Generatie IV
In deze generatie zijn 15 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 73 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1794 en 1845. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (46x), Harlingen (9x), Leeuwarden (6x), Sneek (5x), Bolsward (2x), Achlum (2x) en Makkum.

 


IV - A.
Pietje Teekles Hobma

Gedoopt 10 okt 1770 te Harlingen.
Overleden 30 jul 1834 te Harlingen.

dochter van III-A. Teekle Sjoerds Hobma

 


ondertrouw
2 sep 1792
te Workum
 
Rein Tjerks Otma

aardappelschipper

 
Geboren ±1763 te Workum.
Overleden 24 apr 1826 te Workum.
 
zoon van Tjerk Reins Otma en Baukje Gooitzes
 Kinderen:
 1. Berber Reins Otma (1794-?)
 2. Baukje Reins Otma (1797-?)
 3. Tjerk Reins Otma (1798-?)
 4. Betje Reins Otma (1801-?)
 5. Trijntje Reins Otma (1810-?)
 6. Pietje Reins Otma (1812-?)

IV - B.
Hinke Teekles

Geboren 30 okt 1775 te Workum.
wonende te Oostende - België

dochter van III-A. Teekle Sjoerds Hobma

 


huwelijk
29 mrt 1795
te Workum
 
Binse Jans

 

Overleden < 20 okt 1826.
 Kinderen:
 1. Jan Binses (1795-?)
 2. Teekle Binses (1799-?)

IV - C.
Jacob Teekles Hobma
scheepskapitein

Geboren 21 mei 1780 te Workum.
Overleden 10 nov 1829 te Workum.

zoon van III-A. Teekle Sjoerds Hobma

 


huwelijk
7 okt 1810
te Workum
 
Alida Matthijses van Ankringa

 
Geboren 12 feb 1790 te Sneek.
Overleden 26 mrt 1866 te Workum.
 
dochter van Matthijs Ankringa en Dieuwke Wybes
 Kinderen:
 1. Teekle Jacobs Hobma (1814-?)
 2. Dieuwke Jacobs Hobma (1816-1882) (zie V-A)
 3. Mathijs Jacobs Hobma (1821-1864)
 4. Berber Hobma (1824-?)

IV - D.
Rink Rienks Hobma
zonder beroep

Geboren 19 dec 1772 te Workum.
Overleden 17 mei 1836 te Workum.

dochter van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
25 aug 1793
te Workum
 
Bauke Sijmens Gaastra

zonder beroep

 
Geboren ±1769.
Overleden 2 apr 1844 te Workum.
 
zoon van Sijmen Douwes en Wietske Boukes
 Kinderen:
 1. Symen Baukes Gaastra
 2. Anke Baukes Gaastra (1813-?)
 3. Wietse Baukes Gaastra (1817-1817)

IV - E.
Jantje Rienks Hobma
weesmoeder

Geboren 27 feb 1778 te Workum.
Overleden 29 feb 1844 te Franeker.

dochter van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
12 mei 1805
te Workum
 
Jurjen Johannes Hermanides

particulier

 
Geboren 24 sep 1780 te Oldeboorn.
Overleden 16 jan 1873 te Den Haag.
 
zoon van Johannes Hermanides en Wintje Wybes
 Kinderen:
 1. Wintje Jurjens Hermanides (1806-?)
 2. Anke Jurjens Hermanides (1810-1831)
 3. Johanna Jurjens Hermanides (1812-1910)

IV - F.
Greult Rienks Hobma
leerlooijersmakersknecht

Geboren 5 jul 1793 te Workum.
Overleden 12 mrt 1875 te Workum.

zoon van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
9 jun 1816
te Sneek
 
Janneke Frederiks Looyinga

 
Gedoopt 3 okt 1786 te Molkwerum.
Overleden 27 nov 1853 te Sneek.
 
dochter van Fredrik Reinders Looyinga en Rinske Teekes Rijpstra
 Kinderen:
 1. Aukje Hobma (1816-1866) (zie V-B)
 2. Aaltje Hobma (1818-1856)
 3. Rienk Hobma (1820-1869)
 4. Fredrik Hobma (1822-1847)
 5. Rinske Hobma (1825-1890) (zie V-C)
 6. Auke Hobma (1825-1826)
 7. Tjitske Hobma (1828-1888)

IV - G.
Elan Rienks Hobma
zonder beroep

Geboren 11 okt 1795 te Workum.
Overleden 4 dec 1847 te Leeuwarden.

dochter van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
11 mrt 1827
te Leeuwarden
 
Rienk Klazes Blijstra

trekschipper

 
Geboren 19 okt 1783 te Hallum - Frl..
 
zoon van Klaas Rienks en Grietje Reinderts Dijkstra
 Kinderen:
 1. Illand Rienks de Boer Hobma (1821-1822)
 2. Grietje Hobma (1823-?) (zie V-D)
 3. Aukje Hobma (1825-?)
   
 4. Klaas Rienks Blijstra (1827-?)
 5. Rienk Rienks Blijstra (1830-1831)
 6. Klaaske Rienks Blijstra (1832-1892)
 7. Eland Rienks Blijstra (1836-?)

IV - H.
Sjoerd Rienks Hobma
touwpluizer

Geboren 21 jan 1798 te Workum.
Overleden 5 jan 1873 te Harlingen.

zoon van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
3 feb 1828
te Workum
 
Aukje Alberts Goedkoop

naaister

 
Geboren sep 1801 te Workum.
Overleden 10 jan 1842 te Harlingen.
 
dochter van Albert Klazes Goedkoop en Trijntje Jantjes de Roos
 Kinderen:
 1. Trijntje Hobma (1828-1882) (zie V-E)
 2. Aukjen Hobma (1830-1863)
 3. Albertje Hobma (1831-1834)
 4. Rienk Hobma (1833-1858)
 5. Albert Hobma (1836-?)
 6. Haring Hobma (1839-1842)

IV - I.
Berber Rienks Hobma
dienstmeid

Geboren 9 nov 1800 te Workum.
Overleden 22 apr 1854 te Harlingen.

dochter van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
25 nov 1840
te Menaldumadeel
 
Hessefus Fransen

mr. smid

 
Geboren ±1811.
 Kinderen:
 1. Leendert Fransen (1842-1847)
 2. Aukje Fransen (1843-1852)

IV - J.
Haring Rienks Hobma
varensgezel

Geboren 13 aug 1802 te Workum.
Overleden < 11 aug 1864.

zoon van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
22 mei 1831
te Workum
 
Alida Hendriks Berting

zonder beroep

 
Geboren 22 mrt 1813 te Harlingen.
Overleden < 11 aug 1864.
 
dochter van Elisabeth Anthony Berting
 Kind:

     Anna Elisabeth Hobma (1831-1908) (zie V-F)
 


IV - K.
Hendrik Jacobus Hobma
koopman

Geboren 20 jun 1805 te Workum.
Overleden 24 mrt 1864 te Harlingen.

zoon van III-B. Rienk Sjoerds

 


huwelijk
21 mei 1829
te Harlingen
 
Froukje Broers

 
Geboren 7 jul 1806.
Overleden 25 jan 1848 te Harlingen.
 
dochter van Broer Ymes en Aukje Jans Faber
 Kinderen:
 1. Aukje Hobma (1831-1831)
 2. Aukje Hobma (1832-1890)
 3. Rienk Hobma (1834-1852)
 4. Broer Hobma (1836-1890)
 5. Berber Hobma (1838-?) (zie V-G)
 6. Jouwkje Hobma (1839-?)
 7. Anna Hobma (1841-1875)
 8. Yme Hobma (1845-1870)

IV - L.
Aaltje Gosses Hobma

Geboren 17 feb 1797 te Makkum.
wonende te Makkum

dochter van III-C. Gosse Sjoerds Hobma

 


huwelijk
24 jul 1824
te Wonseradeel
 
Jacob Sybrens Boxhoorn

papierfabrikeursknecht

 

 
zoon van Sybren Jacobs Boxhoorn en Antje Jans
 Kinderen:
 1. Sjoerd Jacobs Boxhoorn
 2. Gosse Jacobs Boxhoorn (1826-1905) (zie V-H)

IV - M.
Sjoerd Sierks Hobma
schipper

Geboren 3 mrt 1782 te Workum.
Overleden 5 jun 1850 te Workum.

zoon van III-E. Sierk Sjoerds Hobma

 


huwelijk
22 dec 1805
te Workum
 
Weike Gerbens Ybema

 
Geboren 18 jun 1779 te Workum.
Overleden 2 okt 1855.
 
dochter van Gerben Willems Ybema en N.N.
 Kinderen:
 1. Foukjen Sjoerds Hobma (1806-1807)
 2. Foukje Sjoerds Hobma (1808-1886) (zie V-I)
 3. Sietske Sjoerds Hobma (1811-1814)
 4. Sietske Sjoerds Hobma (1814-1846) (zie V-J)
 5. Gerben Sjoerds Hobma (1817-1890) (zie V-K)

IV - N.
Wieger Sierks Hobma
kuiper

Geboren 14 apr 1785 te Workum.
Overleden 7 nov 1828 te Workum.

zoon van III-E. Sierk Sjoerds Hobma

 


huwelijk
31 aug 1808
te Workum
 
Riemke Feikes Velsen

winkelierster

 
Geboren 18 feb 1788 te Makkum.
Overleden 27 aug 1843 te Workum.
 
dochter van Feike Jans Velsen en Marij Hendriks
 Kinderen:
 1. Sierk Wiegers Hobma (1809-1881) (zie V-L)
 2. Mary Wiegers Hobma (1810-1814)
 3. Sietske Wiegers Hobma (1812-1880) (zie V-M)
 4. Marij Wiegers Hobma (1814-1893) (zie V-N)
 5. Feikjen Wiegers Hobma (1816-1816)
 6. Feikjen Wiegers Hobma (1817-1911) (zie V-O)
 7. Greeult Wiegers Hobma (1823-1883) (zie V-P)
 8. Jan Wiegers Hobma (1826-1829)
 9. Wijger Postma Hobma (1829-1855) (zie V-Q)

IV - O.
Greult Sierks Hobma
distributeur

Geboren 13 sep 1790 te Workum.
Overleden 21 feb 1841 te Workum.

zoon van III-E. Sierk Sjoerds Hobma

 


huwelijk
3 sep 1809
te Workum
 
Tettje Olferts Mastmaker

 
Geboren ±1791.
Overleden 22 dec 1828 te Workum.
 
dochter van Olphert Tietjes en Jeltje Egges Visser
 Kinderen:
 1. Olphert Greeults Hobma (1811-1896)
 2. Sietske Greeults Hobma (1813-1814)
 3. Sierk Greeults Hobma (1815-?) (zie V-R)
 4. Sjoerd Greeults Hobma (1817-1839)
 5. Jeltje Greeults Hobma (1820-1882) (zie V-S)
 6. Rinske Greults Hobma (1822-1858) (zie V-T)
 7. Illan Greeults Hobma (1825-1829)
 8. Lijsbeth Greeults Hobma (1828-1828)