
 Kinderen:
 1. N.N.
 2. N.N.
 3. Rients Teernstra (1927-1928)
 4. N.N.
 5. N.N.

 
Foto.