Generatie V
In deze generatie zijn 20 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 100 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1831 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (41x), Harlingen (13x), Leeuwarden (9x), Minnertsga (7x), Hindeloopen (6x), Den Haag (5x), Amsterdam (5x), Tjerkwerd (4x), Maassluis (2x), Wonseradeel, Sneek en Oude Pekela.

 


V - A.
Dieuwke Jacobs Hobma

Geboren 13 sep 1816 te Workum.
Overleden 29 aug 1882 te Workum.

dochter van IV-C. Jacob Teekles Hobma

 


huwelijk
17 dec 1845
te Workum
 
Romke Jans Steensma

 
Geboren 18 jan 1809 te Workum.
Overleden 21 feb 1860 te Workum.
 
zoon van Jan Romkes Steensma en Antje Matthijses van Ankringa

huwelijk
13 apr 1861
te Workum
 
Rients Fredriks Prins

 
Geboren 18 nov 1821 te Bolsward.
Overleden 24 mrt 1879 te Workum.
 
zoon van Fredrik Dirks Prins en Antje Rienses Koster
 Kind:

     Antje Steensma (1846-1874)
 


V - B.
Aukje Hobma

Geboren 11 nov 1816 te Sneek.
Overleden 12 feb 1866 te Harlingen.

dochter van IV-F. Greult Rienks Hobma

 


huwelijk
19 mei 1842
te Harlingen
 
Jan Alberts de Boer

beurtschippersknecht

 
Geboren 15 okt 1818 te Harlingen.
Overleden < 13 feb 1866.
 
zoon van Albert Lykles de Boer en Trijntje Dirks Trompetter
 Kinderen:
 1. Albert Jans de Boer (1844-?)
 2. Janneke Jans de Boer (1846-?)
 3. Trijntje Jans de Boer (1847-?)
 4. Geert Jans de Boer (1850-?)

V - C.
Rinske Hobma
zonder beroep

Geboren 18 okt 1825 te Sneek.
Overleden 24 jan 1890 te Harlingen.

dochter van IV-F. Greult Rienks Hobma

 


 
(geen huwelijk bekend)
 
 Kind:

     Frederika Hobma (1851-?) (zie VI-A)
 


V - D.
Grietje Hobma

Geboren 14 feb 1823 te Leeuwarden.

dochter van IV-G. Elan Rienks Hobma

 


huwelijk
2 nov 1843
te Leeuwarden
 
Jan Andriessen

letterzetter

 
Geboren 1 jun 1819 te Sneek.
Overleden 27 jul 1865 te Leeuwarden.
 
zoon van Johannes Andriessen en Mettje Jacobs Tienstra
 Kinderen:
 1. Metje Andriessen (1844-?)
 2. Rienk Andriessen (1846-?)
 3. Johannes Andriessen (1848-1920)
 4. Eland Andriessen (1851-?)
 5. Aukje Andriessen (1853-?)
 6. Andries Andriessen (1856-?)
 7. Andries Auke Andriessen (1858-?)
 8. Jan Andriessen (1861-?)
 9. Aukje Andriessen (1864-?)

V - E.
Trijntje Hobma
zonder beroep

Geboren 14 aug 1828 te Workum.
Overleden 3 sep 1882 te Den Haag.

dochter van IV-H. Sjoerd Rienks Hobma

 


huwelijk
24 jan 1849
te Den Haag
 
Adrianus Anthonie Avink

conciërge

 
Geboren ±1803 te Rijswijk - Z.H..
Overleden 6 apr 1880 te Den Haag.
 
zoon van Hermanus Avink en Cornelia Rotteveel
 Kinderen:
 1. Jacobus Louis Avink
 2. Cornelis Anthonie Willem Hermanus Avink
 3. Rienk Adrianus Avink (±1851-1879) (zie VI-B)
 4. Albert Jacobus Avink (±1857-?)
 5. Aukje Alida Avink (±1863-1917)
 6. Willem Sjourd Avink (1865-1939)
 7. Maria Avink (±1869-1948)

V - F.
Anna Elisabeth Hobma
zonder beroep

Geboren 30 dec 1831 te Workum.
Overleden 27 jan 1908 te Den Haag.

dochter van IV-J. Haring Rienks Hobma

 


huwelijk
11 aug 1864
te Harlingen
 
Rinse van Vliet

koopman

 
Geboren 27 mrt 1815 te Harlingen.
Overleden 15 apr 1897 te Harlingen.
 
zoon van Dirk van Vliet en Antie Jelles de Haan
 Kinderen:
 1. Dirk Hobma (1853-?)
 2. Anna Hobma (1854-1855)
 3. Anna Hobma (1856-?) (zie VI-C)
 4. Haring Hobma (1857-1858)
 5. Haring Hobma (1859-1867)
 6. Ate Hobma (1862-1865)
 7. Elizabeth Hobma (1863-1902)
   
 8. Alida van Vliet (1866-1933)
 9. Haring van Vliet (1876-1953)

V - G.
Berber Hobma
dienstmeid

Geboren 28 apr 1838 te Harlingen.
wonende te Den Haag

dochter van IV-K. Hendrik Jacobus Hobma

 


huwelijk
7 nov 1866
te Den Haag
 
Johannes Wilhelm Weijmar

broodbakker

 
Geboren ±1838.
Overleden 9 jun 1906 te Maassluis.
 
zoon van Petrus Abraham Weijmar en Johannetta Christina van der Heijden
 Kinderen:
 1. Petrus Abraham Weijmar
 2. Frederica Maria Weijmar
 3. Johannetta Wilhelmina Frederika Weijmar (±1868-1943)
 4. Johannes Wilhelmus Weijmar (±1870-1945)
 5. Frederika Maria Weijmar (1884-?)

V - H.
Gosse Jacobs Boxhoorn
schipper

Geboren 7 nov 1826 te Makkum.
Overleden 12 jun 1905 te Amsterdam.

zoon van IV-L. Aaltje Gosses Hobma

 


huwelijk
26 apr 1851
te Wonseradeel
 
Jiskjen Lolkes Lolkema

zonder beroep

 
Geboren ±1829 te Makkum.
Overleden 31 aug 1895 te Bolsward.
 
dochter van Lolke Jacobs Lolkema en Hylkjen Jans Tilboer
 Kind:

     doodgeboren zoon Boxhoorn (1867-?)
 


V - I.
Foukje Sjoerds Hobma
ventster

Geboren 10 okt 1808 te Workum.
Overleden 12 apr 1886 te Workum.

dochter van IV-M. Sjoerd Sierks Hobma

 


huwelijk
19 sep 1830
te Workum
 
Hendrik Ottes de Vries

schipper

 
Geboren 28 sep 1801 te Workum.
Overleden 29 okt 1855 te Workum.
 
zoon van Otte Klazes de Vries en Sijbrig Jans Visser
 Kinderen:
 1. Wyke de Vries (1831-1857)
 2. Sybrig Hendriks de Vries (1833-1859) (zie VI-D)
 3. Sietske de Vries (1835-1860)
 4. Wopkje de Vries (1837-1881)
 5. Sjoerd de Vries (1839-1863)
 6. Otte de Vries (1841-?)
 7. Willem de Vries (1843-1923)
 8. Gerben de Vries (1845-1846)
 9. Hendrikje de Vries (1847-?)
 10. Ymkjen de Vries (1850-1888)
 11. Gerben de Vries (1853-1854)

V - J.
Sietske Sjoerds Hobma

Geboren 13 okt 1814 te Workum.
Overleden 21 sep 1846 te Tjerkwerd.

dochter van IV-M. Sjoerd Sierks Hobma

 


huwelijk
9 mei 1838
te Workum
 
Simon Jans Zijlstra

glazenmaker en verver

 
Geboren 30 dec 1815 te Workum.
Overleden 10 jul 1853 te Tjerkwerd.
 
zoon van Jan Daniëls Zijlstra en Doedje Douwes van Dijk
 Kinderen:
 1. Doutje Simons Zijlstra (1839-?)
 2. Sjoerd Simons Zijlstra (1840-?)
 3. Wijke Simons Zijlstra (1843-?)
 4. Aaltje Simons Zijlstra (1844-?)

V - K.
Gerben Sjoerds Hobma
timmerman

Geboren 24 sep 1817 te Workum.
Overleden 9 mrt 1890 te Workum.

zoon van IV-M. Sjoerd Sierks Hobma

 


huwelijk
16 mrt 1856
te Workum
 
Janke Tromp van Noord

 
Geboren 25 aug 1828 te Workum.
Overleden 25 sep 1860 te Workum.
 
dochter van Nicolaas Habbema van Noord en Aafke Stoffels

huwelijk
14 nov 1861
te Harlingen
 
Dieuwke Jacobs Hemminga

 
Geboren 3 feb 1829 te Hemelumer Oldeferd.
Overleden 23 feb 1910 te Utrecht.
 
dochter van Jacob Hemminga en Elisabeth van Noort
 Kinderen:
 1. Sjoerd Sierk Hobma (1857-1943) (zie VI-E)
 2. Aafke Hobma (1859-1940)
   
 3. Jacob Hobma (1862-1951) (zie VI-F)
 4. Foppe Hobma (1864-1918) (zie VI-G)
 5. Nicolaas Hobma (1866-1949) (zie VI-H)
 6. Willem Hobma (1869-1948) (zie VI-I)

V - L.
Sierk Wiegers Hobma
schipper

Geboren 4 feb 1809 te Workum.
Overleden 13 mei 1881 te Hindeloopen.

zoon van IV-N. Wieger Sierks Hobma

 


huwelijk
23 okt 1831
te Hindeloopen
 
Jetje Pieters Postma

 
Geboren 30 jan 1809 te Hindeloopen.
Overleden 27 jun 1848 te Hindeloopen.
 
dochter van Pieter Andries Postma en Taat Willems

huwelijk
11 feb 1849
te Hindeloopen
 
Lieuwk Klazes Leegen

 
Geboren 23 nov 1809 te Hindeloopen.
Overleden 14 nov 1886 te Workum.
 
dochter van Klaas Klaases Leegen en Jelmer Hommes
 Kinderen:
 1. Taat Sierks Hobma (1831-1848)
 2. Wieger Sierks Hobma (1835-1862) (zie VI-J)
 3. Pieter Sierks Hobma (1837-?) (zie VI-K)
 4. Albert Sierks Hobma (1838-1863)
 5. Minke Sierks Hobma (1841-1867)
 6. Sjoerd Sierks Hobma (1844-1846)
   
 7. Klaas Sierks Hobma (1851-1941) (zie VI-L)

V - M.
Sietske Wiegers Hobma

Geboren 10 nov 1812 te Workum.
Overleden 19 feb 1880 te Workum.

dochter van IV-N. Wieger Sierks Hobma

 


huwelijk
17 mei 1843
te Workum
 
Michiel Martens de Jong

schippersknecht

 
Geboren 8 dec 1803 te Heeg.
Overleden 26 apr 1854 te Workum.
 
zoon van Marten Michiels en Vrouwkje Siedzes
 Kinderen:
 1. Wieger Michiels de Jong (1844-1919)
 2. Marten Michiels de Jong (1847-1867)
 3. Riemke Michiels de Jong (1850-1852)
 4. Grietje Michiels de Jong (1851-1921)
 5. Riemke Michiels de Jong (1854-1856)

V - N.
Marij Wiegers Hobma
dienstbaar

Geboren 3 sep 1814 te Workum.
Overleden 3 feb 1893 te Amsterdam.

dochter van IV-N. Wieger Sierks Hobma

 


huwelijk
3 mei 1843
te Amsterdam
 
Hendrik van Setten

smidsknecht

 
Geboren ±1818 te Amsterdam.
Overleden 28 sep 1883 te Amsterdam.
 
zoon van Jannetje van Setten
 Kinderen:
 1. Johanna van Setten (±1845-?)
 2. Johannes van Setten (±1852-?)
 3. Wieger van Setten (±1853-?)
 4. Willem Hendrik van Setten (±1857-?)

V - O.
Feikjen Wiegers Hobma
zonder beroep

Geboren 18 nov 1817 te Workum.
Overleden 19 sep 1911 te Minnertsga.

dochter van IV-N. Wieger Sierks Hobma

 


huwelijk
21 mrt 1840
te Barradeel
 
Adam Sijtses Elsinga

arbeider

 
Geboren 11 dec 1811 te Minnertsga.
Overleden 22 nov 1884 te Minnertsga.
 
zoon van Sijtse Gerrits Elsinga en Tettje Adams Akkringa
 Kinderen:
 1. Riemkje Adams Elsinga (1841-1922) (zie VI-M)
 2. Sijtse Adams Elsinga (1844-1889) (zie VI-N)
 3. Tettje Adams Elsinga (1847-1847)
 4. Wieger Adams Elsinga (1849-1873)
 5. Sierk Elsinga (1852-1932) (zie VI-O)
 6. Gerrit Adams Elsinga (1855-1936) (zie VI-P)
 7. Pier Adams Elsinga (1858-1910) (zie VI-Q)

V - P.
Greeult Wiegers Hobma
verwersknecht

Geboren 15 mrt 1823 te Workum.
Overleden 2 jan 1883 te Workum.

zoon van IV-N. Wieger Sierks Hobma

 


huwelijk
17 mei 1848
te Workum
 
Jantje Ymes Elsinga

werkster

 
Geboren 30 jan 1822 te Workum.
Overleden 11 okt 1891 te Workum.
 
dochter van Yme Jans Elsinga en Jantje Piers Nauta
 Kinderen:
 1. Yme Hobma (1849-?)
 2. Riemke Hobma (1851-?)
 3. doodgeboren zoon Hobma (1855-?)
 4. Marijke Hobma (1857-?) (zie VI-R)

V - Q.
Wijger Postma Hobma
matroos

Geboren 15 mrt 1829 te Workum.
Overleden 6 aug 1855 te Paramaribo.

zoon van IV-N. Wieger Sierks Hobma

 


huwelijk
16 apr 1854
te Workum
 
Aaltje Hendriks Deinum

 
Geboren 23 mei 1818 te Workum.
 
dochter van Hendrik Jarigs Deinum en Aukje Gerrits Panne
 Kind:

     Riemke Hobma (1855-?) (zie VI-S)
 


V - R.
Sierk Greeults Hobma
stuurman

Geboren 12 feb 1815 te Workum.
wonende te Pekela

zoon van IV-O. Greult Sierks Hobma

 
 
Johanna de Vries

 
 Kinderen:
 1. Greeult Sierks Hobma (1845-1911) (zie VI-T)
 2. Anna Hobma (±1847-?) (zie VI-U)

V - S.
Jeltje Greeults Hobma

Geboren 15 feb 1820 te Workum.
Overleden 18 mei 1882 te Workum.

dochter van IV-O. Greult Sierks Hobma

 


huwelijk
24 apr 1839
te Workum
 
Bote Jentjes de Boer

pottenbakker

 
Geboren 4 aug 1818 te Workum.
Overleden 3 mrt 1858 te Workum.
 
zoon van Jentje Jelles de Boer en Antje Meinderts Bijlsma
 Kinderen:
 1. Fetje Botes de Boer (1840-1878)
 2. Jentje Botes de Boer (1842-?)
 3. Maaike Botes de Boer (1844-1877)
 4. Greeult de Boer (1848-1848)
 5. Antje de Boer (1850-1894)
 6. Greeult de Boer (1852-?)
 7. Pietrik de Boer (1857-?)

V - T.
Rinske Greults Hobma

Geboren 21 nov 1822 te Workum.
Overleden 23 apr 1858 te Workum.

dochter van IV-O. Greult Sierks Hobma

 


huwelijk
14 aug 1844
te Workum
 
Jan Romkes Steensma

bakker

 
Geboren 4 sep 1814 te Workum.
Overleden 21 mei 1866 te Workum.
 
zoon van Romke Lolles Steensma en Joukje Jans Westerbaan
 Kinderen:
 1. Romke Steensma (1845-1908)
 2. Joukje Steensma (1848-?)
 3. Greeult Steensma (1851-?)
 4. Tetje Steensma (1855-?)
 5. Greeult Steensma (1857-?)